thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập doanh nghiệp – Trần và Liên danh

“Phi thương bất phú”! Để tham gia vào hoạt động kinh doanh thì thành lập doanh nghiệp là thủ tục đầu tiên để thương nhân bước chân gia nhập thị trường. Theo... Xem chi tiết »
biện pháp bảo đảm đầu tư

Biện pháp bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và cũng là điều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm khi tiến hành... Xem chi tiết »
các trường hợp phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam có những dự án bắt buộc phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới có thể đi vào hoạt động. Vậy... Xem chi tiết »
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 36 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: Điều 36. Trình... Xem chi tiết »
Luật sư giỏi về hôn nhân gia đình

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những gì? Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy... Xem chi tiết »
chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và... Xem chi tiết »
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

Lựa chọn nhà đầu tư là hoạt động được thực hiện để xác định nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư. Trong bài viết dưới... Xem chi tiết »
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giải quyết tranh chấp đầu tư

Từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực, theo đó việc giải quyết tranh chấp đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh về cơ bản sẽ tương tự... Xem chi tiết »
bảo đảm đầu tư khi thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư khi thay đổi pháp luật

Bảo đảm đầu tư nói chung và bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật là vấn đề rất được các nhà đầu tư quan tâm. Tuy... Xem chi tiết »
bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Pháp luật quy định về việc bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài như sau: Quy định về bảo đảm quyền chuyển tài sản... Xem chi tiết »
bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Luật Đầu tư không đưa ra định nghĩa về biện pháp bảo đảm đầu tư. Dưới góc độ khoa học pháp lý thì các biện pháp bảo đảm hoạt động đầu tư... Xem chi tiết »
bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Trong những trường hợp nhất, nhà nước tiếp nhận đầu tư có toàn quyền quyết định đối với tài sản của nhà đầu tư nói riêng cũng như tài sản của các... Xem chi tiết »
ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Một trong những cải cách quan trọng của Luật Đầu tư 2020 nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương, giải pháp đối thu hút đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết... Xem chi tiết »
các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo Luật đầu tư 2014 có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó Luật đầu tư năm 2020 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện giảm... Xem chi tiết »
Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh mới

Luật doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Như vậy, nhằm thực hiện quyền tự do kinh doanh thì doanh... Xem chi tiết »
đầu tư theo hợp đồng BCC 

Đầu tư theo hợp đồng BCC

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều hình thức đầu tư, trong đó hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC là hình thức đầu tư linh hoạt, tiết kiệm chi phí... Xem chi tiết »
đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC là hợp đồng hợp tác kinh doanh, là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản... Xem chi tiết »
thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần mua phần vốn góp

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Khi thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhà đầu tư ngoài phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên, còn phải phải thực hiện thủ... Xem chi tiết »
Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139