Lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định

lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định

Hiện nay do nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia tăng, vì vậy vấn đề thành lập doanh nghiệp EPE  tại Việt Nam lớn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thành lập doanh nghiệp EPE  tại Việt Nam cũng đang là một vấn đề khá khó khăn, cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện thủ tục thành lập một doanh nghiệp EPE  tại Việt Nam. Luạt Trần và Liên danh sẽ phân tích một số nội dung về lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định.

Quy định về việc tạm trú trong doanh nghiệp EPE

Theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 82/2018 Nghị định chính phủ quy định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế việc tạm trú trong doanh nghiệp EPE  được quy định như sau:

– Trong khu công nghiệp, trong khu chế xuất không được cho phép dân cư sinh sống.

– Chỉ những người làm việc ở trong doanh nghiệp EPE , nhà đầu tư và người có quan hệ công tác với doanh nghiệp EPE  mới được ra vào doanh nghiệp EPE .

– Trong trường hợp cần thiết thì người nước ngoài cũng được phép tạm trú tại doanh nghiệp EPE  theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng việc tạm trú này phải đáp ứng các điều kiện: Để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; không kèm theo gia đình, người thân; cần phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký và thực hiện khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật; nơi ở phải được bố trí riêng biệt với khu vực sản xuất, văn phòng.

Các quy định pháp lý về doanh nghiệp EPE

Căn cứ theo Nghị định số 114/2015/NĐ- CP có quy định về hoạt động của khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì có một số quy định chung về khu chế xuất phải thực hiện như sau:

Theo đó, khu chế xuất hoặc doanh nghiệp EPE  sẽ được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan, trừ các ưu đãi riêng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Doanh nghiệp EPE  sẽ được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc có trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền cấp trong trường hợp doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp EPE  sẽ được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống như tường rào, có cổng và cửa ra, vào khu, đáp ứng bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và của các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp EPE  được mua các vật liệu xây dựng, đồ dùng văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình trong khu, phục vụ cho việc điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của các cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp EPE .

Doanh nghiệp EPE  hoặc người bán hàng hóa cho doanh nghiệp EPE  sẽ được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với các vật liệu xây dựng, đồ dùng văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa của Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam cũng quy định rõ, doanh nghiệp EPE  được bán vào thị trường Việt Nam các tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời thực hiện điểm bán hoặc thanh lý các tài sản vào thị trường nội địa sẽ không được áp dụng vào các chính sách quản lý hàng hóa về xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp các loại hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu, hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Các cán bộ hoặc công nhân viên làm việc trong khu chế xuất và doanh nghiệp EPE  khi mang ngoại hối từ nội địa Việt Nam vào trong khu chế xuất và ngược lại sẽ không phải khai báo hải quan.

Doanh nghiệp EPE  khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa tại Việt Nam sẽ phải mở sổ kế toán hoạch toán riêng về doanh thu và các chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, phải bố trí khu lưu giữ hàng hóa ngăn cách với các khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp EPE  hoặc phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài khu chế xuất để thực hiện các hoạt động này.

Việc xuất khẩu các loại hàng hóa kinh doanh ra thị trường nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước ta khuyến khích phát triển hàng đầu hiện nay nhằm đem lại sự phát triển cho doanh nghiệp và sự giao lưu đa loại hàng hóa trong nước ra thị trường nước ngoài. Đây là cơ hội tốt cũng như thách thức dành cho các doanh nghiệp để tận dụng và phát triển được hàng hóa của mình đặc biệt khi họ đang được hưởng những ưu đãi hấp dẫn về thuế suất trong việc sản xuất và kinh doanh các loại hàng hóa này.

