Thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu

thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hoá của Thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hoá. Vậy, điều kiện thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu là gì?

Khái niệm xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán hàng hoá của Thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài theo các hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hoá.

Xuất nhập khẩu (tiếng anh gọi là import-export) là một trong những lĩnh vực kinh doanh hàng đầu đang được nhà nước ta quan tâm và ưu tiên nhằm giúp lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo mối quan hệ làm ăn với các quốc gia khác để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Có thể xem ngành xuất nhập khẩu là khâu cơ bản của hoạt động ngoại thương với mối tương quan lớn và có sự tác động rộng rãi đến nhiều ngành khác. Xuất khẩu là một ngành không thể thiếu với mọi quốc gia vì mang lại nguồn ngoại tệ cao để tăng cường nhập khẩu hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho người dân…

Quyền xuất nhập khẩu của doanh nghiệp

Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài:

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân được xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan và các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết hoặc gia nhập.

– Người thành lập doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh đúng quy định của pháp luật và thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập nhập khẩu đúng với ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

– Người thành lập doanh nghiệp phải thỏa các quy định về vốn đối với thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được quy định trong luật.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Các doanh nghiệp trong nước dựa vào hoạt động xuất nhập khẩu để xuất khẩu hàng hóa của mình, một số ngành hàng xuất khẩu đóng góp rất nhiều vào tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam như: xuất khẩu cá da trơn, hồ tiêu, hạt điều, cà-phê, giày dép da, may mặc…, và để có nguyên liệu và máy móc để sản xuất hàng hóa, các doanh nghiêp phải tiến hành nhập khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư thiết bị… từ đó hoạt động xuất nhập khẩu luôn diễn ra từng ngày từng giờ.

Trước khi thành lập doanh nghiệp bạn cần hội đủ những điều kiện để được thành lập theo quy định của nhà nước như: xác định loai hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, nguồn vốn… và đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước về sản xuất hàng hóa, kiểm định chất lượng… Luật Doanh nghiệp đã quy định hoạt động xuất nhập khẩu là quyền của mọi doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thể tự do xuất khẩu hàng hóa, nhập khẩu hàng hóa không nằm trong danh sách cấm của Pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm:
– Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu (theo mẫu quy định)

–  Bản điều lệ doanh nghiệp.

–  Danh sách thành viên, cổ đông

–  Giấy CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với các cổ đông, thành viên.

Khi hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, người thành lập doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nộp để xin cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

Xuất nhập khẩu là một trong những hoạt động quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, nó cân bằng cán cân thu chi của ngân sách Nhà nước, giúp cho hàng hóa Việt Nam có mặt ở các thị trường trên thế giới, và đem khoa học kĩ thuật của thế giới về Việt Nam. Vì sự quan trọng đó mà các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, tránh các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại tới kinh tế trong nước và tổn hại tới hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp lên phòng đăng ký kinh doanh sở KHĐT

Hồ sơ thành lập công ty nộp lên sở kế hoạch đầu tư gồm các giấy tờ sau:

Đơn đăng ký kinh doanh

Điều lệ công ty (Lưu ý khi soạn điều lệ nhớ có đăng ký xuất nhập khẩu)

Danh sách thành viên (đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông ( đối với công ty cổ phần)

Bản sao hợp lệ CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật và các thành viên (công ty tnhh 2 thành viên), các cổ đông ( công ty cổ phần)

Số lượng: 1 bộ nộp lên sở KHĐT sau 3-5 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ sở KHĐT sẽ ra giấy phép đăng ký kinh doanh + MST

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu được thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư xin cấp đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thực hiện thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty

Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức

Giấy uỷ quyền cho Luật Trần và Liên danh.

Sau khi nhận được thông tin khách hàng cung cấp Công ty Luật Trần và Liên danh sẽ soạn hồ sơ và gửi khách hàng ký hồ sơ. Sau đó, Luật Trần và Liên danh sẽ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh cho đến khi có được đăng kinh doanh cho quý khách hàng.

Bước 2: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh. Lệ phí công bố là:100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu của doanh nghiệp

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luật Trần và Liên danh sẽ khắc dấu pháp nhân cho Quý công ty.

