Trong bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ gửi tới quý bạn đọc một số quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau: