Có nên thành lập công ty môi giới bđs

co nen thanh lap cong ty moi gioi bds

Công ty, văn phòng môi giới bất động sản theo quy định sẽ có các hoạt động làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Khác với các công ty kinh doanh bất động sản sẽ bao gồm các quá trình đầu tư vốn để tiến hành thực hiện các hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản và thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản sinh lợi.

Bởi vậy, Điều kiện thành lập công ty môi giới BĐS sẽ khác nhau trong việc lựa chọn loại hình kinh doanh liên quan đến bất động sản là kinh doanh bất động sản hay kinh doanh môi giới bất động sản. Trong đó, kinh doanh BĐS bao hàm cả các dịch vụ môi giới bất động sản. Theo quy định điều kiện kinh doanh bất động sản và kinh doanh mở văn phòng, thành lập công ty môi giới bất động sản sẽ là khác nhau. Vậy, có nên thành lập công ty môi giới bđs không?

Có nên thành lập công ty môi giới bđs

Tùy theo lựa chọn ngành nghề kinh doanh là chỉ môi giới hay bao gồm cả các hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ có quy định khác biệt về điều kiện mở văn phòng, công ty kinh doanh môi giới bất động sản, từ đó quyết định có nên mở công ty bất động sản không:

– Nếu chỉ hoạt động môi giới đất đai hoặc mua bán, chuyển nhượng nhỏ, không thường xuyên thì có thể hoạt động với tư cách cá nhân độc lập nếu đủ điều kiện tại khoản 2 Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản.

– Nếu hoạt động môi giới bất động sản có quy mô lớn, cung cấp dịch vụ BĐS thường xuyên thì nên thành lập công ty môi giới BĐS (thành lập công ty hoặc hợp tác xã) theo quy định thủ tục tại Luật doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định mở văn phòng môi giới bđs theo Điều 62 Luật KDBĐS.

– Đối với những cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ môi giới, mở văn phòng tư vấn nhà đất, quản lý bất động sản và đầu tư vốn xây dựng, mua bán, nhận chuyển nhượng, cho thuê… Trong trường hợp này, cá nhân, tổ chức cần đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh BĐS 2014 hiện hành đó là:

“Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Dịch vụ thành lập công ty.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

Điều kiện mở công ty môi giới bất động sản

Điều kiện mở văn phòng môi giới BĐS hay mở văn phòng môi giới nhà đất cần những gì? Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản quy định mở văn phòng môi giới bđs sẽ cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại như sau:

“Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.”

Theo quy định mở văn phòng tư vấn nhà đất – BĐS ở trên sẽ có 3 trường hợp được hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản đó là:

– Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp (công ty TNHH, Hợp danh, Cổ phần hoặc Hợp tác xã). Trong đó, công ty, hợp tác xã phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định.

Do đó, nếu cá nhân, tổ chức lựa chọn thành lập công ty kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản sẽ cần đảm bảo về số lượng người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS và thực hiện các thủ tục theo quy định về thành lập doanh nghiệp, thủ tục thành lập công ty.

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật kinh doanh bất động sản 2014.

co nen thanh lap cong ty moi gioi bds
có nên thành lập công ty môi giới bđs

Quy định thủ tục mở công ty môi giới BĐS

Thủ tục mở văn phòng môi giới nhà đất; ký gửi nhà đất hiện nay được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Cụ thể sau khi các cá nhân; tổ chức quyết định thành lập văn phòng môi giới nhà đất. Và chuẩn bị đủ các điều kiện pháp định thì sẽ chuẩn bị và nộp hồ sơ để xin thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã; với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới nhà đất như sau:

Thủ tục thành lập công ty môi giới BĐS

Nếu bạn lựa chọn mở văn phòng dưới mô hình doanh nghiệp. Thì tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn lựa chọn là công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; hay công ty tư nhân mà hồ sơ thành lập sẽ khác nhau.

Hồ sơ chuẩn bị thủ tục mở văn phòng, công ty môi giới BĐS

Đối với thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản thì cá nhân tổ chức phải xác định được loại hình công ty là gì? (TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần, Công ty hợp danh… để chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với từng loại hình công ty. Trong đó, quy định về hồ sơ cần chuẩn bị cho thủ tục thành lập mở văn phòng, công ty môi giới nhà đất cụ thể như sau:

* Hồ sơ thành lập công ty TNHH 

Điều 22 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu, có đăng ký ngành nghề môi giới bất động sản)

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên

– Các giấy tờ bản sao chứng minh nhân thân:

+ Giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu của các thành viên là cá nhân

+ Quyết định thành lập, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, giấy tờ ủy quyền nếu là thành viên là tổ chức.

* Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Điều 23 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: 

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu, có đăng ký ngành nghề môi giới bất động sản)

– Điều lệ công ty; cách thành lập công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

– Các giấy tờ bản sao chứng minh nhân thân:

+ Giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu hay chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông là cá nhân của các thành viên là cá nhân và người ủy quyền làm thủ tục.

