Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang

cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đơn giản. Trong từng trường hợp khác nhau, doanh nghiệp sẽ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở các cơ quan quản lý khác nhau. Trong bài viết này, Luật Trần và Liên danh xin chia sẻ để doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn những cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong quá trình thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang.

Trường hợp cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo điều 37 Luật Đầu tư đã quy định. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm:

Thứ nhất: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

Thứ hai: Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp sau:

 1. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác.
 2. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế mà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác.
 3. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

3 trường hợp ở trên, dự án đầu tư của nhà đầu tư của nhà đầu nước ngoài cần phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong 3 trường hợp sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trường hợp không cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo khoản 2 điều 37 của Luật Đầu tư đã quy đinh.

Các trường hợp sau không phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Thứ nhất, Dự án của nhà đầu tư trong nước.

Thứ hai, Các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Thứ ba, Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không thuộc 03 trường hợp sau đây sẽ thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Tại sao cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Mục đích của việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là giúp cho nhà nước Việt Nam quản lý được việc đầu tư của khách hàng và việc này được áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư kể cả trong và ngoài nước khi thực hiện đầu tư trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn có vai trò và tác dụng đặc biệt với quá trình đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài:

 • Là đầu tau giúp cho một dự án đầu tư có thể đi vào hoạt động bình thường
 • Là liều thuộc an thần giúp doanh nghiệp yên tâm bỏ đi vốn đầu tư của mình vào dự án
 • Là thủ tục bắt buộc khi muốn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày nay, Việt Nam được xem là mảnh đất lành cho dòng vốn FDI chất lượng cao từ xu hướng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sau đại dịch Covid – 19. Hơn nữa, Luật Đầu tư sửa đổi, bổ sung năm 2020 cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Để tiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

Điều kiện 1: Dự án đầu tư không được thuộc ngành nghề, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều kiện 2: Nhà đầu tư có địa điểm thực hiện dự án đầu tư hợp pháp, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Điều kiện 3: Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch

Điều kiện 4: Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có)

Điều kiện 5: Đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang
cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang:

Nhà đầu tư khi có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm các loại giấy tờ liên quan dưới đây, và tiến hành hộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.

Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư – bản sao chứng minh nhân dân hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (áp dụng trong trường hợp nhà đầu tư lá cá nhân); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (áp dụng đối với trường hợp đầu tư là pháp nhân).

Nhà đầu tư chuẩn bị bản Đề xuất dự án đầu tư (quy mô, vốn,…)

Bản sao một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất của nhà đầu tư
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư

Chuẩn bị bản Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Chuẩn bị bản Giải trình về sử dụng công nghệ nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao

Hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BCC

Tài liệu khác liên quan tới dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang mới nhất:

Khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đầu tư đã nêu ở trên và cũng đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đã nêu trên, nhà đầu tư tiến hành thực hiện các thủ tục như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký đầu tư sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ

Bước 3: Thông báo sửa đổi bổ sung(nếu cần)

Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư (gửi thông báo trong thời hạn 15 ngày làm việc) tính từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp khi thẩm định đã thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Nhà đầu tư.

Những trở ngại của doanh nghiệp thường gặp khi tự xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang:

Theo khảo sát có tới 99% quý khách hàng tìm tới dịch vụ xin giấy phép đăng ký đầu tư cho người nước ngoài là gặp khó khăn trong vấn đề làm thủ tục pháp lý, do rào cản ngôn ngữ khi làm việc với cơ quan chức năng, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

 • Do không năm rõ được Luật đầu tư Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan tới đầu tư.
 • Gặp khó khăn trong lựa chọn địa điểm đầu tư, quy mô, lên phương án đầu tư và dự báo tính khả thi của dự án.
 • Không có kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và đôi khi chỉ thiếu một loại giấy tờ nào đó, hồ sơ của chủ đầu tư sẽ bị trả về.
 • Chủ đầu tư không nắm vững luật khi làm việc với Sở kế hoạch và đầu tư.
 • Hồ sơ dù đi được nữa đường nếu sai vẫn sexbij trả về và lại bắt đầu chỉnh sửa, chuẩn bị, làm tốn thêm thời gian quý báu của quý doanh nghiệp.
 • Quy trình giải quyết thủ tục này thường không theo một tuẩn tự quy củ, nên khiến cho nhà đầu tư gặp rắc rối.
 • Quá nhiều thủ tục rườm rà cũng là nguyên nhân làm phát sinh nhiều vấn đề, dẫn tới tình trạng kéo dài của thời gian xử lý hồ sơ.

