Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp cần tra cứu hồ sơ mình đã nộp để kịp thời khắc phục những sai sót, tránh ảnh hưởng tới quá trình hoàn thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng.

Hoàn thuế TNCN là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được hiểu đơn giản là việc người nộp thuế TNCN sẽ được hoàn lại một phần tiền từ số thuế đã nộp trong năm quyết toán từ Cơ quan thuế, nếu phù hợp với các điều kiện quy định do Pháp luật ban hành.

Quy định hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 như sau:

Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế cần nộp

Thu nhập tính thuế chưa đến mức nộp thuế nhưng cá nhân đã nộp

Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Dựa trên Điều 28 Thông tư 111/2013/TT của Bộ Tài chính, điều kiện đầu tiên để hoàn thuế TNCN là:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.’’

Ngoài ra, cá nhân phải đáp ứng những điều kiện về đề nghị được hoàn thuế khác như sau:

Những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ 3 thu thập, thực hiện thay việc quyết toán thuế thì việc hoàn thuế sẽ phải thông qua tổ chức, cá nhân được ủy quyền với nhiệm vụ: Trả, thu thập, bù trừ số thuế đã nộp thừa, hoặc thiếu của cá nhân. Với trường hợp nộp thừa có thể bù trừ vào kỳ nộp thuế sau hoặc trả lại cho cá nhân nếu có yêu cầu.

Những cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể chọn bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế.

Như vậy có thể hiểu, chỉ hoàn thuế khi cá nhân có đề nghị hoàn trả thay vì cơ quan thuế chủ động trả cho người nộp thuế.

Thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định về thời gian nhận được tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Các cá nhân phải hoàn thành thủ tục cũng như nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để tính số thuế TNCN được hoàn bạn thực hiện theo công thức sau:

Cá nhân nộp thừa thuế khi kết quả là một số dương và ngược lại.

Trong đó:

Khoản tiền thuế TNCN đã nộp được xác định dựa trên mức giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Số thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) : 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng

Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Quy định tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài chính và một số sửa đổi bổ sung, thủ tục, hồ sơ hoàn thuế có sự thay đổi với các đối tượng khác nhau.

Trường hợp 1: Cá nhân ủy quyền cho bên thứ 3 quyết toán thuế

Trong trường hợp hoàn thuế đối với những cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho bên thứ 3 (thường là bên đơn vị, tổ chức, cá nhân trả thu nhập, tiền lương, tiền công) thực hiện thay việc quyết toán thuế thì thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Cá nhân và tổ chức được ủy quyền thuộc trường hợp này cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (điền đầy đủ theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm thông tư 156/2013/TT của Bộ Tài Chính)

– Bản chụp đầy đủ các loại giấy tờ, biên lai đã nộp thuế thu nhập cá nhân của người được ủy quyền từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập (phải ký cam kết chịu trách nhiệm tính xác thực của bản chụp này)

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế của cá nhân với bên thứ 3 là cá nhân, tổ chức trả thu nhập (theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN)

Bước 2. Cá nhân và tổ chức được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ hoàn thuế

Bước 3: Chờ CQT tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thời hạn để cơ quan thuế thông báo về việc chuyển hồ sơ sang diện xem xét, kiểm tra trước và hoàn thuế cho người nộp thuế là trong 6 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cá nhân) – (Quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Trường hợp 2: Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Những cá nhân thuộc nhóm trên không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần điền đầy đủ số thuế yêu cầu hoàn trả vào một trong hai nội dung sau tại tờ khai quyết toán thuế online theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế với Cơ quan có thẩm quyền:

Chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT”

Chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau”

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có khả năng được hoàn thuế TNCN nhưng nộp chậm tờ khai quyết toán thuế theo thời hạn quy định thì không bị phát sinh xử phạt hành chính khi khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân
làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp 3: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có số thuế nộp thừa và có nhu cầu được hoàn thuế 

Cá nhân này cũng không cần phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế yêu cầu hoàn trả vào một trong hai nội dung tiêu chí trong tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN:

Chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” 

Chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” 

Tại sao cần tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Có thể hiểu, hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân nộp thuế được hoàn lại phần tiền sau khi đã nộp thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế.

