Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Giấy phép tư vấn du học là một loại Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, qua đó đảm bảo cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là thủ tục xin giấy phép tư vấn du học, hãy cùng tìm hiểu nhé!

Lý do cần xin giấy phép tư vấn du học?

Kinh doanh tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Doanh nghiệp cần đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Đã thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức ( có tư cách pháp nhân)

– Có giấy phép tư vấn du học do sở giáo dục đào tạo cấp;

Như vậy, ngành nghề tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
  • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
  • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

  • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh th; tư vn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
  • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
  • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
  • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
  • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Công việc của tư vấn du học là những hoạt động gì?

Công việc tư vấn du học bao gồm những công việc sau:

– Rà soát theo dõi những học viên có kết quả học tập tốt, có điều kiện tiềm năng và khả năng có nhu cầu để liên hệ và tư vấn hỗ trợ du học, từ đó đem về các hợp đồng đăng ký đi du học.

– Hỗ trợ người có nhu cầu đăng ký các giấy tờ và thủ tục ở một hoặc nhiều quốc gia được trung tâm chỉ định, giao việc bao gồm các hình thức là hỗ trợ trực tuyến, hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ thông qua điện thoại.

– Tham dự những cuộc hội thảo và những đợt huấn luyện về kỹ năng tư vấn du học cho người có nhu cầu được tổ chức bởi lãnh đạo trong tổ chức.

– Giải quyết xử lý tất cả mọi vấn đề mà sinh viên của mình đang gặp phải, hoàn thiện những giấy tờ và thủ tục du học cho các học viên ví dụ như: Đơn xin nhập học, đăng ký sắp xếp bố trí nơi ăn chốn ở khi qua nước ngoài du học, cách xin thủ tục visa, bố trí liên lạc trước với người tới đón.

– Khai thác và nghiên cứu danh sách khách hàng tiềm năng và đưa ra những giải pháp, chiến lược phát triển cho các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp các ý kiến vào định hướng để tăng doanh thu cho công ty, trung tâm tư vấn.

– Tham dự những chương trình sự kiện học tập ở nước ngoài theo lịch trình công tác như hội thảo hàng tháng, tư vấn trực tiếp, triển lãm,…

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam?

Căn cứ quy định tại Điều 107 – Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, cụ thể:

“1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Theo đó, cụ thể:

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

+ Điều kiện phục vụ tư vấn du học:

Khu phòng tư vấn đảm bảo đủ diện tích sử dụng; khu hành chính, văn phòng đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm.

+ Trụ sở: nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp; hợp đồng thuê nhà, đất có công chứng.

+ Phương án phòng cháy, chữa cháy: Tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp mà có phương án phòng cháy chữa cháy căn cứ theo quy định tại nghị định số 79/2014/ND-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật Phòng cháy chữa cháy.

+ Trang thiết bị: Trang bị đầy đủ bàn, ghế, máy văn phòng, máy tính,… phù hợp với quy mô của trung tâm tư vấn du học.

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương.

+ Có trình độ đại học trở lên.

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học
thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học?

– Chủ động phối hợp với các Cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của người đi du học.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo. Tình trạng kiểm tra và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho học viên có như cầu đến du học.

– Triển khai hoạt động trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện. Theo đó, quy định rõ quyền lợi ích, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên.

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học gồm những gì?

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học bao gồm những tài liệu sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Văn bản đề nghị bao gồm nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”

– Hợp đồng lao động của nhân viên tư vấn trực tiếp tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Văn bằng tốt nghiệp đại học.

– Giấy giới thiệu.

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học như thế nào?

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Tổ chức xin giấy phép chuẩn bị hồ sơ theo nội dung chúng tôi đã tư vấn ở mục hồ sơ trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép tư vấn tới cơ quan đăng ký

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 3: Sở giáo dục đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tư vấn du học

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ.

Bước 4: Cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học cho tổ chức xin phép

Trường hợp đủ điều kiện, cơ quan cấp phép sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Bước 5: Điều chỉnh, bổ sung giấy phép tư vấn du học

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này.

Nội dung hoạt động kinh doanh tư vấn du học

Hoạt động tư vấn du học bao gồm:

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; 

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo về du học nước ngoài;

– Tổ chức tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho người Việt Nam có nhu cầu đi học ở nước ngoài;

– Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học;

– Tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài;

– Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan.

Cơ quan nào cấp Giấy phép hoạt động tư vấn du học?

Sở Giáo dục và Đào tạo nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính hoặc chi nhánh công ty có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.  Nếu bạn đọc có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua Hotline của Công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn nhanh chóng nhất. 

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139