Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11

thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam qua nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt đối với nhà đầu tư là một công ty nước ngoài thì có thể đầu tư theo một trong các hình thức: Đầu tư thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, Liên doanh với nhà đầu tư trong nước, đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh… Trên thực tế, một trong những hình thức đầu tư mà công ty nước ngoài thường lựa chọn đó là thành lập công ty con tại Việt Nam. Để quý khách hàng hiểu hơn về thủ tục này, Luật Trần và Liên danh xin tư vấn vấn đề thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11 trong bài viết sau đây.

Đặc điểm của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp là gì đã có câu trả lời, Luật Trần và Liên danh xin cung cấp thông tin về các đặc điểm của doanh nghiệp.

Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam vốn rất đa dạng, phong phú nên với mỗi loại hình sẽ có những đặc điểm khác nhau. Song bên cạnh những đặc điểm riêng nổi bật thì chúng đều mang những đặc điểm chung của doanh nghiệp như:

Thứ nhất: Doanh nghiệp có tính hợp pháp. Tính hợp pháp ở đây thể hiện thông qua việc Doanh nghiệp muốn thành lập công ty phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký và nhận được giấy phép đăng ký thành lập.

Khi nhận được sự giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được nhà nước công nhận sự tồn tại và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động bằng chính tài sản riêng của mình.

Thứ hai: Doanh nghiệp khi hoạt động đều có hoạt động kinh doanh phần lớn đều hướng đến lợi nhuận hoặc thực hiện cung ứng dịch vụ thường xuyên, lâu dài. Ví dụ đa số các doanh nghiệp khi thành lập đều hướng đến mục đích sinh lời tạo lợi nhuận qua việc mua bán, sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng để phục vụ người tiêu dùng, Dịch vụ thành lập công ty.

 Song cũng có một số doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà hướng đến yếu tố vì cộng đồng, vì xã hội và môi trường  như các doanh nghiệp về điện, nước, vệ sinh,….

Cuối cùng là doanh nghiệp hoạt động có tính tổ chức. Tính tổ chức thể hiện qua cơ bộ máy tổ chức điều hành, cơ cấu nhân sự rõ ràng. Đồng thời doanh nghiệp thành lập luôn có trụ sở giao dịch, đăng ký theo quy định và có tài sản riêng để quản lý kèm theo  tư cách pháp nhân trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Đặc điểm của Doanh nghiệp nước ngoài là gì?

Về cơ bản Doanh nghiệp nước ngoài là một loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp Việt Nam. Là một loại hình đầu tư mang tính ổn định, bền vững và có tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các đặc điểm chính như sau:

Thứ nhất, Doanh nghiệp nước ngoài có các đặc điểm chung giống như các doanh nghiệp thông thường khác, bao gồm các đặc điểm về hình thức tổ chức, cơ cấu tổ chức, tư cách pháp lý. Điều này có nghĩa là Doanh nghiệp nước ngoài phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn một loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân; công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; công ty TNHH hai thành viên trở lên; và công ty cổ phần.

Thứ hai, điều kiện riêng đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: 

+ Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

Khoản 10 Điều 17 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về tỉ lệ sở hữu vốn của các nhà đầu tư như sau: Hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại các điều ước quốc tế về đầu tư được áp dụng như sau:

Trường hợp nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và thuộc đối tượng áp dụng của một hoặc nhiều điều ước quốc tế về đầu tư thì tổng tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế đó không được vượt quá tỷ lệ cao nhất theo quy định của một điều ước quốc tế có quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với một ngành, nghề cụ thể;

Trường hợp nhiều nhà đầu tư nước ngoài thuộc cùng một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thì tổng tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư đó không được vượt quá tỷ lệ sở hữu quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư đó;

Đối với công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán, trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Trường hợp tổ chức kinh tế có nhiều ngành, nghề kinh doanh mà điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế đó không vượt quá hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành, nghề có hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài thấp nhất.

Ngoài các trường hợp trên, pháp luật không giới hạn tỉ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong công ty vốn đầu tư nước ngoài.

+ Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11

(Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa)

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

– Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

– Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Đáp ứng tiêu chí sau:

Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; thủ tục thành lập công ty.

Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).

Bản giải trình có nội dung:

Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

Cơ quan tiếp nhận: Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian xử lý: khoảng 30-45 ngày làm việc.

