Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

Hiện nay, khi nhu cầu đào tạo ở các nước đang phát triển, vươn tầm nhìn ra toàn thế giới có rất nhiều người muốn ra nước ngoài học tập để phát triển kiến thức. Nắm bắt được nhu cầu đó các tổ chức hoạt động tư vấn du học được ra đời nhằm phục vụ và hướng dẫn các bạn được đi học đúng nơi mà các bạn muốn học. Giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học là điều kiện bắt buộc khi công ty tư vấn du học đi vào hoạt động. Thấu hiểu được vấn đề đó Luật Trần và Liên Danh cung cấp dịch vụ tư vấn Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học uy tín cho các doanh nghiệp muốn xin giấy phép hoạt động tổ chức tư vấn du học.

Đề án xin cấp giấy phép tư vấn du học là gì?

Đề án xin cấp giấy phép tư vấn du học là một trong những đề xuất phương hướng hoạt động và phát triển của dự án trung tâm tư vấn du học, trình lên Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tư vấn du học.

– Xin cấp giấy phép tư vấn du học là một quá trình bao gồm việc các chủ thể kinh doanh sẽ chuẩn bị để đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh mà pháp luật đề ra. Sau đó chủ thể thực hiện các trình tự thủ tục để được cấp giấy phép tư vấn du học.

– Đề án được hiểu là một dạng văn kiện, nội dung của văn kiện đề cập tới đường lối hay phương hướng phát triển một dự án hoặc một ý tưởng nào đó. Có thể hiểu đơn giản là đề xuất thực hiện một dự án.

Điều kiện được cấp Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

– Điều kiện về nhân sự:

+ Trình độ của đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phát đạt các yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên, có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hiện nay điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã lược bỏ điều kiện về ký quỹ và lược bỏ điều kiện về trình độ của người đứng đầu tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Điều kiện về hình thức kinh doanh:

+ Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

+ Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Nội dung đề án xin cấp giấy phép tư vấn du học theo Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

Nội dung chủ yếu của các đề án xin cấp Giấy phép tư vấn du học, cụ thể:

– Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. Ví dụ như: Tên công ty, mã số doanh nghiệp, tình hình hoạt động, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh và năng lực tài chính của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Nêu lên được mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn du học, ở mục này sẽ trình bày một số nội dung như sau:

+ Mục tiêu.

+ Nội dung hoạt động: Quy trình hoạt động dịch vụ tư vấn du học, quy trình để đưa một học viên đi du học ở trung tâm, chương trình đào tạo tại nước ngoài.

– Kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện của Trung tâm tư vấn du học gồm các nội dung, cụ thể:

+ Cơ cấu bộ máy.

+ Bộ phận theo dõi và quản lý du học sinh.

+ Giám đốc trung tâm.

+ Bộ phận tiếp nhận tư vấn du học.

– Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài gồm các nội dung, cụ thể:

+ Giới thiệu về các trường đại học dự kiến để du học.

+ Kế hoạch khai thác và phát triển dịch vụ.

+ Thị trường phát triển.

– Phương án giải quyết vấn đề của trung tâm tư vấn du học khi gặp rủi ro.

Hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học theo Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

Căn cứ quy định tại khoản 2 – Điều 108 – nghị định số 46/2017/NĐ-CP, quy định về hồ sơ Giấy phép tư vấn du học, cụ thể:

– Bản sao chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao đã được chứng thực theo quy định của pháp luật).

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép tư vấn du học (Phần đề án xin Giấy phép tư vấn du học sẽ được thể hiện trong mục này của bài viết).

– Danh sách gồm đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học của trung tâm tư vấn du học, bao gồm những thông tin chủ yếu, cụ thể:

+ Họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (Bản sao chứng thực).

+ Hợp đồng lao động (Bản sao chứng thực).

+ Sơ yếu lý lịch (Bản gốc có chứng nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền).

+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học (Bản sao có chứng thực).

+ Chứng thực bằng cử nhân trở lên (Bản sao có chứng thực).

– Quyết định của tổ chức về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn du học.

– Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc thành lập Trung tâm tư vấn du học.

