hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư như... Read more »
thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư không chỉ điều chỉnh nội dung trên... Read more »
Ad Widget
văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

Luật Trần và Liên danh cập nhật mẫu văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư mới nhất theo quy định của luật văn bản đề xuất nộp lên cơ quan có... Read more »

Mẫu văn bản chấp thuận vốn

Mẫu văn bản chấp thuận vốn mới nhất theo Luật đầu tư 2020 và được ghi nhận tại thông tư 33/2021 quy định về biểu mẫu đầu tư như sau:    Mẫu... Read more »
thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất, hư hỏng, rách nát được quyền xin cấp lại, Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng... Read more »
thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Vì nhiều lý do khác nhau mà khi tiến hành dự án đầu tư (thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), nhà đầu tư có sự thay đổi về... Read more »

Hồ sơ đăng ký đầu tư

Để có thể được cơ quan cấp phép cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư để được cấp phép.... Read more »
đăng ký đầu tư

Đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP , hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư... Read more »
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn

Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234