Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4

thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4

Thành lập công ty – Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của mỗi cá nhân/nhóm khởi nghiệp hoặc tổ chức kinh doanh. Bạn muốn biến ý tưởng kinh doanh đầy tính khả thi của mình trở thành hiện thực. Tuy nhiên, thành lập công ty và duy trì hoạt động của doanh nghiệp không hề đơn giản, mà rất phức tạp, tốn kém thời gian và chi phí. Công việc đó bắt đầu từ việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý đăng ký thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh, khắc con dấu, kê khai thuế, xin phép sử dụng hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng, báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm. Để rút ngắn thời gian tiến đến thành công, bạn cần tham khảo kinh nghiệm thành lập doanh nghiệp của người đi trước hoặc được tư vấn thành lập công ty để đơn giản hóa mọi chuyện. Dưới đây là bài viết cung cấp chi tiết thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4.

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay:

Hiện này, có 5 loại hình doanh nghiệp chính:Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH),Doanh nghiệp cổ phần,Doanh nghiệp Nhà nước,Doanh nghiệp tư nhân,Doanh nghiệp hợp danh. Để nắm rõ các loại hình doanh nghiệp thì có thể tìm hiểu bài viết:Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp tại Việt Nam

Đặc điểm của doanh nghiệp:

–  Chức năng sản xuất và kinh doanh, hai chức năng này liên hệ hết sức chặt chẽ với nhau. Sẽ giúp tạo được một quá trình khép kín trong hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo, những bí mật kinh doanh sẽ được giữ kín, tạo được đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp trong trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ đó.

–  Mục đích chung của tất cả các doanh nghiệp là đem lại lợi nhuận.

–  Luôn muốn phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt hơn, để lôi kéo người sử dụng.

–  Mọi doanh nghiệp đều phải có chiến lược kinh doanh riêng. Để tạo thế mạnh, cạnh tranh với những doanh nghiệp khác. Làm việc trong cơ chế thị trường, chấp nhận cạnh tranh tồn tại và phát triển.

– Thương hiệu là điều mà mỗi doanh nghiệp luôn hướng tới.

Sự khác nhau giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước:

Đặc điểm

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nhà nước

Chủ sở hữu

Hoàn toàn thuộc sở hữu của tư nhân

Do Nhà nước nắm toàn bộ vốn điều lệ hoặc sở hữu phần lớn cổ phần.

Quy mô

Có quy mô lớn, thường chỉ tập trung vào những ngành nghề then chốt của quốc gia

Có đầy đủ từ quy mô lớn đến nhỏ, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Quản lý tài chính

Chịu sự quản lý của cơ quan chủ quản

Tự chịu trách nhiệm về tài chính

Lợi nhuận

Lợi nhuận từ việc mua bán, trao đổi các sản phẩm, dịch vụ với khách hàng, đối tác,…

Lợi nhuận sau khi kinh doanh, thì sẽ được rót xuống từ ngân sách phía trên.

Thua lỗ

Nếu kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ nhiều có thể dẫn đến phá sản

Nếu việc kinh doanh thua lỗ thì sẽ được sẽ được bù lỗ bằng ngân sách.

Vốn

Từ phía chủ doanh nghiệp, hoặc có thể vay vốn ngân hàng, huy động vốn,…

Từ ngân sách nhà nước

Giải quyết việc làm

Số lượng doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam là rất lớn nên giải quyết rất nhiều công ăn việc làm. Nhưng doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi về trình độ chuyên môn cao.

Giải quyết phần nào nhu cầu việc làm tại Việt Nam.

Chức năng của văn phòng đại diện

Nhìn chung, văn phòng đại diện được lập ra với chức năng là một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ, đại diện công ty khiếu kiện về sự vi phạm nói trên.

Văn phòng đại diện là đơn vị hợp pháp trực thuộc doanh nghiệp và chỉ có chức năng thay mặt doanh nghiệp về mặt hành chính, có 10 chức năng chính sau:

Thực hiện công việc phát triển các ngành nghề kinh doanh đã được cơ quan chức năng cấp phép trên địa bàn hoạt động theo pháp luật hiện hành.

Thực hiện các công việc báo cáo với các cơ quan chức năng tại địa phương theo đúng quy định của nhà nước.

Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ về trụ sở chính theo quy định riêng của doanh nghiệp.

Thực hiện việc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kết quả tăng trưởng và chiến lược phát triển của cơ sở hàng năm.

Tổ chức công việc hạch toán kinh tế theo nguyên tắc hạch toán độc lập.

Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý theo quy mô định hướng của Hội đồng quản trị.

Phối hợp với văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp và các cơ sở, chi nhánh khác trong việc khai thác khách hàng cũng như việc điều động nhân viên.