– Hồ sơ của Giám đốc Trung tâm tư vấn du học, cần có nhưng giấy tờ sau:

+ Bằng cao nhất của Giám đốc Trung tâm tư vấn du học hiện có.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền.

+ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu của Giám đốc Trung tâm (bản sao có chứng thực).

– Mẫu hợp đồng du học tự túc của Trung tâm tư vấn du học.

– Tài liệu định hướng du học của Trung tâm tư vấn du học.

– Tài liệu để chứng minh cơ sở vật chất của trung tâm tư vấn du học:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở nơi đặt trụ sở để làm trung tâm tư vấn du học (Bản sao có chứng thực).

+ Hợp đồng thuê trụ sở (Bản sao có chứng thực).

– Biên bản ghi nhớ với đối tác của Trung tâm tư vấn du học (nếu có).

Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học
Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học

TÊN ĐƠN VỊ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

V/v: Xin cấp giấy phép                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kính gửi: ……………………………………………………..

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ văn phòng giao dịch: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………… Fax: …………………………………………

Địa chỉ E-mail: ……………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………………. Nơi cấp: ………………………………………

Cơ quan chủ quản: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan bảo trợ (nếu có): …………………………………………………………………………….

Họ và tên người đứng đầu tổ chức: ………………………………………………………………..

Quốc tịch: …………………………………………… Dân tộc: ……………………………………….

Sinh ngày: ………………………………….. Chứng minh nhân dân số: ………………………..

Cấp ngày: ………………………………….. Nơi cấp: …………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:

– Nhà riêng: ………………………………………………………………………………………………..

– Di động: ………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………

Website: …………………………………………………………………………………………………….

Tên tổ chức nước ngoài đã thỏa thuận hợp tác nhận học viên du học:

…………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nước ngoài: ……………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nước ngoài: ……………………………………………………………………………………

Website: ……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: ………………………………………………………………….

Xin được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm các nội dung:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định về quản lý của Nhà nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các Cơ quan chức năng. Tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc theo chương trình, nội dung đã đăng ký. Các hoạt động khác có liên quan của ……………… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:                                                                 Thủ trường đơn vị

                                                                               (Ký tên và đóng dấu)

Các bước xin giấy phép tư vấn du học, Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học như thế nào?

Thủ tục xin giấy phép tư vấn du học sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tổ chức xin giấy phép chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Tổ chức xin giấy phép chuẩn bị hồ sơ theo nội dung chúng tôi đã tư vấn ở mục hồ sơ trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép tư vấn tới cơ quan đăng ký

Tổ chức xin giấy phép tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi xin giấy phép tư vấn du học;

Bước 3: Sở giáo dục đào tạo kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tư vấn du học

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ.

Bước 4: Cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học cho tổ chức xin phép

Trường hợp đủ điều kiện, cơ quan cấp phép sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Bước 5: Điều chỉnh, bổ sung giấy phép tư vấn du học

Trong quá trình hoạt động, tổ chức xin giấy phép tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký xin giấy phép tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này.

Nội dung hoạt động kinh doanh tư vấn du học

Hoạt động tư vấn du học bao gồm:

– Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài; 

– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo về du học nước ngoài;

– Tổ chức tuyển sinh du học;

– Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho người Việt Nam có nhu cầu đi học ở nước ngoài;

– Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học;

– Tổ chức đưa người học đến cơ sở giáo dục nước ngoài;

– Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác có liên quan.

Dịch vụ tư vấn Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học của Luật Trần và Liên Danh

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Trong quá trình xin giấy phép tư vấn du học, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn về hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động tư vấn du học;

– Soạn thảo Hồ sơ, chứng thực tài liệu gốc; Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ gốc cung cấp;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đưa đoàn kiểm tra của cơ quan tới làm việc tại trụ sở công ty (trường hợp đoàn kiểm tra quyết định kiểm tra cơ sở vật chất của tổ chức xin giấy phép tư vấn du học)

– Nhận bản gốc Giấy phép và chuyển Quý Khách hàng;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động tư vấn du học của doanh nghiệp.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu muốn được tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Việt Nam.

Trên đây là bài viết tư vấn về Mẫu đề án xin giấy phép tư vấn du học của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139