Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Mặc dù trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn thể hiện nội dung danh sách ngành nghề kinh doanh như trước, tuy nhiên, những ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp đăng ký sẽ được lưu giữ trên hệ thống và được công bố tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. Trong trường hợp bạn bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn sẽ được cấp 01 “Giấy xác nhận” có thể hiện danh mục ngành nghề công ty bạn đã đăng ký. Vì vậy, doanh nghiệp vẫn phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định.

HỒ SƠ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm:Thay đổi ngành nghề kinh doanh

–  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh);

– Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

-Giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền cho người trực tiếp thực hiện thủ tục;

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày

Lưu ý:

  • Đối với các ngành nghề kinh doanh có quy định vốn pháp định, doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng với vốn pháp định được quy định của ngành nghề tương ứng.
  • Đối với các lĩnh vực hoạt động cần phải xin giấy phép con, sau khi đăng ký bổ sung ngành nghề doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép con tại cơ quan quản lý nhà nước tương ứng. Ví dụ: Giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải; Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế…
  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ, doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện về chứng chỉ tương ứng trong suốt quá trình hoạt động.
  • Doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty Luật Trần và Liên danh là một trong những tổ chức hành nghề luật sư uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh TRỌN GÓI cho khách hàng. Khi sử dụng dịch vụ chúng tôi, bạn sẽ “KHÔNG PHẢI ĐI LẠI, KHÔNG PHẢI ĐỢI CHỜ”. Chúng tôi  sẽ đại diện thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như:

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh 1

  • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề và thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Soạn thảo toàn bộ các văn bản theo quy định để đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty (các Biên bản – họp; Quyết định; Thông báo…);
  • Đại diện khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đại diện nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh);
  • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết phí dịch vụ là trọn vói và không phát sinh dù chỉ một đồng.

Hãy liên hệ với  chúng tôi theo số Hotline: 0969-078-234 để được tư vấn hỗ trợ!

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139