Tài sản vô hình là gì

Tài sản vô hình là gì

Tài sản vô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu, bảo vệ khỏi cạnh tranh, tạo sự phân biệt cạnh tranh và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh. Vậy tài sản vô hình là gì?

Tài sản vô hình (intangible asset) được hiểu là gì?

Tài sản vô hình (intangible asset) là các tài sản không có hình thức vật chất, không thể chạm, nhìn thấy hoặc sờ mó được, nhưng mang lại giá trị kinh tế cho một doanh nghiệp. Đây là những tài sản phi vật chất, thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi không vật chất.

Các ví dụ phổ biến về tài sản vô hình bao gồm:

– Quyền sở hữu trí tuệ: Bao gồm bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền. Đây là những quyền lợi pháp lý mà một doanh nghiệp có được để sở hữu và khai thác các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ hoặc sự phát minh của mình.

– Giấy phép và quyền cấp phép: Đây là các quyền được cấp phép cho một doanh nghiệp để sử dụng hoặc bán các sản phẩm, công nghệ hoặc dịch vụ của người khác. Ví dụ, giấy phép phần mềm, giấy phép thương mại hoặc giấy phép nhãn hiệu.

– Hợp đồng thuê bao: Đây là quyền sử dụng một tài sản hoặc dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như hợp đồng thuê bao bản quyền phát sóng phim.

– Sự phát triển công nghệ: Các công nghệ, phần mềm, thuật toán và quy trình công nghiệp độc quyền của một doanh nghiệp cũng có thể được coi là tài sản vô hình.

Tài sản vô hình không có hình thức vật chất nhưng đóng vai trò quan trọng trong tạo ra giá trị và cạnh tranh cho một doanh nghiệp. Được quản lý và khai thác đúng cách, tài sản vô hình có thể tạo ra lợi nhuận dài hạn và trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng cho tổ chức.

Đặc điểm của tài sản vô hình

Các đặc điểm chính của tài sản vô hình (intangible asset) bao gồm:

– Không có hình thức vật chất: Tài sản vô hình không thể chạm, nhìn thấy hoặc sờ mó được như các tài sản vật chất. Chúng không có sự hiện diện vật chất như máy móc, tài sản địa ốc hay hàng hóa.

– Giá trị không vật chất: Giá trị của tài sản vô hình không dựa trên tính chất vật chất mà dựa trên quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi không vật chất. Ví dụ, giá trị của một thương hiệu nằm trong uy tín, nhận diện và lòng tin của khách hàng.

– Quyền sở hữu trí tuệ: Tài sản vô hình thường liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, quyền tác giả, thương hiệu và bí quyết kinh doanh. Đây là các quyền lợi pháp lý được công nhận và bảo vệ để đảm bảo rằng người sở hữu có quyền kiểm soát và khai thác tài sản này.

– Khả năng tạo ra lợi nhuận: Một tài sản vô hình có thể tạo ra lợi nhuận và giá trị kinh tế cho doanh nghiệp. Ví dụ, một thương hiệu mạnh có thể tạo ra sự tín nhiệm của khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tạo ra lợi nhuận.

– Độc quyền và khó sao chép: Tài sản vô hình thường mang tính độc quyền, có khả năng phân biệt và khó sao chép. Ví dụ, một bằng sáng chế độc quyền bảo vệ một phát minh mới, ngăn chặn người khác sao chép và sử dụng mà không có sự cho phép.

– Thời hạn sử dụng có thể hạn chế: Một số tài sản vô hình có thời hạn sử dụng hạn chế. Ví dụ, bằng sáng chế chỉ có thời hạn bảo hộ nhất định và sau đó sẽ trở thành tài sản công cộng. Tuy nhiên, một số tài sản vô hình như thương hiệu có thể duy trì giá trị trong thời gian dài.

Tài sản vô hình là một phần quan trọng trong tài sản của một doanh nghiệp và có thể đóng vai trò quan trọng trong sự thành công và cạnh tranh của nó trên thị trường.

Vai trò của tài sản vô hình

Tài sản vô hình (intangible asset) đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp và có những vai trò sau đây:

– Tạo ra giá trị kinh tế: Tài sản vô hình có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn cho doanh nghiệp. Chẳng hạn, một thương hiệu mạnh có thể tạo ra sự tín nhiệm và lòng tin của khách hàng, tăng doanh số bán hàng và tạo ra lợi nhuận. Các quyền sở hữu trí tuệ như bằng sáng chế cũng có thể mang lại lợi nhuận từ việc bán hoặc cấp phép cho người khác sử dụng.

– Tạo sự phân biệt cạnh tranh: Tài sản vô hình, như thương hiệu, logo hoặc bí quyết kinh doanh độc đáo, giúp doanh nghiệp phân biệt và tạo sự nổi bật trên thị trường. Điều này giúp thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời cản trở các đối thủ cạnh tranh sao chép hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Tăng giá trị thương hiệu: Tài sản vô hình góp phần vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Một thương hiệu mạnh giúp tạo dựng hình ảnh tích cực, tăng độ tin cậy và định vị doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Điều này có thể dẫn đến sự tăng trưởng doanh số và giá trị thương hiệu.