Sau khi nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế không thể bỏ qua bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp bởi những lý do sau đây:

– Giúp người nộp thuế kiểm tra các giấy tờ cũng như thông tin được kê khai có thiếu sót hay nhầm lẫn gì không để kịp thời sửa chữa, khắc phục, tránh kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế.

– Giúp người nộp hồ sơ theo dõi quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân…’

Tóm lại, tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế qua mạng. Đồng thời, người nộp thuế cũng có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế.

Cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đã trở nên đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Người nộp hồ sơ chỉ cần thực hiện một vài thao tác ngay tại nhà là có thể nắm bắt được tình trạng xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của mình.

Dưới đây là cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Tra cứu Giấy đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Trước tiên, sau khi nộp thành công Giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách Nhà nước đến cơ quan thuế, người nộp thuế cần kiểm tra lại xem Giấy đề nghị hoàn thuế đã gửi thành công chưa.

Bước 1: Truy cập vào đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/ sau đó chọn “Tên đăng nhập”/chọn “mật khẩu”/Chọn “đăng nhập”.

Bước 2: Trên thanh công cụ, chọn “Hoàn thuế”.

=> Chọn “Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế”.

Bước 3: Tại màn hình tra cứu, người nộp thuế chọn các tiêu chí sau:

– Mã giao dịch điện tử: Điền thông tin hoặc có thể bỏ trống

– Giấy đề nghị hoàn;

– Ngày nộp: Điền thông tin hoặc có thể bỏ trống;

– Kỳ hoàn thuế: Từ kỳ – đến kỳ

(Phải nhập chính xác thời gian đề nghị hoàn thuế như trên giấy đề nghị hoàn thì kết quả tra cứu mới xuất hiện)

=> Chọn “Tra cứu” => Hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập.

Bước 4: Chọn giấy đề nghị hoàn thuế cần tra cứu

– Hệ thống sẽ hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn thuế. Người nộp hồ sơ sẽ kích vào Giấy đề nghị hoàn thuế cần xem.

– Sau khi chọn giấy đề nghị cần xem sẽ hiện thị các thông tin cơ bản như: Kỳ hoàn thuế, loại giấy đề nghị, lần nộp, ngày và nơi nộp, trạng thái,…

Tra cứu hồ sơ gửi kèm Giấy đề nghị

– Các bước tra cứu thực hiện tương tự như ở phần trên.

– Khi hệ thống hiển thị Kết quả tra cứu Giấy đề nghị hoàn thuế => chọn “Giấy đề nghị hoàn” tương ứng với dòng “Hồ sơ gửi kèm đề nghị hoàn thuế”.

Tra cứu kết quả hoàn thuế

Ngoài việc tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp hồ sơ có thể tra cứu kết quả hoàn thuế thông qua các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập và thực hiện các bước tra cứu tương tự như tra cứu “Giấy đề nghị hoàn khoản thu ngân sách nhà nước”.

Bước 2: Khi hệ thống hiển thị Kết quả tra cứu Giấy đề nghị hoàn thuế => chọn “Xem thông báo”/“Thông báo”.

Sau đó, chọn “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy và xem các thông báo.

Giải đáp thắc mắc

Hoàn thuế thu nhập cá nhân vào tháng mấy?

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể thời gian làm thủ tục hoàn thuế TNCN do vậy các cá nhân đủ điều kiện hoàn thuế có thế làm thủ tục vào thời điểm nào kể từ khi kết thúc năm tính thuế.

Trên thực tế thì thời gian hoàn thuế thường diễn ra đồng thời với thời gian quyết toán thuế. Cụ thể:

Đối với cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế: Ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (cụ thể là ngày 30/04 của năm dương lịch, tuy nhiên ngày 30/04 là ngày lễ nên thời gian thực hiện hoàn thuế có thể dời đến ngày làm việc sau nghỉ lễ).

Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế: Ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (cụ thể là ngày 31/03 năm dương lịch).

Sau bao lâu nhận được tiền hoàn thuế TNCN

Căn cứ theo Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 thì thời gian hoàn thuế được quy định như sau:

Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN trước: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ

Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN: Chậm nhất là 40 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về thắc mắc làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân? Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139