Quản lý các mặt kinh doanh tại địa bàn hoạt động.

Soạn thảo những văn bản pháp quy để phục vụ cho mọi hoạt động của văn phòng dựa trên những văn bản pháp quy của doanh nghiệp.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên tại cơ sở.

Văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?

Căn cứ theo Luật Thương mại năm 2005 Điều 18 khoản 3: “Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.”

Trường hợp là đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Theo nghị định 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại điều 20 khoản 3: “Trong trường hợp thương nhân nước ngoài ủy quyền cho người đứng đầu Văn phòng đại diện giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.”

Đối với trường hợp này thì người đứng đầu văn phòng đại điện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam có thể giao kết hợp đồng mua bán nếu được sự ủy quyền bằng văn bản của Công ty. Việc ủy quyền sẽ phải bằng văn bản và chỉ cho từng lần giao kết hợp đồng.

Như vậy văn phòng đại diện không có chức năng giao kết, ký kết hợp đồng trừ trường hợp đó là văn phòng đại diện của thương nhân, công ty nước ngoài tại Việt Nam.
Ngoài lưu ý quan trọng về thẩm quyền nêu trên khi tham gia giao dịch và ký kết hợp đồng, doanh nghiệp cần tham khảo về điều lệ, quy chế công ty của các doanh nghiệp thành lập để hiểu rõ hơn về thẩm quyền và hoạt động của chủ thể này, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.

Quy trình các bước thành lập công ty tại Luật Trần và Liên danh

Tại Luật Trần và Liên danh, Thủ tục thành lập công ty và các bước thành lập công ty được triển khai như sau:

Bước 1: Luật sư tư vấn pháp lý và giải đáp thắc mắc về thành lập công ty cho khách hàng.

Bước 2: Gửi phiếu thu thập thông tin thành lập công ty theo loại hình khách hàng lựa chọn

Bước 3: Nhận phiếu thu thập thông tin khách hàng gửi lại. Tiến hành soạn hồ sơ thành lập công ty.

Bước 4: Gửi bản thảo Điều lệ để khách hàng kiểm tra và gửi bản thảo Hợp đồng dịch vụ.

Bước 5: Luật Trần và Liên danh gặp khách hàng xin chữ ký thành viên/cổ đông vào hồ sơ, Hợp đồng dịch vụ. 

Bước 6: Kê khai, nộp hồ sơ lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 7: Theo dõi, giám sát và giải trình hồ sơ với Phòng đăng ký kinh doanh khi có yêu cầu

Bước 8: Công bố thông tin doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Bước 9: Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế.

Bước 10: Đặt con dấu tròn, dấu chức danh cho khách hàng theo gói dịch vụ.

Bước 11: Bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu. Hướng dẫn các công việc phải thực hiện sau thành lập

Bước 12: Tùy gói dịch vụ, Bộ phận dịch vụ kế toán thuế liên hệ: Mở tài khoản ngân hàng, kê khai, nộp lệ phí môn bài, chữ ký số, hóa đơn, hồ sơ khác

Bước 13: Luật Trần và Liên danh hỗ trợ các công việc khác để doanh nghiệp vận hành theo đúng pháp luật.

Khách hàng cần chuẩn bị và cung cấp những gì để thành lập công ty

Quý khách cần chuẩn bị và cung cấp các giấy tờ, thông tin sau cho chúng tôi:

Địa chỉ trụ sở công ty: Luật Trần và Liên danh sẽ kiểm tra tính pháp lý và thông báo tới khách hàng địa chỉ này có phù hợp để đặt trụ sở hay không;

Tên công ty dự kiến: Luật Trần và Liên danh sẽ kiểm tra và hướng dẫn khách hàng sửa đổi nếu tên trùng hoặc gây nhầm lẫn;

Lĩnh vực ngành nghề dự định kinh doanh: Chỉ cần cung cấp khái quát. Luật Trần và Liên danh sẽ áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định khi soạn hồ sơ;

Số vốn điều lệ sẽ góp, tỷ lệ sở hữu của mỗi thành viên/cổ đông;

Bản sao công chứng/chứng thực CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu: của  chủ sở hữu/thành viên/cổ đông. Khách hàng gửi trước bản chụp hoặc scand để Luật Trần và Liên danh đối chiếu thông tin khi soạn hồ sơ và sẽ nhận khi qua trụ sở ký hồ sơ;

Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các công việc còn lại chúng tôi sẽ làm thay quý khách một cách nhiệt tình và tốc độ nhất.

Những vấn đề khách hàng sẽ được Luật sư tư vấn khi thành lập công ty

Trong quá trình tư vấn và thành lập hàng nghìn doanh nghiệp, Luật sư/chuyên viên công ty luật Luật Trần và Liên danh sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng những vấn đề băn khoăn dưới đây.

Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh để kinh doanh

Trả lời: Thành lập Công ty để kinh doanh hay lập hộ kinh doanh đều có những ưu nhược điểm riêng. Lựa chọn mô hình nào tối ưu phụ thuộc vào nhu cầu của từng nhà đầu tư cụ thể. Nhà đầu tư nên tư vấn trực tiếp luật sư hoặc chuyên viên doanh nghiệp về vấn đề này.

Điều kiện để thành lập công ty theo thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4

Trả lời: Các điều kiện cơ bản để thành lập công ty bao gồm: Điều kiện về trụ sở, điều kiện về vốn, điều kiện về ngành nghề…. 

Có những loại hình doanh nghiệp nào theo luật doanh nghiệp 

Trả lời: Theo luật doanh nghiệp 2020, có các năm loại hình doanh nghiệp như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH một thành viên);

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Công ty TNHH hai thành viên trở lên);

Công ty cổ phần (Công ty CP);

Công ty hợp danh;

Doanh nghiệp tư nhân

Các loại hình như: Hộ kinh doanh, hợp tác xã … không phải là các loại hình doanh nghiệp.

Tùy vào trường hợp cụ thể của khách hàng khi tư vấn, Luật Trần và Liên danh sẽ giúp khách hàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất

Trụ sở công ty là gì? Đặt trụ sở tại căn hộ chung cư được không

Trả lời: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Trụ sở doanh nghiệp không được đặt tại căn hộ chung cư có chức năng để ở

Chính vì vậy mà khi lựa chọn địa chỉ công ty làm trụ sở phải chọn có địa chỉ cụ thể, chính xác, có thể sử dụng ổn định lâu dài để phục vụ cho công việc kinh doanh cũng như đảm bảo cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4

Tên công ty đặt như thế nào cho đúng

Trả lời: Tên doanh nghiệp bao gồm Tên tiếng Việt, Tên doanh nghiệp bằng Tiếng nước ngoài (nếu có) và Tên viết tắt (nếu có).

Tên tiếng việt bao gồm thành tố bắt buộc là loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH, công ty cổ phần, ….. và phần tên riêng.

Tên nước ngoài được dịch từ tên Tiếng Việt.

Tên công ty không được vi phạm những điều cấm khi đặt tên công ty tên doanh nghiệp

Vốn điều lệ khi thành lập công ty tối thiểu là bao nhiêu

Trả lời: Chỉ có một số ít ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định – vốn điều lệ tối thiểu còn lại hầu hết pháp luật không quy định. Người thành lập doanh nghiệp có quyền lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu đầu tư.

Thành lập công ty xong phải nộp những loại thuế gì

Trả lời: Các loại thuế phí cơ bản doanh nghiệp phải nộp trong quá trình hoạt động gồm: Lệ phí môn bài (từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng tùy thuộc mức vốn điều lệ); Thuế giá trị gia tăng VAT – Loại thuế doanh nghiệp có trách nhiệm thu hộ nhà nước từ khách hàng; Thuế thu nhập doanh nghiệp từ phần lợi nhuận thu được với thuất suất 20%.

Tại thời điểm thành lập công ty theo thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 có được đăng ký ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện không

Trả lời: Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh. Người thành lập chỉ bị hạn chế lựa chọn những ngành nghề đặc thù không do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp phép: công chứng, luật sư, thừa phát lại,…. và những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định nhưng vốn điều lệ của  doanh nghiệp thành lập không đáp ứng được.

Hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 gồm những gì?

Tuỳ theo loại hình công ty bạn định thành lập, mà hồ sơ sẽ tương ứng có những điểm khác biệt. Tuy nhiên một bộ hồ sơ chuẩn bao gồm:

Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập.

Giấy tờ sao y chứng thực: CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu nếu thành viên sáng lập là cá nhân. GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương nếu thành viên là tổ chức.

Khi sử dụng dịch vụ tại Luật Trần và Liên danh các tài liệu trong danh mục hồ sơ trên sẽ được Luật Trần và Liên danh soạn thảo, khách hàng chỉ cần ký hồ sơ. Bộ hồ sơ này cũng được Luật Trần và Liên danh gửi lại khách hàng để lưu sau khi trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 của Luật Trần và Liên danh uy tín 

Bạn đang đi tìm một công ty dịch vụ thành lập công ty đáp ứng các yêu cầu để bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ:

» Đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn nắm chắc nghiệp vụ pháp lý?

» Dịch vụ trọn gói, các bước thực hiện rõ ràng không làm thiếu của khách hàng?

» Kinh nghiệm lâu năm trong nghề? Thực sự là chuyên gia?

» Phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh nhất trên thị trường?