– Bảo vệ khỏi cạnh tranh: Tài sản vô hình có thể cung cấp bảo vệ pháp lý và hạn chế cạnh tranh. Bằng sáng chế, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đều được bảo vệ bởi luật pháp và ngăn chặn người khác sao chép, sử dụng hoặc khai thác mà không có sự cho phép.

– Tạo cơ sở cho sự mở rộng và hợp tác: Tài sản vô hình có thể trở thành một tài nguyên quan trọng trong việc mở rộng kinh doanh và hợp tác với các đối tác. Việc sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể trở thành lợi thế trong đàm phán và giao dịch với các bên liên quan.

Tóm lại, tài sản vô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong xây dựng thương hiệu, bảo vệ khỏi cạnh tranh, tạo sự phân biệt cạnh tranh và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh.

Phương pháp quản lý hiệu quả tài sản vô hình

Quản lý hiệu quả tài sản vô hình (intangible asset) đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và các phương pháp quản lý tương ứng. Dưới đây là một số cách để quản lý tài sản vô hình một cách hiệu quả:

– Định danh và đánh giá: Xác định và đánh giá đúng các tài sản vô hình trong doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc xác định các loại tài sản vô hình có trong công ty như thương hiệu, bằng sáng chế, bí quyết kinh doanh và ước tính giá trị của chúng.

Tài sản vô hình là gì
tài sản vô hình là gì

– Bảo vệ pháp lý: Đảm bảo rằng các tài sản vô hình được bảo vệ pháp lý bằng cách đăng ký và thực hiện các quyền sở hữu trí tuệ tương ứng. Điều này đảm bảo rằng công ty có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản vô hình và có thể ngăn chặn sự vi phạm từ phía đối thủ cạnh tranh.

– Quản lý hợp đồng: Thiết lập và quản lý các hợp đồng liên quan đến tài sản vô hình, bao gồm hợp đồng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng cấp phép và hợp đồng liên doanh. Điều này đảm bảo rằng các quyền và lợi ích liên quan đến tài sản vô hình được bảo vệ và tối ưu hóa.

– Theo dõi và đánh giá: Thực hiện theo dõi và đánh giá định kỳ các tài sản vô hình để đảm bảo rằng chúng vẫn còn có giá trị và khả năng sinh lời. Điều này bao gồm theo dõi các thay đổi trong giá trị thương hiệu, tình trạng bảo vệ pháp lý và cạnh tranh trên thị trường.

– Chiến lược phát triển: Xây dựng một chiến lược phát triển tài sản vô hình dài hạn, bao gồm việc nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tối ưu hóa khả năng khai thác tài sản vô hình.

– Quản lý rủi ro: Nhận diện và quản lý các rủi ro liên quan đến tài sản vô hình, bao gồm rủi ro về bảo mật thông tin, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và sự cạnh tranh từ đối thủ. Điều này đảm bảo rằng tài sản vô hình được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn và hiệu quả.

Tổ chức phải xem xét và thực hiện các phương pháp quản lý này theo một cách toàn diện và liên tục để đảm bảo tài sản vô hình được quản lý hiệu quả và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. 

Một số thuật ngữ khác liên quan đến tài sản

Quyền cầm giữ tài sản là gì?

Quyền cầm giữ tài sản (Lien) là quyến kiểm soát đối với tài sản của người khác cho đến khi các khoản nợ có liên quan được trả.

Giá trị tài sản thuần trên mỗi cổ phần là gì?

Giá trị tài sản thuần trên mỗi cổ phần (NET ASSET VALUE PER SHARE) là số liệu được các công ty đầu tư tính một lần hoặc hai lần hàng ngày và được coi là chỉ số đáng tin nhất của sự phát triển đầu tư. Giá trị này có được bằng cách trừ đi tất cả các tài sản nợ với giá trị tài sản hiện hành của các chứng khoán được giữ trong danh mục chứng khoán đầu tư; sau đó chia hiệu số này cho số các cổ phần chưa chi trả. Hầu hết các cổ phần của quỹ hỗ tương được bán với giá trị tài sản thuần cộng hoa hồng thưởng được gọi là phí bán.

A figure computed once or twice daily by investment companies, and considered to be a most reliable indicator of investment progress. It is obtained by subtracting all liabilities from the current asset value of securities held in the portfolio; then dividing this result by the number of shares Outstanding. Most mutual fund shares are sold at net asset value plus commission, usually called a Load charge.

Nghĩa vụ nợ có dòng tiền từ tài sản cầm cố là gì?

Nghĩa vụ nợ có dòng tiền từ tài sản cầm cố (MORTGAGE CASH FLOW OBLIGATION) là trái phiếu thanh toán qua nhiều lớp, tương tự nợ bảo đảm bằng cầm cố (CM), và là nợ phổ biến không được bảo đảm của bên phát hành. Các khoản thanh toán nhận được trên tổ hợp cầm cố được áp dụng để trả vốn gốc và tiền lãi trên nghĩa vụ nợ. Tuy vậy, nợ có dòng tiền từ tài sản cầm cố khác với CMO; vì không được bảo đảm bởi quyền giữ các tài sản cầm cố trong tổ hợp. Nhà đầu tư dựa vào nghĩa vụ theo hợp đồng của bên phát hành, để sử dụng dòng tiền mặt từ vốn cầm cố thu nhập từ tái đầu tư để đáp ứng khoản thanh toán nợ trên trái phiếu.

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về câu hỏi tài sản vô hình là gì? Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139