Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa

Bạn đang có nhu cầu làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh, nhưng chưa biết hồ sơ và yêu cầu thành lập như thế nào. Cùng tìm hiểu chi tiết, hướng dẫn đầy đủ về Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa ngay trong bài viết sau đây của chúng tôi nhé!

Ưu điểm, nhược điểm của việc thành lập địa điểm kinh doanh

Ưu điểm của việc thành lập địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã số đơn vị trực thuộc.

Các loại thuế đối với địa điểm kinh doanh cũng rất đơn giản. Địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài hằng năm là 1.000.000, VNĐ. 

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản, nhanh chóng hơn so với thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện. 

Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu muốn kinh doanh tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh. Thủ tục chấm dứt địa điểm kinh doanh rất dễ dàng, nhanh chóng; không phải làm các thủ tục chốt thuế hay trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nhược điểm của việc thành lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh không có quyền đăng ký con dấu riêng. 

Địa điểm kinh doanh phải kê khai thuế phụ thuộc công ty mẹ. 

Địa điểm kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa – Khi thành lập địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Khi thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh (theo mẫu tại Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp người có thẩm quyền thành lập địa điểm kinh doanh ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh thì ngoài hồ sơ nêu trên, người nộp cần có các giấy tờ sau:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân: 

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân được ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức: 

Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh 

Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục 

Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân người được giới thiệu.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích:

Nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa – Nội dung thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp

Tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn; Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh/Thành phố.

Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh (chỉ đăng ký theo phạm vi hoạt động của doanh nghiệp)

Thông tin liên quan đến người đứng đầu địa điểm kinh doanh (Họ tên, Giấy tờ pháp lý, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên lạc)

Thông tin về chi nhánh chủ quản trong trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh: Tên chi nhánh, Địa chỉ chi nhánh, Mã số chi nhánh

Thông tin đăng ký thuế

Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp; họ, tên và chữ ký của người đứng đầu chi nhánh nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Thủ tục nộp hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp nộp Thông báo lập địa điểm kinh doanh: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Phòng đăng ký kinh doanh xem xét và giải quyết hồ sơ: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa
Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa – Cách thức nộp hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Nộp qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp qua mạng thông tin điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thẩm quyền cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh và cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh là Phòng đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh.

Các việc cần làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh theo gói Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa

Sau khi thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cần tiến hành một số công việc sau: 

Treo biển hiệu tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai và đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm nếu doanh nghiệp năm thành lập không được miễn thuế môn bài.

Kê khai, báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý của địa điểm kinh doanh nếu phát sinh hoạt động kinh doanh (nếu địa điểm kinh doanh khác tỉnh so với trụ sở chính của doanh nghiệp).

Phân biệt giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Nội dung

Chi nhánh

Địa điểm kinh doanh

Hoạt động kinh doanh

Được đăng ký kinh doanh tất cả các ngành nghề công ty đăng ký.

Được đăng ký một số ngành nghề công ty đăng ký.

 

Con dấu, giấy phép hoạt động

Có con dấu riêng;

Có giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Không có dấu riêng;

Có Giấy chứng nhận hoạt động riêng.

Về đặt tên

Tên Chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện

Không bắt buộc phải để tên doanh nghiệp khi đặt tên cho địa điểm kinh doanh

Ký kết hợp đồng

Xuất hóa đơn

Được phép ký hợp đồng kinh tế;

Được phép sử dụng và xuất hóa đơn.

Không được đứng tên trên hợp đồng kinh tế;

Không được đăng ký, sử dụng hóa đơn.

Mã số thuế

Có mã số thuế riêng 13 số. Chi nhánh kê khai thuế theo mã số thuế chính là mã số chi nhánh ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Không có mã số thuế riêng.

Đối với địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính sẽ kê khai và nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố nơi Công ty đặt trụ sở chính, Địa điểm phải đăng ký mã số thuế phụ thuộc tại Cục thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở và kê khai theo mã số thuế phụ thuộc.

Hạch toán thuế

Chi nhánh được lựa chọn hình thức Hạch toán độc lập hoặc Phụ thuộc.

 

Hạch toán phụ thuộc vào công ty, hình thức kê khai thuế tập chung.

