Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh

cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh

Để dự án đầu tư chính thức đi vào hoạt động thì thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là bước đầu tiên và rất quan trọng mà doanh nghiệp cần thực hiện. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép này luôn đòi hỏi tính chính xác theo quy định pháp luật vô cùng khắt khe, đòi hỏi nhà đầu tư có sự tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong quá trình xin giấy chứng nhận đăng ký nhà đầu tư, chắc hẳn việc nắm được nội dung của loại giấy này là vô cũng quan trọng, qua đó quý khách sẽ biết được cần chuẩn bị những gì để rút ngắn quá trình xin giấy chứng nhận đầu tư sớm và nhanh nhất. Hãy cùng tìm hiểu nội dung cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh dưới đây để biết được thêm nhiều thông tin hữu ích trong việc phát triển dự án đầu tư tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trước đây còn được gọi là Giấy phép đầu tư) là văn bản nhận những thông tin về Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài khi Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các thông tin sau:

– Tên Dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư.

– Mã số Dự án đầu tư.

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

– Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là việc Nhà đầu tư điều chỉnh, thay đổi các thông tin của Dự án khác với thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư mà Nhà đầu tư đã được cấp. Theo đó, nếu Nhà đầu tư thay đổi các thông tin dưới đây, thì Nhà đầu tư phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Thay đổi Thông tin của Chủ đầu tư;
 • Thay đổi Tên Dự án;
 • Thay đổi Mục tiêu dự án, Quy mô Dự án;
 • Thay đổi Địa điểm thực hiện Dự án;
 • Thay đổi Diện tích đất sử dụng;
 • Thay đổi vốn đầu tư;
 • Thay đổi tiến độ góp vốn;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện của dự án;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

Những điểm khác nhau giữa giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

Tiêu chí

 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 
Giấy chứng nhận đầu tư

 
Mục đích

 

Đây là loại giấy tờ khai sinh ra doanh nghiệp, nhằm giúp cho các cơ quan chức năng dễ dàng trong việc quản lý doanh nghiệp.

 

Đây là giấy phép hoạt động được cấp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, thường được cấp gắn liền với dự án đầu tư và quy mô lớn cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 
Đối tượng được cấp

 

Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp 2020.

 • Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện cả trong nước và ngoài nước.
 • Tuy nhiên, phần lớn đối tượng được cấp giấy chứng nhận đầu tư này là các tổ chức/cá nhân có yếu tố nước ngoài.

 
Cơ quan cấp

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh – Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính

 • Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Cơ quan xin giấy đăng ký đầu tư – Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh nơi có dự án đầu tư.
 • Khu kinh tế (đối với các dự án đầu tư nằm trong các khu vực này).

 
Nội dung

 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ gồm những nội dung sau đây:

 • Vốn điều lệ;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH;
 • Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
 • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty TNHH và công ty cổ phần.

 

Giấy chứng nhận đầu tư gồm các nội dung sau đây:

 • Tên dự án đầu tư;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Mã số dự án đầu tư, tên, địa chỉ của nhà đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có);
 • Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có);
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có);
cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh
cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư 2020, khi thuộc một trong các  trường hợp sau đây thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

– Tổ chức kinh tế khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục xin cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư 2020, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Lưu ý: 

Đối với các dự án phải xin quyết định chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, sau đó mới thực hiện dự án đầu tư.

Đối với hai trường hợp đầu tiên không phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu thì vẫn được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thành phần hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh:

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

–  Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là pháp nhân;

–  Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

–  Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

–  Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

–  Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

–  Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Các thức thực hiện:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại điểm a nêu trên cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh:

–  Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

–  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan (nếu có).

–  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

–  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh:

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

–   Mục tiêu của dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

–   Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật

Trên đây là bài viết tư vấn về cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp tại Tây Ninh của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi qua Hotline Công ty luật để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139