định giá

Định giá

Định giá là một trong những chế định quan trọng được quy định cụ thể tại Luật giá 2012. Dưới đây là những quy định chung về định giá theo quy định... Xem chi tiết »
báo giá thẩm định giá

Báo giá thẩm định giá

Công việc thẩm định giá do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm, có tính trung thực, nghề nghiệp về giá thực hiện. Nói cách khác, thẩm... Xem chi tiết »
Ad Widget
thẩm định giá phần mềm

Thẩm định giá phần mềm

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật... Xem chi tiết »
thẩm định giá dự án

Thẩm định giá dự án

Có thể thấy thẩm định giá góp phần làm minh bạch thị trường thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của thị trường. Đồng thời có vai trò đối với xác định... Xem chi tiết »
biểu phí dịch vụ thẩm định giá

Biểu phí dịch vụ thẩm định giá

Quy trình Thẩm định giá có vai trò đặc biệt quan trọng giúp thẩm định viên xác định được các bước thẩm định để đưa ra những kết quả chính xác nhất... Xem chi tiết »
thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Tài chính là công cụ để điều tiết sự phát triển nền kinh tế. Để xây dựng vững vàng huyết mạch này, các doanh nghiệp trong nước cần xây dựng cho mình... Xem chi tiết »
lệ phí thẩm định giá

Lệ phí thẩm định giá

Thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ được hiểu là quá trình xác định giá thị trường của tài sản (hữu hình, vô hình, động sản, bất động sản), hàng... Xem chi tiết »
thuê thẩm định giá

Thuê thẩm định giá

Thẩm định giá là một dịch vụ tư vấn tài chính không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường, xuất phát từ nhu cầu khách quan về việc xác định giá... Xem chi tiết »
thủ tục thẩm định giá

Thủ tục thẩm định giá

Thẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển và hiện đại. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá theo thủ tục thẩm định... Xem chi tiết »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234