 

Các loại thuế phải nộp

Thuế môn bài

Thuế Giá trị gia tăng

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế môn bài

 

Thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thành lập phức tạp hơn địa điểm kinh doanh.

Thay đổi địa chỉ khác quận phải làm thủ tục xác nhận thuế trước khi thay đổi địa chỉ trên Giấy chứng nhận.

Hồ sơ thành lâp đơn giản;

Khi thay đổi địa chỉ không phả làm thủ tục xác nhận thuế.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa – Hướng dẫn thủ tục mở địa điểm kinh doanh trực tiếp

Bước 1: Đại diện công ty nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

– Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân người nộp hồ sơ.

Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra danh mục hồ sơ tài liệu, nếu đầy đủ danh mục hồ sơ Phòng sẽ ký và trả người nộp Giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 2:  Đại diện công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh hoặc Thông báo sửa đổi hồ sơ do thông tin trong hồ sơ có sai sót.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa – Hướng dẫn thủ tục về Thuế sau khi lập địa điểm kinh doanh

Sau khi công ty nhận Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh, công ty tiến hành thủ tục liên quan đến thuế đối với địa điểm kinh doanh.

Theo quy định địa điểm kinh doanh phải kê khai thuế phụ thuộc công ty mẹ. Vì vậy, sau khi thành lập địa điểm kinh doanh, công ty chỉ cần tiến hành thủ tục kê khai thuế môn bài và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/năm và 500.000 đồng đối với công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh từ 1/7 – 31/12 trong năm.

Đối với các địa điểm kinh doanh khác tỉnh và tỉnh đó không có Chi nhánh của Công ty, Công ty cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế để cấp Mã số thuế cho Địa điểm kinh doanh.

In biển hiệu và treo tại Địa điểm kinh doanh

Công ty tiến hành đặt in Biển hiệu của Địa điểm kinh doanh và treo tại nơi đặt địa điểm kinh doanh theo quy định

Quy định mới về lập địa điểm kinh doanh 

– Địa điểm kinh doanh không được đặt tại tòa nhà chung cư, nhà tập thể

– Tên địa điểm kinh doanh không bắt buộc phải ghi kèm tên doanh nghiệp

– Có thể đặt tên địa điểm kinh doanh là: Kho hàng, Xưởng sản xuất của Công ty

– Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra của doanh nghiệp vì vậy ngành nghề kinh doanh tại địa điểm kinh doanh phải lấy từ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa tại Luật Trần và Liên danh

Về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh chúng tôi hướng dẫn đã rõ ràng và vấn đề mà Quý Khách hàng quan tâm đó là có nên tự mình soạn thảo lập địa điểm kinh doanh của Công ty và Tự nộp trực tuyến cũng như nộp bản giấy hay sử dụng Dịch vụ tư vấn lập địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên danh. Chúng tôi xin trình bày lý do hay lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ tư vấn Lập địa điểm kinh doanh của Văn phòng luật sư để Quý Khách cân nhắc lựa chọn:

– Thủ tục đơn giản: Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa điểm kinh doanh (theo mẫu) và ký hồ sơ. Mọi việc còn lại như soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả do chúng tôi thực hiện.

– Không mất thời gian: Thay vì phải đăng ký, nộp và theo dõi kết quả trực tuyến, nộp hoặc cử nhân viên nộp trực tiếp hồ sơ (bản giấy) nhận kết quả. Hãy dành thời gian quý báo để tập trung vào kinh doanh mọi việc chúng tôi thực hiện.

– Được Luật sư nhiều năm kinh nghiệm Tư vấn, Giải đáp miễn phí các thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp liên quan đến vốn, tỉ lệ góp vốn, ngành nghề kinh doanh, các vấn đề về lao động, tiền lương…

Nếu được Quý Khách tin tưởng lựa chọn, chúng tôi sẽ:

– Tư vấn quy định về địa điểm kinh doanh

– Tư vấn hồ sơ và thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

– Soạn thảo hồ lập địa điểm kinh doanh

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng ĐKKD

– Tư vấn thủ tục về thuế của địa điểm kinh doanh sau thành lập

– Gửi hồ sơ, tài liệu cần thiết để doanh nghiệp lưu giữ nội bộ

Trên đây là bài viết tư vấn về Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139