Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Giải thể công ty hay là đóng cửa công ty là một trong những công việc tương đối khó khăn, khó hơn việc thành lập công ty mới rất nhiều. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể công ty phải thực hiện như thế nào mới đúng chính xác? Cùng chúng tôi đi giải đáp những thắc mắc dưới đây.

giải thể công ty

Giải Thể Doanh Nghiệp Công Ty Là Gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo các quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định về trường hợp bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020.

– Đầu năm nay, Phạm Law nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp công ty với đủ những loại hình ( Công ty CP, tư nhân, tnhh…).

– Trong hoạt động kinh doanh của công ty, khi gặp phải khó khăn do nền kinh tế thị trường mà công ty tạm thời chưa đủ tài chính, kinh nghiệm… Để hoạt động thì quyết định giải thể là quyết định cực kỳ thông minh và sáng suốt. Các bước làm thủ tục giải thể công ty cho đến thời điểm hiện nay vẫn căn cứ theo điều 157 của Luật DN năm 2005.

– Tuy nhiên, để tiến hành giải thể theo đúng quy trình thủ tục hiện hành khách hàng sẽ tương đối mất thời gian và rất vất vả với những thủ tục hành chính rườm rà, thời gian kéo dài 4-6 tháng.

Những Trường Hợp Giải Thể Công Ty Doanh Nghiệp Hiện Nay.

Theo như quy định của điều 2020 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

– Bị thu hồi Giấy Chứng Nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều Kiện Để Giải Thể Doanh Nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã bảo đảm thanh toán hết những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại tòa.

Quy Trình Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Nội Bộ.

Theo quy định tại điều 59 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc giải thể những đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp:

Điều 70. Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp.
4. Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trình tự Thủ Tục Giải Thể doanh nghiệp theo quy định tại điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 gồm:

Bước 1: Thông qua các quyết định giải thể doanh nghiệp về những vấn đề của doanh nghiệp (lý do giải thể, phương án xử lý nợ, thanh lý hợp đồng..).

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể tới những cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp và hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty nhanh chóng.

Danh Mục Hồ Sơ Để Giải Thể Công Ty.

Khi giải thể công ty phải nộp hồ sơ tại ít nhất là 3 cơ quan bao gồm:

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế.

– Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể.

– Cơ quan công an PC64 trả dấu (nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp).

Xin xác nhận không nợ thuế hải quan.

Theo quy định cũ, doanh nghiệp phải xác nhận không nợ thuế hải quan trước khi làm hồ sơ đóng mã số thuế. Tuy nhiên, hiện nay việc xác nhận này thực hiện nội bộ giữa cơ quan thuế và Hải quan do vậy doanh nghiệp không cần làm bước này.

Thủ tục thông báo quyết định giải thể.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty, doanh nghiệp thông báo lần 1 tới sở KHĐT để đăng bố cáo giải thể gồm những hồ sơ:

– Biên bản họp, quyết định về việc giải thể.

– Thông báo về việc giải thể sử dụng mẫu thông báo giải thể tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

– Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ làm Thủ Tục Giải Thể Công Ty.

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể.

Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế.

Đồng thời với các thủ tục thông báo giải thể tới Sở KHĐT doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

– Quyết định giải thể của doanh nghiệp.

– Thông báo giải thể doanh nghiệp.

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC.

Thủ tục giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ giải thể hoàn chỉnh được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tinh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở được quy định tại điều 210 Luật doanh nghiệp 2020:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp.

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể công ty doanh nghiệp (nếu có).

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể.

– Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, người quy định trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về các hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan kinh doanh.

Chi Phí Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp Công Ty Mới Nhất.

Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp khi công bố thông tin giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ không phải chịu phí, lệ phí nhà nước.

Điều này được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và dùng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý khi tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Trong quá trình tiến hành giải thể, sẽ có một vài vấn đề lưu ý quan trọng khi thực hiện, cụ thể như:

  • Thứ nhất: cần rà soát lại xem doanh nghiệp mình có đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh hay không.
  • Thứ hai: rà soát lại xem trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mình có đăng ký xuất, nhập khẩu hay không.
  • Thứ ba: chú ý khi khi nộp hồ sơ bản cứng lên Sở Kế hoạch – Đầu tư, doanh nghiệp.

Thủ Tục Giải Thể Công Ty của chúng tôi sẽ mang lại sự an toàn, hiệu quả và chi phí thấp cho khách hàng, để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí gọi cho Luật Sư Trần để được biết thông tin chi tiết.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139