định giá

Định giá

Định giá là một trong những chế định quan trọng được quy định cụ thể tại Luật giá 2012. Dưới đây là những quy định chung về định giá theo quy định... Xem chi tiết »
báo giá thẩm định giá

Báo giá thẩm định giá

Công việc thẩm định giá do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm, có tính trung thực, nghề nghiệp về giá thực hiện. Nói cách khác, thẩm... Xem chi tiết »
thẩm định giá phần mềm

Thẩm định giá phần mềm

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật... Xem chi tiết »
thẩm định giá dự án

Thẩm định giá dự án

Có thể thấy thẩm định giá góp phần làm minh bạch thị trường thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của thị trường. Đồng thời có vai trò đối với xác định... Xem chi tiết »
biểu phí dịch vụ thẩm định giá

Biểu phí dịch vụ thẩm định giá

Quy trình Thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng giúp thẩm định viên xác định được các bước thẩm định để đưa ra những kết quả chính xác nhất... Xem chi tiết »
thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Tài chính là công cụ để điều tiết sự phát triển nền kinh tế. Để xây dựng vững vàng huyết mạch này, các doanh nghiệp trong nước cần xây dựng cho mình... Xem chi tiết »
lệ phí thẩm định giá

Lệ phí thẩm định giá

Thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ được hiểu là quá trình xác định giá thị trường của tài sản (hữu hình, vô hình, động sản, bất động sản), hàng... Xem chi tiết »
thuê thẩm định giá

Thuê thẩm định giá

Thẩm định giá là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá... Xem chi tiết »
thủ tục thẩm định giá

Thủ tục thẩm định giá

Thẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển và hiện đại. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá theo thủ tục thẩm định... Xem chi tiết »
thẩm định giá xây dựng

Thẩm định giá xây dựng

Thẩm định giá, thẩm định giá xây dựng là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo... Xem chi tiết »
thẩm định giá tàu biển

Thẩm định giá tàu biển

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật... Xem chi tiết »
công ty thẩm định giá độc lập

Công ty thẩm định giá độc lập

Trên thực tế, khi các cơ quan, tổ chức tiến hành thẩm định giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật thì phải lập chứng thư thẩm định giá.... Xem chi tiết »
cơ quan thẩm định giá

Cơ quan thẩm định giá

Hoạt động thẩm định giá được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? Quy trình thẩm định giá tài sản được thực hiện cụ thể như thế nào? Chứng thư thẩm định... Xem chi tiết »
nghiệp vụ thẩm định giá

Nghiệp vụ thẩm định giá

Trên thực tế, khi các cơ quan, tổ chức tiến hành thẩm định giá các loại tài sản theo quy định của pháp luật thì phải lập chứng thư thẩm định giá. Chứng thư... Xem chi tiết »
công ty thẩm định giá uy tín

Công ty thẩm định giá uy tín

Để lựa chọn các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá phù hợp, thẩm định viên phải căn cứ vào: Mục đích; Đặc điểm của loại tài sản thẩm định... Xem chi tiết »
dinh gia bds

Dinh gia bds

Thẩm định giá là một lĩnh vực không hề mới lạ với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hiện nay thị trường thẩm định giá tại Việt... Xem chi tiết »
ngân hàng thẩm định giá đất

Ngân hàng thẩm định giá đất

Công việc thẩm định giá do các nhà chuyên môn, ngân hàng thẩm định giá đất được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm, có tính trung thực, nghề nghiệp về giá... Xem chi tiết »
thẩm định giá đất nông nghiệp

Thẩm định giá đất nông nghiệp

Thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ, thẩm định giá đất nông nghiệp được hiểu là quá trình xác định giá thị trường của tài sản (hữu hình, vô hình,... Xem chi tiết »
Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139