» Đội ngũ nhân sự nhiệt tình, đầy trách nhiệm và tử tế?

» Đảm bảo tốc độ thời gian như hứa hẹn?

» Chế độ chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ? Đồng hành pháp lý khi kinh doanh?

» Cung cấp thêm cả dịch vụ kế toán trọn gói, báo cáo thuế sau khi thành lập để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, không cần phải thuê kế toán đắt đỏ.

Lý do sử dụng thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 của Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi được khách hàng tin tưởng bởi vì 07 lý do sau:

Công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín 

Luật Trần và Liên danh kinh doanh dịch vụ luật và dịch vụ kế toán thuế. Chúng tôi có cả đội ngũ luật sư lẫn Chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm. Đây là một điểm khác biệt so với các công ty luật hoặc kế toán khác. Thường thì các đơn vị khác chỉ có luật sư hoặc chỉ có kế toán viên. 

Với 10 năm tuổi nghề, 5 năm tuổi thành lập chúng tôi đã cung cấp dịch vụ luật, kế toán thuế cho hàng chục nghìn cá nhân, doanh nghiệp. Chúng tôi kinh doanh trên sự tử tế, tận tâm và lâu bền. Chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách về chất lượng dịch vụ. 

Uy tín của Luật Trần và Liên danh của luật sư, chuyên gia được ghi nhận bởi các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Quý khách hàng có thể xem tại: Luật Trần và Liên danh trên Báo chí, Truyền hình

Dịch vụ minh bạch, rõ ràng

Các gói dịch vụ thành lập công ty cung cấp cho khách hàng với công việc cụ thể, rõ ràng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu của mình.

Khách hàng muốn tiết kiệm chi phí, không gấp về thời gian có thể lựa chọn gói 699.000 đồng.

Khách hàng đã có bộ máy kế toán thực hiện công việc sau thành lập có thể lựa chọn gói 1.599.000 đồng.

Khách hàng cần hỗ trợ các công việc kế toán sau thành lập có thể chọn gói 3.499.000 đồng;

Khách hàng cần hỗ trợ các công việc kế toán sau thành lập và trải nghiệm dịch vụ kế toán thuế có thể chọn gói 5.500.000 đồng. 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 đáp ứng mọi yêu cầu

Chúng tôi cam kết thời gian hoàn thành như các gói công bố. Trong trường hợp Quý khách muốn thời gian hoàn thành ngắn hơn, chúng tôi sẵn sàng đáp ứngThời gian có thể tốc độ nhất từ 1 – 2 ngày làm việc tuỳ theo mong muốn của khách hàng. 

Dịch vụ hậu mãi sau khi thành lập công ty tốt nhất

Chúng tôi coi khách hàng là đối tác đồng hành lâu dài của mình. Vì vậy khi là khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ có những hỗ trợ, ưu đãi tuyệt vời dành cho bạn. Luật Luật Trần và Liên danh có những chính sách hậu mãi:

Giảm phí dịch vụ từ lần sử dụng dịch vụ thứ hai theo chương trình khách hàng thân thiết;

Luôn luôn được nhận tư vấn miễn phí, nhiệt tình nhất từ luật sư, kế toán trong suốt quá trình kinh doanh các vấn đề: Pháp lý, biểu mẫu hợp đồng, kế toán, thuế…

Nhận các lời khuyên, bài viết hàng tuần qua email;

Được tham gia cộng đồng Khởi nghiệp và kinh doanh do Luật Trần và Liên danh phát triển.

Sẵn sàng tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác ngoài cung cấp thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 cần cho doanh nghiệp

Công ty đã thành lập rồi phải làm gì để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ, thực hiện quyền hạn giữa các cơ cấu trong công ty để phù hợp thực tế doanh nghiệp và pháp luật. Luật Trần và Liên danh sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng các công việc này.

Thấu hiểu các doanh nghiệp cần một đơn vị thực sự chuyên nghiệp cung cấp trọn gói dịch vụ kế toán thuế, chữ ký số, hoá đơn điện tử… để vận hành. Chúng tôi cung cấp đầy đủ để doanh nghiệp không mất công đi tìm, tiết kiệm thời gian, tiền bạc.

Xây dựng thương hiệu, bí mật kinh doanh, bí quyết công nghệ, sáng tạo sản phẩm đã khó nhưng làm thế nào để bảo vệ thành quả trước nguy cơ xâm phạm. Luật Trần và Liên danh có sẵn các dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, logo, đăng ký quyền tác giả, sáng chế…. để đồng hành với khách hàng.

Khách hàng cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý – Luật Trần và Liên danh có. Khách hàng cần hỗ trợ các vấn đề về tài chính – kế toán – thuế chũng tôi luôn sẵn sàng.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 4 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139