biện pháp bảo đảm đầu tư

Biện pháp bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và cũng là điều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi tiến hành... Xem chi tiết »
các trường hợp phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam có những dự án bắt buộc phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới có thể đi vào hoạt động. Vậy... Xem chi tiết »
Ad Widget
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 36 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: Điều 36. Trình... Xem chi tiết »
hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì? Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy... Xem chi tiết »
chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và... Xem chi tiết »
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư là hoạt động được thực hiện để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư. Trong bài viết dưới... Xem chi tiết »
giải quyết tranh chấp đầu tư

Giải quyết tranh chấp đầu tư

Từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực, theo đó việc giải quyết tranh chấp đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh về cơ bản sẽ tương tự... Xem chi tiết »
bảo đảm đầu tư khi thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư khi thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư nói chung và bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật là vấn đề rất được các nhà đầu tư quan tâm. Tuy... Xem chi tiết »
bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Pháp luật quy định về việc bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài như sau: Điều 12. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của... Xem chi tiết »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234