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang chuyên nghiệp, uy tín tại Luật Trần và Liên danh:

Như đã đề cập ở trên, do những trở ngại về thủ tục, quy trình nên đại đa số các nhà đầu tư lựa chọn dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư chuyên nghiệp tại Luật Trần và Liên danh. Để công ty chúng tôi đại diên cho doanh nghiệp làm việc, ký kết giấy tờ, thủ tục với cơ quan có thẩm quyền, với các cá nhân hoặc tổ chức khác.

Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xin cấp giấy phép cho các cơ quan, doanh nghiệp những giấy tờ chứng nhận đầu tư với đầy đủ các nội dung. Với kinh nghiệm dày dặn cùng một đội ngũ chuyên gia tư vấn có mối quan hệ sâu rộng, đơn vị chúng tôi đảm bảo thực hiện được tất cả các yêu cầu nhà đầu tư đưa ra.

 • Tư vấn cho quý khách hàng về các loại hình đầu tư Việt Nam
 • Đưa ra các phương án tối ưu đối với từng loại hình để nhà đầu tư có thể tham khảo, lựa chọn phù hợp.
 • Tư vấn quy tình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
 • Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị thông tin, những tài liệu cần thiết.
 • Đại diện, thay mặt cho các nhà đầu tư soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn ký kết hồ sơ.
 • Thay mặt quý khách nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ, kịp thời sửa chữa bổ sung thông tin cần thiết.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chuyển giao cho quý khách hàng.

Cam kết với khách hàng:

Luật Trần và Liên danh chúng tôi xin cam kết chất lượng dịch vụ:

 • Chỉ thanh toán sau khi nhận giấy phép
 • Dịch vụ luôn trọn gói – nhanh chóng – không phát sinh bất cứ chi phí nào
 • 100% cam kết xin được giấy phép.
 • Thủ tục đơn giản, cam kết đúng thời gian
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian cho quý doanh nghiệp
 • Miễn phí tư vấn, giap giấy chứng nhận tận nơi
 • Chịu trách nhiệm trước các vấn đề pháp lý.

Một số câu hỏi liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang

Khách hàng hỏi: Hiện nay tôi rất muốn đầu tư vào Việt Nam ở nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng hiện giờ tôi không biết được các ngành nghề kinh doanh đấy khi đầu tư vào Việt Nam những ngành nghề nào là ngành nghề có điều kiện, ngành nào là không có điều kiện và tôi muốn biết danh sách ngành nghề có điều kiện đó thì có thể xem ở đâu được ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Hiện nay khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thì được phân ra những ngành nghề kinh doanh cấm đầu tư; ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không cần điều kiện. Đối với những ngành nghề kinh doanh cấm điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh còn đối với những ngành nghề kinh doanh bình thường thì nhà đầu tư nước ngoài xin xong giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đã có thể hoạt động được bình thường còn đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng được các điều kiện đó thì mới được phép kinh doanh. Căn bản là những ngành nghề có điều kiện thì căn cứ vào phụ lục trong danh sách của luật đầu tư đã liệt kê rất rõ song cũng cần xem thêm những quy định điều kiện cụ thể tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Khách hàng hỏi: Tôi là nhà đầu tư nước ngoài, Khi tôi thực hiện dự án đầu tư ở Việt Nam thì tôi có bắt buộc phải đăng ký số vốn tối thiểu là bao nhiêu không ?

Luật Trần và Liên danh trả lời: Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì không phải ngành nghề kinh doanh nào cũng phải yêu cầu và điều kiện mà có những ngành nghề chỉ cần nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng được các quy định căn bản về tư cách chủ thể, ngành nghề kinh doanh theo biểu cam kết WTO mà việt Nam tham gia cùng với đó là ngành nghề không nằm trong ngành nghề kinh doanh cấm hoặc kinh doanh có điều kiện là đã có thể kinh doanh được rồi. Tuy nhiên cũng có những nghành nghề kinh doanh lại phải đáp ứng được các điều kiện nhất định theo quy định pháp luật chuyên ngành mới có thể hoạt động được. Trong những điều kiện đó thường có các điều kiện về: Vốn; Cơ sở vật chất; Nhân sự; Bằng cấp; Chứng chỉ …Thì khi đầu tư bạn cần lưu ý nếu ngành nghề kinh doanh không có yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu thì bạn có thể bất kỳ số vốn nào cho hợp lý với năng lực của bạn.

Trên đây là bài viết tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tiền Giang của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi qua Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139