Nộp thiếu thuế tncn

nộp thiếu thuế tncn

Mức phạt khi chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nộp thiếu thuế tncn được chia thành các mức khác nhau. Mức phạt tiền khi chậm khai, nộp hồ sơ khai thuế có thể lên đến 25 triệu đồng nếu quá thời hạn trên 90 ngày.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là một cụm từ phổ biến mà hầu hết mọi người biết đến, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân cũng như mức phạt khi nộp thiếu thuế tncn.

Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập cá nhân). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Thuế thu nhập cá nhân được đánh trên nguyên tắc công bằng để đảm bảo đời sống cho những người có thu nhập thấp và trung bình.

Tại sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân là bởi vì:

Thứ nhất: Thuế là nguồn thu ngân sách quan trọng cho Nhà nước để thực hiện nhiều dự án cộng đồng và đảm bảo phúc lợi xã hội cho mọi người.

Thứ hai: Nộp thuế thu nhập cá nhân giúp cán cân của nền kinh tế được cân đối giữa thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm.

Thứ ba: Việc kê khai thu nhập cũng nhằm đảm bảo tính minh bạch trong nguồn hình thành thu nhập tránh những nguồn thu bất hợp pháp.

Thứ tư: Những người nộp thuế là những người có mức thu nhập cao, việc nộp thuế cũng nhằm mục đích giảm khoảng cách giàu và nghèo trong xã hội.

Mức phạt khi chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nộp thiếu thuế tncn

Định kỳ hàng năm người nộp thuế có nghĩa vụ khai, nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể:

TT

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt chính

Hình thức xử phạt bổ sung

Căn cứ pháp lý

1

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ

Cảnh cáo

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

2

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp (1)

Từ 02 – 05 triệu đồng

Khoản 2 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

3

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày

Từ 05 – 08 triệu đồng

Khoản 3 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP

4

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (*).

– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (**)

Từ 08 – 15 triệu đồng

– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế.

– Trường hợp (*) và (**) phải nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế.

Khoản 4, 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

5

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Lưu ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11,5 triệu đồng.

Từ 15 – 25 triệu đồng

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế

Khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định 125/2020

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn (theo khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Công văn 636/TCT-DNNCN).

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân, nộp thiếu thuế tncn:

Kê khai thuế TNCN theo tháng: Hạn nộp Hồ sơ khai thuế là ngày 20 của tháng kế tiếp.

Ví dụ: Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 hạn nộp chậm nhất là ngày 20/02/2020.

Kê khai thuế TNCN theo quý: Hạn nộp Hồ sơ khai thuế là ngày 30 của tháng đầu Quý kế tiếp.

Ví dụ: Tờ khai thuế TNCN quý 4/2019 hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01/2020.

Nếu trong kỳ phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế sẽ giống với thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế.

Mức phạt chậm nộp hồ sơ thuế Thu nhập cá nhân so với thời hạn quy định

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC về việc Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định, cụ thể như sau:

Phạt cảnh cáo: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 700.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng;

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

Phạt tiền 1.400.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng;

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.

Phạt tiền 2.100.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng;

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng.

nộp thiếu thuế tncn
nộp thiếu thuế tncn

Phạt tiền 2.800.000 đồng: Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng;

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4.000.000 đồng.

Phạt tiền 3.500.000 đồng:

Đối với một trong các hành vi sau đây:

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày;

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế;

Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp pháp luật có quy định không phải nộp hồ sơ khai thuế).

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2.000.000 đồng;

Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 5.000.000 đồng.

Lưu ý:

Thời hạn nộp hồ sơ thuế Thu nhập cá nhân bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Không áp dụng các mức xử phạt quy định đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập cá nhân bị xử phạt theo quy định, nếu dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định.

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập cá nhân quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã ra quyết định ấn định số thuế phải nộp. Sau đó trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập cá nhân hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế phải nộp của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo các mức phạt và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế phải ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Mức phạt chậm nộp tiền thuế Thu nhập cá nhân phát sinh

Doanh nghiệp xác định số tiền chậm nộp tiền thuế dựa vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức tiền chậm nộp theo công thức:

Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN chậm nộp x Mức tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp

 Đối với khoản tiền thuế Thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh nợ từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Đối với khoản tiền thuế Thu nhập cá nhân phải nộp phát sinh nợ trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

Trước ngày 01/01/2015:

Nếu số ngày chậm nộp dưới 90 ngày:

Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

Nếu số ngày chậm nộp trên 90 ngày:

Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN chậm nộp x 0.07% x Tổng số ngày chậm nộp – 90 ngày

Từ ngày 01/01/2015:

Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

Từ ngày 01/07/2016:

Số tiền chậm nộp tiền thuế TNCN = Số tiền thuế TNCN chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Ví dụ 1:

Công ty A kê khai thuế theo quý, đã nộp đúng hạn tờ khai thuế TNCN quý 2/2014 cho cơ quan thuế, số thuế TNCN phải nộp theo tờ khai là 24 triệu, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30/07/2014. Tuy nhiên, công ty nợ 24 triệu đồng tiền thuế TNCN chưa nộp. Đến ngày 30/09/2016, công ty A mới nộp số tiền thuế nợ này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 31/07/2014 đến ngày 30/09/2016, số tiền chậm nộp thuế TNCN phải nộp cụ thể như sau:

Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

Từ ngày 31/07/2014 đến ngày 28/10/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 1,08 triệu đồng.

Từ ngày 29/10/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 64 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,07% x 64 ngày = 1,0752 triệu đồng.

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 6,564 triệu đồng.

Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016, số ngày chậm nộp là 92 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp = 24 triệu đồng x 0,03% x 92 ngày = 0,6624 triệu đồng.

Tổng số tiền chậm thuế TNCN nộp phải nộp = 9,3816 triệu đồng = 9.381.600 đồng.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139