Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh

tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh

Việt Nam tiến hành Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa với một xuất phát điểm thấp. Các nguồn lực kinh tế thì yếu kém, nhỏ lẻ. Đây là một trong những cản trở rất lớn đối với quá trình phát triển. Do đó, việc huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một bước tiến vô cùng quan trọng. Vậy FDI là gì? Tại sao nó lại mang lại những giá trị to lớn như vậy? Đặc điểm của doanh nghiệp FDI? Dưới đây là bài tư vấn các bước để thực hiện tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh do Luật Trần và Liên danh thực hiện.

Công ty FDI là gì?

Đầu tư trực tiếp nước ngoài được phân biệt với đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài, đầu tư thụ động vào chứng khoán của một quốc gia khác như cổ phiếu công cộng và trái phiếu , bởi yếu tố “kiểm soát”. Theo Thời báo Tài chính , “Các định nghĩa kiểm soát tiêu chuẩn sử dụng ngưỡng 10% cổ phần có quyền biểu quyết quốc tế, nhưng đây là một khu vực màu xám vì thường một khối cổ phiếu nhỏ hơn sẽ kiểm soát trong các công ty được tổ chức rộng rãi. công nghệ, quản lý, thậm chí đầu vào quan trọng có thể trao quyền kiểm soát trên thực tế.

Định nghĩa của công ty FDI cũng có được nhắc đến trong định nghĩa của tổ chức Thương mại Thế giới là: “Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh, trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công ty”.

Quy trình thành lập Doanh nghiệp nước ngoài là gì?

Quy trình, thủ tục thành lập Doanh nghiệp nước ngoài khác phức tạp, thường bao gồm các bước chính sau:

Bước 1: Xin quyết định, chủ trương đầu tư. (thực hiện đối với một số trường hợp cần xin quyết định, chủ trương đầu tư)

 • Tùy thuộc và loại dự án, quy mô mà nhà đầu tư phải đăng ký xin quyết định, chủ trương đầu tư với cơ quan có thẩm quyền tương ứng. Thẩm quyền quyết định thuộc về một trong các cơ quan bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, UBND cấp tỉnh.
 • Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho một trong các cơ quan có thẩm quyền là Bộ kế hoạch và đầu tư và Cơ quan đăng ký đầu tư của UBND cấp tỉnh, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành các bước thẩm định hồ sơ và ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư 2020.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục gồm các bước như sau:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư, hồ sơ bao gồm những nội dung sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. 
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

(Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện quy định trong Luật đầu tư 2020

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 5-15 ngày tùy từng trường hợp cụ thể

Bước 3: Thủ tục thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài

Ngay sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định Luật doanh nghiệp 2020. Về cơ bản, các bước trình tự thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng giống với thành lập doanh nghiệp trong nước. Các nhà đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, soạn hồ sơ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp để nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp cơ bản gồm các bước sau:

+ Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Công bố doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia

+ Khắc dấu công ty có vốn đầu tư nước ngoài, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Thông báo mẫu dấu                                     

+ Đăng ký mã thuế, chữ ký số.

Luật Doanh nghiệp quy định thời gian thực hiện các thủ tục trên từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4: Xin giấy phép kinh doanh (thực hiện đối với một số ngành nghề đặc biệt)

Sau khi thực hiện hoạt động thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, tùy từng hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp cần tiến hành thêm bước xin giấy phép kinh doanh.

tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh
tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh

Tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh có vốn đầu tư của nước ngoài – Đầu tư trực tiếp

Trình tự và thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam được tiến hành theo quy trình cơ bản gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Kê khai thông tin về dự án đầu tư của nước ngoài trên cổng thông tin quốc gia.

– Chủ đầu tư cần kê khai thông tin về dự án đầu tư lên cổng thông tin quốc gia. Sau khi tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép đầu tư, chủ đầu tư sẽ được cấp tài khoản trên hệ thống này và sẽ dùng chính tài khoản này để theo dõi tình hình hồ sơ.

