Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng

Nội dung chính bài viết

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng là thủ tục, cơ sở pháp lý đối với các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn – giám sát.

Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng là một hoạt động do cá nhân có năng lực đảm nhiệm thực hiện công việc kiểm tra khối lượng, tiến độ xây dựng, vệ sinh trong lao động, đảm bảo được an toàn lao động của các công trình để thực hiện đúng theo hợp đồng, các tiêu chuẩn kỹ thuật… Vậy điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng là gì? Hồ sơ, thủ tục thực hiện đối với yêu cầu này được quy định như thế nào. Luật Trần và Liên danh dựa trên những căn cứ pháp lý xin trình bày vấn đề này như sau:

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng gồm hai lĩnh vực chính đó là giám sát công tác xây dựng và giám sát đối với công tác lắp đặt thiết bị của các công trình. Trong lĩnh vực giám sát đối với công tác xây dựng thì bao gồm một số hạng mục riêng biệt được phân định rõ ràng đó là giám sát công tác đối với công trình xây dựng các công trình giao thông, giám sát đối với công tác xây dựng các công trình mang tính chất dân dụng công nghiệp cũng như hạ tầng kỹ thuật và cuối cùng đó là giám sát đối với công tác xây dựng công trình mang tính chất nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

  1. Điều kiện đối với giám sát thi công công trình xây dựng: 

–Điều kiện đối với giám sát thi công xây dựng hạng I đó là phải đảm bảo được điều kiện về việc rằng đã được qua chức vụ giám sát trưởng  hay phải là chỉ huy trưởng trong công trường hoặc là chủ trì thiết kế trong phần việc của lĩnh vực yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề của tối thiểu 01 công trình từ cấp nhỏ nhất là cấp I trở lên trên trước hoặc đặt ra rằng làm giám sát trưởng hay chỉ huy trưởng công trường từ 02 công trình từ cấp thứ II trở lên và lưu ý đối với các công trình đã thực hiện này phải là những công trình cùng loại với công trình đang đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình xây dựng.

– Điều kiện đối với giám sát thi công xây dựng hạng II đó là phải đảm bảo được điều kiện đã có quá trình làm cấp chỉ huy trưởng của công trường hoặc giám sát trưởng của công trường hay đã làm chủ trì thiết kế xây dựng của phần việc thuộc lĩnh vực mà người đó đang có đơn đề nghị để được cấp chứng chỉ hành nghề cùng loại đối với công trình cấp II thì phải đảm bảo đã được làm các chức vụ trên của tối thiểu 01 công trình hoặc công trình cấp III thì phải đảm bảo đã làm các chức vụ đó tối thiểu của 02 công trình xây dựng.

– Điều kiện đối với giám sát thi công xây dựng hạng III đó là phải đảm bảo được điều kiện đã có quá trình làm cấp chỉ huy trưởng của công trường hoặc giám sát trưởng của công trường hay đã làm chủ trì thiết kế xây dựng của phần việc thuộc lĩnh vực mà người đó đang có đơn đề nghị để được cấp chứng chỉ hành nghề cùng loại đối với công trình cấp III thì phải đảm bảo đã được làm các chức vụ trên của tối thiểu 01 công trình hoặc công trình cấp IV thì phải đảm bảo đã làm các chức vụ đó tối thiểu của 02 công trình xây dựng.

  1. Phạm vi hoạt động của giám sát công trình xây dựng 

– Giám sát thi công công trình hạng I sẽ được phép làm công việc giám sát trưởng đối với các công trình đã được cấp phép theo chứng chỉ hành nghề. Cùng với đó đối với giám sát thi công công trình xây dựng hạng I sẽ được làm giám sát viên trong thi công xây dựng đối với tất cả các công trình cùng loại đối với những công trình đã được cấp phép ghi trong chứng chỉ hành nghề.

– Giám sát thi công công trình xây dựng hạng II sẽ được cấp phép làm giám sát trưởng đối với các công trình có cấp từ cấp thứ II trở xuống. Cùng với đó đối với giám sát thi công công trình xây dựng hạng II sẽ được làm giám sát viên trong thi công xây dựng đối với tất cả các công trình cùng loại đối với những công trình đã được cấp phép ghi trong chứng chỉ hành nghề.