Một số câu hỏi của khách hàng liên quan đên thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11

Khách hàng hỏi: Tôi là người Hàn Quốc chuẩn bị thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam, thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11. Tôi đang chưa rõ cá nhân tôi có thực hiện thủ tục đầu tư vào Việt Nam được không hay phải do tổ chức đầu tư vào ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả cá nhân và tổ chức nên việc thực hiện hoạt động đầu tư là quyền của cả nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức nên việc bạn có đứng với tư cách đầu tư là cá nhân hoặc cũng có thể đứng với tư cách công ty bạn. Nhưng các bạn cần chú ý nếu đứng với tư cách nhà đầu tư là công ty bạn thì cần phải có sự đồng thuận của những người bạn của bạn với tư cách là những người góp vốn cùng bạn trừ khi các bạn có thỏa thuận nào khác hay luật nước bạn quy định khác đồng thời với đó nếu nhà đầu tư là tổ chức thì cần giấy tờ chứng minh tổ chức này đã thành lập hoặc giấy tờ tương đương còn đối với nhà đầu tư là cá nhân thì chỉ cần Hộ chiếu của cá nhân bạn.

Khách hàng hỏi: Giờ tôi muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng tôi dự kiến đầu tư vào công ty này đã được thành lập rồi. Vậy khi tôi thực hiện thủ tục đầu tư có cần phải thành lập một công ty mới không hay có phải làm thủ tục gì khác không để thực hiện được hoạt động kinh doanh ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Trong trường hợp này bạn không phải thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nữa mà nếu bạn đã tìm được công ty đã được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam rồi thì bạn chỉ cần thực hiện thủ tục xin chấp thuận góp vốn đầu tư vào công ty Việt Nam  đã được thành lập rồi. Sau khi thực hiện xong thủ tục xin chấp thuận góp vốn đầu tư xong, bạn thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch- Đầu tư  nơi đặt trụ sở công ty.

Khách hàng hỏi: Thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11 thực hiện tại đâu ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tùy vào ngành nghề và quy mô dự án đầu tư mà phải thực hiện một bước hay nhiều bước tại những cơ quan khác nhau để có thể hoạt động kinh doanh được chính thức.

– Đối với những dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư thì căn cứ xem quy mô và lĩnh vực dự án để xác định xem xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quốc hội hay Chính phủ hay UBND cấp tỉnh, thành phố.

– Đối với trường hợp không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải thực xin giấy chứng nhận đầu tư thì cần phải thực hiện xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Phòng đầu tư- Sở kế hoạch đầu tư

– Trường hợp xin xong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch đầu tư.

– Nếu những ngành nghề có điều kiện thì phải thực hiện xin giấy phép con theo những điều kiện tương ứng quy định theo pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đó.

Khách hàng hỏi: Tôi là người nước ngoài có đang dự kiến thực hiện đầu tư vào Việt Nam để hoạt động. Tôi đang chưa rõ là khi tôi góp 20% vốn và người Việt Nam góp 80% vốn còn lại thì tôi phải làm gì để kinh doanh được ở Việt Nam ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Trong trường hợp này bạn cần lưu ý là bạn góp vốn như vậy là góp theo hình thức đầu tư nào ? Bạn góp vốn vào công ty đã có sẵn rồi hay góp vốn để thành lập công ty mới. Nếu bạn  góp vốn vào công ty Việt Nam đã có sẵn rồi thì như đã phân tích ở trên bạn không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ cần thực hiện thủ tục xin chấp thuận góp vốn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài và khi xin được chấp thuận đầu tư góp vốn xong thì thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Còn nếu bạn thự hiện góp vốn cùng người Việt Nam để thành lập công ty mới ngay từ đầu thì bạn cần phải thực hiện thủ tục các bước: Thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư nếu thuộc đối tượng phải xin chủ trương đầu tư còn nếu không thuộc đối tượng phải xin chủ trương đầu tư thì thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư –> Xin xong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thực hiện thủ tục thành lập công ty —> Thực hiện xong thủ tục thành lập công ty xong thì xin giấy phép con nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Khách hàng hỏi: Hiện nay tôi rất muốn đầu tư vào Việt Nam ở nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng hiện giờ tôi không biết được các ngành nghề kinh doanh đấy khi đầu tư vào Việt Nam những ngành nghề nào là ngành nghề có điều kiện, ngành nào là không có điều kiện và tôi muốn biết danh sách ngành nghề có điều kiện đó thì có thể xem ở đâu được ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Hiện nay khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thì được phân ra những ngành nghề kinh doanh cấm đầu tư; ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện. Đối với những ngành nghề kinh doanh cấm điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh còn đối với những ngành nghề kinh doanh bình thường thì nhà đầu tư nước ngoài xin xong giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đã có thể hoạt động được bình thường còn đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng được các điều kiện đó thì mới được phép kinh doanh. Căn bản là những ngành nghề có điều kiện thì căn cứ vào phụ lục trong danh sách của luật đầu tư đã liệt kê rất rõ song cũng cần xem thêm những quy định điều kiện cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.

thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11
thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11

Khách hàng hỏi: Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, Khi tôi thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam thì tôi có bắt buộc phải đăng ký số vốn tối thiểu là bao nhiêu không ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì không phải ngành nghề kinh doanh nào cũng phải yêu cầu và điều kiện mà có những ngành nghề chỉ cần nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng được các quy định căn bản về tư cách chủ thể, ngành nghề kinh doanh theo biểu cam kết WTO mà việt Nam tham gia cùng với đó là ngành nghề không nằm trong ngành nghề kinh doanh cấm hoặc kinh doanh có điều kiện là đã có thể kinh doanh được rồi. Tuy nhiên cũng có những nghành nghề kinh doanh lại phải đáp ứng được các điều kiện nhất định theo quy định pháp luật chuyên ngành mới có thể hoạt động được. Trong những điều kiện đó thường có các điều kiện về: Vốn; Cơ sở vật chất; Nhân sự; Bằng cấp; Chứng chỉ …Thì khi đầu tư bạn cần lưu ý nếu ngành nghề kinh doanh không có yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu thì bạn có thể bất kỳ số vốn nào cho hợp lý với năng lực của bạn.

Những lĩnh vực tư vấn luật khác của công ty luật

Sau đây là một vài lĩnh vực tư vấn chính:

Tư vấn luật dân sự:

+ Tư vấn về các giao dịch dân sự và hợp đồng;

+ Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình;

+ Tư vấn pháp luật đất đai;

+ Tư vấn giao dịch dân sự;

+ Giải quyết tranh chấp về dân sự, khởi kiện vụ án dân sự ra Tòa án…

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

+ Tư vấn, tham gia đàn phán và soạn thảo hợp đồng

+ Đăng ký doanh nghiệp

+ Tư vấn pháp luật lao động;

+ Tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội;

+ Tư vấn kinh doanh và phân phối và giao dịch thương mại;

+ Tư vấn pháp luật thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán;

+ Tư vấn đầu tư

+ Tư vấn pháp luật đấu thầu; cách thành lập công ty.

+ Luật và chuyển giao công nghệ;

+ Dự án Bất động sản, cơ sở hạ tầng và Xây dựng;

+ Thương mại quốc tế;

+ Rà soát rủi ro pháp lý

+ Tư vấn, thu hồi công nợ cho doanh nghiệp;

+ Tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài Thương mại…

Dịch vụ cụ thể cho doanh nghiệp:

+ Đại diện thay mặt Khách hàng trước các cơ quan chức năng và các bên liên quan;

+ Trợ giúp Khách hàng đàm phán các giao dịch thương mại;

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực của thương mại tại Việt Nam;

+ Cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý theo các tiêu chuẩn do các tập đoàn tài chính quốc tế đặt ra;

+ Chuẩn bị các hợp đồng và/hoặc văn bản tư vấn pháp luật theo các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn Việt Nam.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Những dịch vụ này bao gồm: dịch thuật pháp lý, hỗ trợ thủ tục hành chính trong làm việc với cơ quan nhà nước, xin giấy phép và chấp thuận liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự

+ Tư vấn luật các tội xâm phạm sở hữu;

+ Tư vấn về tội ma túy;

+ Tư vấn về tội giao thông;

+ Các tội xâm phạm trật tự công cộng để bảo vệ quyền lợi;

+ Tư vấn luật các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người;

+ Luật sư tham gia bào chữa vụ án Hình sự tại Tòa án;

+ Luật sư bào chữa vụ án hình sự, bảo vệ cho bị can, bị cáo, người bị hại trong vụ án hình sự.

Tư vấn pháp luật về hành chính

+ Tư vấn khiếu nại hành chính;

+ Tư vấn soạn thảo đơn từ;

+ Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính;

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp hành chính;

+ Tham gia vào tranh tung vụ án Hành chính tại Tòa án tỉnh;

– Tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác theo yêu cầu.

Các luật sư của chúng tôi dày dạn kinh nghiệm với các yêu cầu đa dạng và phức tạp của Khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tối ưu. Ưu thế của chúng tôi là am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập công ty có vốn nước ngoài tại quận 11 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139