– Ngoài ra, cơ quan Đăng ký đầu tư cũng sẽ dùng hệ thống này để tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ cho chủ đầu tư.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đầu tư-

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu thành lập doanh nghiệp để đầu tư tại Việt Nam thì cần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị cơ quan quản lý đầu tư cấp giấy phép đăng ký đầu tư.

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư ngoại quốc.

– Đề xuất về dự án đầu tư gồm: Vốn đầu tư, chủ đầu tư tiến hành dự án, quy mô, mục tiêu đầu tư, nhu cầu lao động phương án huy động vốn, thời hạn – địa điểm- tiến độ đầu tư và đề xuất hưởng ứng ưu đãi đầu tư, đánh giá về tác động, hiệu quả của dự án.

– Nhà đầu tư là cá nhân thì cần:

 • Giấy chứng minh nhân dân bản sao, hộ chiếu bản sao, thẻ căn cước bản sao
 • Văn bản, tài liệu xác minh số dư tài khoản ngân hàng.

– Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần:

 • Giấy đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương.
 • Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất của chủ đầu tư, kèm theo bản cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính cùng với tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

– Các tài liệu liên quan khác như giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thuê, văn phòng thuê hợp lệ.

– Nếu dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hạn chế thì phải chuẩn bị bản giải trình về công nghệ hạn chế sử dụng trong dự án gồm các nội dung như: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình của công nghệ. Các thông số kỹ thuật và tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ.

>>> Thời gian nộp hồ sơ là 15 ngày kể từ ngày kê khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

>>> Thời gian Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép đầu tư là tròng vòng 15 – 30 ngày.

Bước 3: Chuẩn bị về thông tin để tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh

Dù là thành lập công ty vốn Việt Nam hay thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc chuẩn bị thông tin ban đầu là vô cùng quan trọng. Cụ thể, doanh nghiệp cần:

Chuẩn bị ngành nghề đăng ký kinh doanh

– Khi mở công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam thì doanh nghiệp cần đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, phục vụ đúng mục đích kinh doanh.

– Một công ty có thể đăng ký nhiều ngành nghề khác nhau. Và doanh nghiệp cần tiến hành tra cứu mã ngành nghề kinh doanh theo hệ thống mã ngành nghề cấp 4 và áp đúng mã ngành nghề đó, mới có thể đăng ký kinh doanh.

Loại hình công ty:

– Hiện nay, các doanh nghiệp fdi tại Việt Nam thường chỉ hoạt động dưới 2 loại hình công ty chính đó là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần,Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

 • Nếu chọn loại hình công ty TNHH thì số lượng thành viên tối thiểu cần có là 1 thành viên (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc 2 thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Còn số lượng thành viên tối đa mà công ty có thể có là 50 thành viên.
 • Nếu chọn loại hình công ty cổ phần thì cần có tối thiểu là 3 cổ đông góp vốn mới có thể đăng ký loại hình này. Tuy nhiên, công ty cổ phần lại không giới hạn số lượng thành viên tối đa. Do đó, nếu công ty bạn muốn có nhiều cổ đông góp vốn thì nên chọn loại hình này. 

Chuẩn bị địa chỉ công ty FDI tại Việt Nam

– Công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cần có địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, cần tránh đặt địa chỉ ở những nơi cấm đặt địa chỉ doanh nghiệp như khu tập thể, chung cư.

Chuẩn bị tên công ty

– Tên công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cần tuân thủ một số quy định như tên phải có đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng.

Kê khai vốn điều lệ cho công ty

– Khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI thì một trong những việc làm quan trọng mà bạn cần thực hiện đó là kê khai vốn điều lệ cho công ty. Doanh nghiệp có thể đăng ký vốn điều lệ tùy vào khả năng và điều kiện của của công ty mình nếu trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không yêu cầu điều kiện.