– Giám sát thi công công trình xây dựng hạng III sẽ được cấp phép làm giám sát trưởng đối với các công trình có cấp từ cấp thứ III trở xuống. Cùng với đó đối với giám sát thi công công trình xây dựng hạng III sẽ được làm giám sát viên trong thi công xây dựng đối với tất cả các công trình cùng loại đối với những công trình đã được cấp phép ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ làm thủ tục cấp chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình cần chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Đơn đề nghị theo mẫu được quy định cụ thể chính xác theo mẫu của Phụ lục 01, Thông tư 17/2016/TT-BXD;

– Hai ảnh màu nền trắng cỡ 4×6 cm;

– Một tệp tin chứa ảnh chụp bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc đang đứng ra quản lý trực tiếp của tổ chức, cơ quan hoặc là của thành viên tổ chức xã hội nghề nghiệp trong trường hợp đó là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp được quy định theo mẫu trong Phụ lục 02 của Thông tư 17/2016/TT-BXD;

– Một tệp tin chứa ảnh chụp văn bằng, chứng chỉ bản chính về chuyên môn nghiệp vụ được một cơ sở đào tạo thành lập đúng theo quy định của pháp luật cấp cho;

– Một tệp tin chứa ảnh chụp đối với các hợp đồng về hoạt động xây dựng bản chính mà cá nhân đang cấp phép làm giám sát công trình xây dựng đã tham gia thực hiện về các công việc trong đó hoặc đó là văn bản giao nhiệm vụ, phân công công việc của cơ quan, tổ chức đối với nội dung đang đề cập đến ở đây.

  1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình xây dựng 

– Đối với chứng chỉ giám sát xây dựng công trình thi công xây dựng hạng I và hạng III sẽ do sở xây dựng cấp phép cho các cá nhân có tham gia hoạt động xây dựng tại các cơ quan, tổ chức đang có địa điểm trụ sở chính tại địa phương. Cũng như những cá nhân đang hoạt động xây dựng mang tính chất độc lập và có hộ khẩu thường trú tại địa phương hay các cá nhân đang đăng ký tạm trú tại địa phương.

– Ngoài ra chứng chỉ hạng II, hạng III còn được các tổ chức xã hội nghề nghiệp có phạm vi hoạt động xây dựng trên cả nước mà các cá nhân đang trong diện có hồ sơ xin cấp chứng chỉ giám sát thì các tổ chức này sẽ được phép cấp phép cho thành viên của tổ chức mình.

  1. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ giám sát xây dựng công trình

– Cá nhân làm 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ nêu trên gửi đến cơ quan có thẩm quyền đối với từng chứng chỉ của các hạng giám sát công trình xây dựng.

– Trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ từ cá nhân, cán bộ của bộ phận sẽ kiểm tra về tính đầy đủ của bộ hồ sơ sau đó trình lên hội đồng xem xét cấp chứng chỉ. Trường hợp sau khi xem xét hồ sơ nộp lên thiếu hoặc không hợp lệ thì sẽ thong báo tới cá nhân đó để yêu cầu bổ sung cũng như hoàn thiện hồ sơ thủ tục.

– Việc thi sát hạch sẽ được tiến hành theo từng tổ chức cũng như tại từng khu vực hay địa phương cụ thể. Về mặt thời gian thực hiện; sẽ thực hiện tại thời điểm định kỳ hàng quý; hoặc theo yêu cầu chỉ thị của hội đồng cấp chứng chỉ và đảm bảo phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ.

– Trước 05 ngày tổ chức sát hạch, hội đồng sẽ phải tiến hành thông báo bằng văn bản đến từng cá nhân đồng thời đăng tải nội dung về thời gian; địa điểm tiến hành sát hạch cũng như mã số dự thi của từng cá nhân lên trang thông tin điện tử tại cơ quan cấp chứng chỉ.

Nếu có vấn đề gì cần tư vấn hỗ trợ về dịch vụ pháp luật. Hãy liên hệ với  Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh

Điện thoại: 024-6292-6678

Di động: 0969-078-234

Email: lienhe@luatsutran.vn

Địa chỉ: Phòng 11.11, tòa nhà C37 Bộ Công An, 17 phố Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139