Khu chế xuất là gì?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị dịnh 82/2018/NĐ-CP quy định khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này. Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt đông trong khu chế xuất là doanh nghiệp EPE . Doanh nghiệp EPE  không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thủ tục lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định

Thường thì doanh nghiệp EPE  là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới được thành lập doanh nghiệp EPE . Tuy nhiên bài viết sẽ trình bày thủ tục thành lập doanh nghiệp EPE  có vốn đầu tư nước ngoài – trường hợp phổ biến hiện nay:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Đầu tiên, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, kê khai thông tin hồ sơ lên trang điện tử đăng ký đầu tư nước ngoài. Sau đó chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu tinh tế. Hồ sơ sẽ được xử lý trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh khả năng tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Chuẩn bi hồ sơ và nộp về cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ sẽ được xử lý trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ hợp lệ bao gồm các giấy tờ sau

 •  Đơn xin thành lập công ty chế xuất
 •  Bản thông qua thành lập doanh nghiệp của cổ đông, các thành viên xác nhận
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập của doanh nghiệp EPE , 
 • Văn bản điều lệ doanh nghiệp
 • Các văn bản chứng minh đủ điều kiện sản xuất hàng hóa, sản phẩm kinh tế
 • Giấy CMND, hộ chiếu của người đại diện pháp luật và các thành viên công ty

Bước 3: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định
lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định

Những câu hỏi thường gặp về lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp EPE  có được hưởng ưu đãi gì không?

Vì đặc thù của doanh nghiệp EPE  nên pháp luật quy định doanh nghiệp này được hưởng một số ưu đãi như:

 1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
 • Theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp EPE  được hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm (đối với các dự án đầu tư mới từ ngày 1/1/2016).
 • Theo Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp EPE  được miễn thuế 02 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo ( không áp dụng đối với doanh nghiệp EPE  tại quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)
 1. Ưu đãi tiền sử dụng đất: Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, dự án đầu tư của doanh nghiệp EPE  được miễn tiền thuê đất 07 năm.
 2. Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu: Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, doanh nghiệp EPE  khi nhập khẩu, xuất khẩu mọi hàng hóa/ dịch vụ sẽ được hưởng mức thuế VAT 0%. 

Câu hỏi 2:  Công ty chế xuất có thể được thành lập theo loại hình nào?

Tùy vào mục đích của chủ sở hữu mà có thể thành lập doanh nghiệp EPE  theo loại hình phù hợp. Mỗi loại hình sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, chủ sở hữu nên linh động lựa chọn để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp EPE  thì không thể thành lập theo mô hình doanh nghiệp tư nhân.

Câu hỏi 3: Không đăng công bố sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp EPE  có sao không?

Đây là quy định bắt buộc theo Luật doanh nghiệp 2020. Theo quy định tại khoản 1 điều 26 nghị định số 50/2016/NĐ-CP các hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời gian quy định những nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định của LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

Thành lập doanh nghiệp EPE  không đơn giản và dễ thực hiện như việc các doanh nghiệp thông thường khác. Qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn tổng quan về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập công ty chế xuất. Nếu có bất cứ thắc mắc gì khác liên quan, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn của LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH chúng tôi:

Công ty LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình và đầy đủ những vướng mắc mà khách hàng gặp phải về các vấn đề pháp lý xung quanh việc thành lập doanh nghiệp EPE .

Điều kiện lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định

Theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế có quy định cụ thể về điều kiện thành lập doanh nghiệp EPE  như sau:

 • Doanh nghiệp EPE  khi được phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa. Và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu.
 • Hàng hóa sản xuất dều phải được xuất khẩu 100% ra nước ngoài.
 • Chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam. Và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp EPE . Hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp EPE , khu chế xuất để thực hiện hoạt động này.
 • Doanh nghiệp EPE  phải đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát của Hải Quan và các cơ quan chức năng.
 • Phải có văn bản đồng ý của hải quan chấp thuận thành lập doanh nghiệp EPE .

Theo Khoản 8 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 quy định miễn thuế đối với hàng hóa sản xuất. Gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước.

Theo Mục 55 Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Thì khu chế xuất thuộc địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư, cụ thể là địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Trên đây là bài viết tư vấn về lập doanh nghiệp EPE tại Nam Định của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234