Tội hiếp dâm trẻ em

Tội hiếp dâm trẻ em

Trẻ em luôn là đối tượng được pháp luật bảo vệ đặc biệt nhưng đây cũng là đối tượng dễ bị xâm hại bởi hành vi hiếp dâm. Vậy, pháp luật quy định về hình phạt đối với tội hiếp dâm trẻ em như thế nào ? Luật sư phân tích và giải đáp cụ thể:

Phân biệt tội hiếp dâm và tội hiếp dâm trẻ em

– Theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hiếp dâm là hành vi  dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

– Theo Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hiếp dâm người dưới 16 tuổi (hiếp dâm trẻ em) là một trong các hành vi sau:

+ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

+ Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Như vậy, tội hiếp dâm và tội hiếp dâm trẻ em có đối tượng bị hại khác nhau, cụ thể:

– Bị hại của tội hiếp dâm là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

– Bị hại của tội hiếp dâm trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Mức phạt tội hiếp dâm và tội hiếp dâm trẻ em theo Bộ luật Hình sự

Mức phạt đối với tội hiếp dâm

Mức phạt đối với tội hiếp dâm được quy định cụ thể tại Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) như sau:

* Khung 1

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

* Khung 2

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

– Có tổ chức;

– Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

– Nhiều người hiếp một người;

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Đối với 02 người trở lên;

– Có tính chất loạn luân;

– Làm nạn nhân có thai;

– Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

– Tái phạm nguy hiểm.

* Khung 3

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

– Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên;

– Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

– Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

* Phạm tội với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi:

Việc phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

* Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Mức phạt đối với tội hiếp dâm trẻ em

Theo Điều 1 Luật Trẻ em 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi. 

Tội hiếp dâm trẻ em (còn có tên gọi khác theo Bộ luật Hình sự là Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi) được quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), cụ thể như sau:

* Khung 1

Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

– Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

– Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

* Khung 2

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

– Có tính chất loạn luân;

– Làm nạn nhân có thai;

– Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

– Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Đối với 02 người trở lên;

– Tái phạm nguy hiểm.

* Khung 3

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

– Có tổ chức;

– Nhiều người hiếp một người;

– Đối với người dưới 10 tuổi;

– Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

– Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

– Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

* Hình phạt bổ sung

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ những quy định trên, tội hiếp dâm có mức hình phạt cao nhất là tù chung thân, tội hiếp dâm trẻ em có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Như vậy, tội hiếp dâm trẻ em nặng hơn tội hiếp dâm.

Tội hiếp dâm trẻ em
tội hiếp dâm trẻ em

Thời hạn bồi thường thiệt hại về tội hiếp dâm trẻ em ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được giải đáp: Sau khi tuyên án 12 năm tù và bồi thường thiệt hại 14 triệu đồng về tội hiếp dâm trẻ em. Đã nửa năm mà tôi bên bị hại vẫn chưa được đền bù, vậy tôi phải làm sao để đc đền bù theo luật đã xử. xin cho tôi biết phải làm sao,thế nào?

Tôi xin chân thành cán ơn! 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 quy định về thời hiệu thi hành án như sau:

Điều 60. Thời hiệu thi hành bản án

Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như sau

a) 05 năm đối với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc xử phạt tù từ 03 năm trở xuống;

b) 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 03 năm đến 15 năm;

c) 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm;

d) 20 năm đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân hoặc tử hình.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với pháp nhân thương mại là 05 năm.

Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, người bị kết án cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ.

Trong trường này, sau khi bản án được tuyên, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại, đồng thời chấp hành án tù, nhưng đã nửa năm mà bạn vẫn chưa được nhận khoản bồi thường thì có thể do lý do cá nhân đó là hoàn cảnh bị cáo không thể chi trả khoản tiền đó, nhưng bị cáo buộc phải hoàn trả trước khi thời hiệu thi hành án không còn hiệu lực theo quy trình thủ tục thi hành án.

Thưa kiện tội hiếp dâm để ép cưới ?

Em chào luật sự, em năm nay 21 tuổi hiện là sinh viên, bạn trai em làm công an. Em và anh ấy quen nhau được gần 1 năm nhưng thời gian gặp nhau rất ít vì anh ấy phải đi học tận Hà Nội.

Vừa qua anh ấy về nhà thì nhận được tin cha anh ấy mất khoảng 1 tháng trước mà mẹ anh ấy không cho hay sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của anh. Khoảng một tuần sau anh ấy có qua tham em và rủ em đi nhà nghỉ, em không đồng ý anh ấy bảo buồn muốn được có không gian riêng của 2 đứa để tâm sự. Em thấy tội nên đã đồng ý và cũng nói quan điểm của em là anh ấy không làm gì em thì em vào, anh ấy đã đồng ý nhưng khi vào thì anh ấy không giữ lời hứa và ép em quan hệ. Khi xong em khóc rất nhiều anh ấy hứa khi em ra trường sẽ cưới và bảo em dừng nói vói gia đình hay ai chuyện này, em tin anh và không nói với gia đình, em sợ gia đình em biết nên không dám nói với ai.

Từ hôm ấy đến nay anh ấy không quan tâm đến em, em nhắc đến vấn đề cưới thì anh bảo không biết, hiện giờ em rất rối trí không biết phải làm sao mong luật sư có thể tư vấn giúp em không ạ và em có thể thưa anh tội cưỡng hiếp để ép anh cưới em không luật sư ?

Trả lời:

Bạn bị bạn trai ép quan hệ tình dục, bạn có quyền gửi đơn tố cáo lên Cơ quan công an, đồng thời phải chứng minh được là bạn bị cưỡng dâm. Theo đó hành vi của người bạn trai có thể bị truy cứu TNHS về tội cưỡng dâm được quy định tại điều 143 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 như sau:

Điều 143. Tội cưỡng dâm

Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2.55 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Nhiều người cưỡng dâm một người;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Có tính chất loạn luân;

đ) Làm nạn nhân có thai;

e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3.56 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm:

a) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra bạn trai còn có thể bị kỷ luật (sa thải khỏi nghành). Nếu bạn muốn dùng việc tố cáo để ép người yêu kết hôn hành vi này của bạn là cưỡng ép kết hôn rơi vào trường hợp cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 được quy định tại điểm b khoản 2 điều 5 của luật về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình.

Bạn nên cân nhắc trước quyết định của mình, mặc dù là bạn thiệt nhiều hơn nhưng nếu cố tình dùng hình thức cưỡng ép này thì đều bất lợi cho cả hai bạn và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Biện pháp tốt nhất cho bạn tại thời điểm này là giữ bình tĩnh, cố gắng thương lượng, nói chuyện một cách nghiêm túc với người bạn trai của mình, tránh sự bất mãn xúc động mà làm mọi việc trở lên phức tạp, ngoài tầm kiểm soát.

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về tội hiếp dâm trẻ em. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139