 • Tức là lúc này bạn có thể đăng ký vốn điều lệ là 100 triệu, 700 triệu, 1 tỷ, 5 tỷ… tùy vào khả năng của công ty.

– Tuy nhiên, nếu trường hợp công ty đăng ký ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, vốn ký quỹ thì sẽ cần phải kê khai vốn điều lệ bằng hoặc nhiều hơn vốn pháp định.

Người đại diện pháp luật cho công ty FDI tại Việt Nam

– Người đại diện pháp luật của công ty/doanh nghiệp FDI cần đáp ứng những quy định về người đại diện theo pháp luật. Nên chọn những người đủ năng lực, kinh nghiệm để có thể chịu trách nhiệm đối với những quyết định của công ty.

– Doanh nghiệp cần lưu ý là có thể chọn nhiều người làm đại diện pháp luật cho công ty. Nhưng phải đảm bảo là luôn phải có ít nhất 1 người thường trú tại Việt Nam.

– Người đảm nhận chức danh đại diện pháp luật có thể là chủ tịch, giám đốc, tổng giám đốc, phó giám đốc hay quản lý công ty.

Bước 4: Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp soạn thảo đầy đủ các tài liệu và hồ sơ để đăng ký mở công ty FDI ở Việt Nam.

– Giấy đăng ký kinh doanh, thành lập công ty có vốn nước ngoài

– Danh sách đi kèm thông tin đầy đủ, chi tiết của cổ đông hay thành viên công ty FDI tại Việt Nam.

– Nhà đầu tư là cá nhân thì cần:

 • Giấy chứng minh nhân dân bản sao, hộ chiếu bản sao, thẻ căn cước bản sao
 • Văn bản, tài liệu xác minh số dư tài khoản ngân hàng.

– Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần:

 • Giấy đăng ký doanh nghiệp hay tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương.
 • Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất của chủ đầu tư, kèm theo bản cam kết hỗ trợ vốn từ công ty mẹ, hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, bảo lãnh năng lực tài chính cùng với tài liệu chứng minh năng lực tài chính.

– Điều lệ cơ bản của công ty FDI tại Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>>> Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nộp lên Sở KH & ĐT. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép thành lập sau 3 – 5 ngày làm việc.

Bước 5: Hoàn thành thủ tục sau khi tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và được cấp giấy phép hợp lệ, doanh nghiệp cần:

Công bố thông tin đăng ký công ty và khắc con dấu:

– Công bố về việc đăng ký công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam một cách đầy đủ lên cổng thông tin của quốc gia trong vòng 1 tháng.

– Doanh nghiệp khi đã được cấp mã số thuế thì thực hiện khắc con dấu cho doanh nghiệp của mình, mẫu dấu cũng cần công khai giống như thông tin công ty.

Tiến hành treo bảng hiệu công ty và góp vốn vào công ty FDI tại Việt Nam:

– Doanh nghiệp cần làm bảng hiệu và treo bảng hiệu công ty trước trụ sở chính.

– Thời hạn để tiến hành góp vốn vào doanh nghiệp FDI tại Việt Nam là 3 tháng (90 ngày) kể từ khi công ty được cấp giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp hãy lưu ý để thực hiện góp vốn đúng quy định.

Đăng ký chữ ký số và tài khoản ngân hàng

– Sau khi mở công ty FDI tại Việt Nam, bạn cần mua chữ ký số để đăng ký nộp thuế trực tuyến cho công ty.

– Chủ công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam mang CMND, con dấu và giấy phép thành lập công ty đến ngân hàng để mở tài khoản giao dịch cho công ty .

Thực hiện kê khai, đóng thuế ban đầu và thuê dịch vụ kế toán:

– Doanh nghiệp cần kê khai thuế ban đầu và đóng những loại thuế cơ bản như thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Công ty/doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cần tiến hành làm thủ tục ban đầu về thuế hay kê khai các sổ sách ban đầu sau khi thành lập công ty.

Trên đây là bài viết về tư vấn thành lập doanh nghiệp FDI tại Hồ Chí Minh của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139