+ Quyết định thành lập, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, giấy tờ ủy quyền nếu là thành viên là tổ chức.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài…

Nộp hồ sơ thành lập công ty môi giới nhà đất

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu; thì người đại diện/ủy quyền hợp pháp sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Khi nộp hồ sơ; cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra xem hồ sơ có hợp lệ hay không; viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ đầy đủ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và thông báo bằng văn bản trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ; từ chối cấp chứng nhận doanh nghiệp thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

Thủ tục sau thành lập công ty môi giới

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thì bạn sẽ phải tiến hành thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế; mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp; đóng thuế môn bài; hoàn tất thủ tục xin đặt in hóa đơn, đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn giá trị gia tăng…

Thủ tục mở văn công ty môi giới BĐS là hợp tác xã

Thành lập văn phòng môi giới nhà đất dưới hình thức hợp tác xã hiện nay rất ít người lựa chọn. Tuy nhiên, về thủ tục thành lập theo quy định sẽ gồm có:

Hồ sơ chuẩn bị đăng ký hợp tác xã môi giới bất động sản

Đối với hồ sơ đăng ký mở văn phòng môi giới; khi thành lập hợp tác xã dịch vụ môi giới cần chuẩn bị:

Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Điều lệ;

Phương án sản xuất kinh doanh

Danh sách thành viên hợp tác xã; hội đồng quản trị, giám đốc/tổng giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

Nghị quyết hội nghị thành lập hợp tác xã

Lưu ý theo quy định của Luật hợp tác xã 2012 thì các sáng lập viên phải là hộ gia đình hoặc cá nhân

Nộp hồ sơ mở công ty môi giới BĐS cho hợp tác xã

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ; người được ủy quyền hợp pháp làm thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã; tại cơ quan đăng ký cấp huyện là: Phòng tài chính – kế hoạch trực thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo quy định là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp nếu từ chối phải có văn bản làm việc nêu rõ lý do.

Kinh nghiệm mở công ty môi giới BĐS

Chuẩn bị mở văn phòng môi giới nhà đất cần những gì? Kinh nghiệm về cách mở văn phòng môi giới nhà đất nhanh chóng, đơn giản thì các cá nhân, tổ chức nên chuẩn bị kỹ lưỡng những vấn đề sau:

Chuẩn bị tài chính và kế hoạch hoạt động kinh doanh

Muốn thành lập văn phòng, công ty môi giới bất động sản chắc chắn không thể thiếu nguồn vốn đề duy trì các hoạt động môi giới. Vì vậy cần chuẩn bị nguồn tài chính đủ cho các hoạt động: văn phòng, giao dịch, quảng cáo, trả lương nhân viên tư vấn…

Kế hoạch kinh doanh khi mở văn phòng môi giới nhà đất là gì cần phải xác định rõ để việc hoạt động đảm bảo tính chuyên nghiệp, cụ thể, hoạt động có tổ chức đảm bảo dịch vụ môi giới có được độ uy tín trước khách hàng.

Chọn loại hình doanh nghiệp và tìm hiểu thủ tục pháp lý

Cần xác định mở văn phòng, thành lập công ty môi giới bất động sản; hay là công ty kinh doanh BĐS (đa dạng các hoạt động liên quan đến bất động sản so với môi giới BĐS); để chuẩn bị đủ các điều kiện quy định của pháp luật tại Điều 10 hay Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Tìm hiểu thủ tục pháp lý thành lập công ty môi giới BĐS; phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; chọn tên; ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp; hồ sơ bao gồm những gì và nộp tại đâu? Vốn đầu tư; đặc biệt nếu chọn mở công ty kinh doanh bất động sản (bảo gồm dịch vụ môi giới); cần vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng.

Kế hoạch quảng cáo để mở công ty môi giới BĐS

– Chuẩn bị kênh quảng cáo doanh nghiệp, xây dựng website riêng: tên, loại hình môi giới bất động sản, độ uy tín, cách dịch vụ cụ thể….

– Kinh nghiệm kinh doanh công ty bất động sản không thể thiếu đó là việc lựa chọn các phương thức quảng cáo và website của doanh nghiệp để làm công cụ tiếp cận với khách hàng và chia sẻ các thông tin nhà đất và dễ dàng liên hệ.

Đội ngũ nhân viên tư vấn môi giới bất động sản

Chuẩn bị đầy đủ nhân viên có kinh nghiệm,  kỹ năng sale BĐS hoặc có kế hoạch đào tạo nhân viên giúp việc mở văn phòng và đi vào hoạt động trôi chảy, thuận lợi và đạt nhiều thành công, sự uy tín.

– Lựa chọn nhân viên có kinh nghiệm về môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề môi giới

– Có kế hoạch tập huấn và đào tạo kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản

– Chính sách, chế độ áp dụng với nhân viên môi giới rõ ràng và đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp, trong dụng nhân tài.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ thông tin có nên thành lập công ty môi giới bđs theo quy định của pháp luật. Và chia sẻ kinh nghiệm giúp bạn mở và kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thành công. Mong rằng những chia sẻ này của Công ty luật sẽ thực sự là thông tin hữu ích đối với bạn.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139