Hiện nay, Luật không quy định về thủ tục thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp. Con dấu sẽ do doanh nghiệp tự khắc và tự chịu trách nhiệm.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản

Để thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản thành công, thì doanh nghiệp cần chuẩn bị thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản

Để thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản thì doanh nghiệp cần soạn thảo đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ gồm những thủ tục sau:

– Danh sách cổ đông hay thành viên công ty

– Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu bản sao hay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập…

– Giấy đề nghị được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty

thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu
thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty lên Sở KH & ĐT khi thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu

– Doanh nghiệp nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư trực thuộc nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ của công ty.

– Sau đó, chờ từ 3 – 5 ngày để được cấp giấy phép thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản.

– Trường hợp hồ sơ thiếu sót hay không hợp lệ, Sở KH & ĐT sẽ trả lời lý do bằng văn bản.

>>> Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho Luật Trần và Liên danh soạn thảo hồ sơ để tránh tình trạng hồ sơ sai sót.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu

– Thời hạn quy định để một doanh nghiệp tiến hành công bố nội dung đăng ký thông tin công ty là 30 ngày kể từ ngày có giấy phép thành lập công ty.  Cụ thể, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm: Ngành, nghề kinh doanh; Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Nếu không thực hiện đúng quy định về nội dung và thời hạn, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản sẽ bị xử phạt tùy vào mức độ vi phạm từ 1 triệu VNĐ – 2 triệu VNĐ.

Bước 4: Khắc con dấu công ty

– Công ty sẽ cần có con dấu riêng cho công ty mình. Do đó, doanh nghiệp phải nhanh chóng khắc con dấu sau khi có mã số thuế. Hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên phải đảm bảo có đủ những thông tin cần thiết về tên công ty cũng như mã số doanh nghiệp. Sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp công bố mẫu dấu sẽ sử dụng công khai lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Làm tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

– Chủ công ty xuất nhập khẩu nông sản mang theo giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và chứng minh nhân dân đến ngân hàng để đăng ký mở tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, làm thủ tục báo cáo số tài khoản ngân hàng lên cho Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định.

Bước 6: Đăng ký mua chữ ký số điện tử

– Doanh nghiệp cần phải tiến hành đăng ký mua chữ ký số online để phục vụ mục đích đóng thuế cũng như nộp tờ khai thuế trực tuyến, online.

– Doanh nghiệp hãy yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Xuất nhập khẩu nông sản của công ty sẽ dùng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện đóng thuế online cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

Bước 7: Treo bảng hiệu công ty và thông báo phát hành hóa đơn GTGT

– Doanh nghiệp đặt làm bảng hiệu của công ty mình, sau đó treo bảng hiệu công ty để thuận tiện cho việc quản lý. Kích thước cũng như hình thức bảng hiệu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên, nội dung phải đảm bảo đầy đủ về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại…

– Công ty xuất nhập khẩu nông sản thực hiện thông báo phát hành hóa đơn lên cơ quan quản lý có thẩm quyền, khi được cho phép thì tiến hành in, đặt in hóa đơn để sử dụng đúng mục đích. Hoặc doanh nghiệp có thể mua hóa đơn để sử dụng thay vì in.

Bước 8: Tiến hành kê khai và đóng thuế sau khi mở doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và đóng thuế đầy đủ sau khi mở công ty xuất nhập khẩu nông sản. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng sau khi kết thúc năm tài chính.

– Thuế giá trị gia tăng, đóng theo quý báo cáo của doanh nghiệp.

– Thuế môn bài, công ty xuất nhập khẩu nông sản phải đóng thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 9: Góp vốn vào công ty xuất nhập khẩu nông sản

– Công ty xuất nhập khẩu nông sản có thể tiến hành góp vốn bằng tài sản, tiền Việt Nam, ngoại tệ hay bằng các tài sản sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh… được định giá phù hợp.

– Thời hạn góp vốn tối đa trong công ty xuất nhập khẩu nông sản là 90 ngày kể từ ngày có giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Các thành viên cổ đông phải góp đủ số vốn đã cam kết.

– Trường hợp không góp đủ vốn, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt hành chính.

Bước 10: Thuê dịch vụ kế toán hoặc kế toán viên

–  Để giải quyết những vấn đề về sổ sách, quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán của Luật Trần và Liên danh để tiết kiệm chi phí. Nếu doanh nghiệp có điều kiện thì có thể thuê cho công ty một kế toán viên.

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139