Cam kết là gì

Cam kết là gì

Cam kết khẳng định việc thực hiện đúng theo thỏa thuận mà các bên đã xác lập. Các bên trong giao dịch thường cam kết thực hiện hợp đồng để đảm bảo tìm kiếm các lợi ích như thỏa thuận. Cho nên nhiều văn bản cam kết còn được công chứng, chứng thực để đảm bào giá trị pháp lý. Vậy, cam kết là gì? Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất?

Cam kết được hiểu như thế nào?

Cam kết hay cam đoan đều được hiểu trong ý nghĩa ràng buộc nghĩa vụ đúng theo nội dung các bên đã thỏa thuận. Quyền của bên này được đảm bảo bằng nghĩa vụ của bên kia, nên các bên cần đảm bảo thực hiện đúng theo cam kết. Cam kết là chịu theo những điều kiện giao ước, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Qua đó giúp các bên tìm được hiệu quả hợp tác hay các lợi ích theo quy định pháp luật.

Cam kết được dùng phổ biến trong đời sống, gắn với nhiều nhu cầu. Gắn với các công việc khi hai bên có sự thỏa thuận, thống nhất với nhau về một vấn đề nào đó. Bởi trong cuộc sống hiện đại gắn với các nhu cầu trao đổi, giao dịch. Các bên trao cho nhau những quyền lợi mới để đa dạng các hoạt động tổ chức trong nền kinh tế. Cũng như tiếp cận các quyền và lợi ích theo quy định pháp luật. Từ đó có thể tin tưởng và thực hiện cam kết trong hoạt động quản lý nhà nước.

Giấy cam kết là gì?

Cam kết là một trong những văn bản được hiểu là sự ràng buộc nghĩa vụ theo đúng như những nội dung mà các bên đã thỏa thuận với nhau. Hay nói cách khác thì quyền của bên này được đảm bảo bằng việc thực hiện nghĩa vụ của bên kia. Trong cuộc sống ngày nay thì cam kết là văn bản được sử dụng phổ biến, gắn với những nhu cầu về trao đổi giao dịch. Các bên không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào một cá nhân hay tổ chức nào cả mà phải có sự cam kết thực hiện. 

Giấy cam kết là một văn bản có giá trị pháp lý, các bên tham gia cam kết ràng buộc nhau bởi những nội dung đã cam kết. Nếu một trong các bên không thực hiện đúng theo nội dung cam kết thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Giấy cam kết mang tính chất hành chính, thực hiện những thỏa thuận về mặt dân sự. Khi có cam kết thì các bên cũng sẽ đề cao trách nhiệm, ý thức thực hiện nghĩa vụ của mình hơn nữa. 

Giấy cam kết có rất nhiều dạng khác nhau. Tùy theo từng mục đích sử dụng mà sẽ có những mẫu văn bản khác nhau. Như Mẫu cam kết trả nợ, mẫu giấy cam kết. Bản cam kết của phụ huynh học sinh. Bản cam kết thực hiện công việc. Bản cam kết chịu trách nhiệm, bản cam kết giữ bí mật. Bản cam kết tôn trọng đời tư cá nhân,… Mỗi nội dung cam kết phải đảm bảo không trái với các quy định pháp luật trong lĩnh vực đó.

Giá tri pháp lý khi thực hiện cam kết bằng văn bản:

– Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa các bên ký cam kết. Giúp ràng buộc các bên phải đảm bảo tuân thủ thực hiện theo nội dung đã cam kết. Cũng như có trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu nếu một bên không đảm bảo tuân thủ giao dịch ban đầu. Trong trường hợp nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ ký của hai bên cam kết. Và đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật. Để đảm bảo nội dung cam kết được không trái với các quy định pháp luật. Xây dựng hành lang pháp lý ràng buộc các bên trong quyền và nghĩa vụ như nội dung cam kết.

Giấy cam kết chịu trách nhiệm là gì?

Giấy cam kết hay bản cam kết chịu trách nhiệm là loại văn bản thỏa thuận nghĩa vụ của các bên liên quan. Có giá trị pháp lý giữa hai bên ký kết, được bảo đảm pháp lý với các thỏa thuận không trái quy định pháp luật. Nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Từ đó mất đi các lợi ích, tổn thất thực tế vì không tuân thủ theo nội dung cam kết thực hiện, có thể gây ra thiệt hại cho đối tác.

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ ký của cả hai bên. Và đã được công chứng, chứng thực theo trình tự pháp luật. Từ đó ràng buộc các bên thực hiện các nghĩa vụ trong hoạt động quản lý của nhà nước. Không còn đơn thuần là lựa chọn thực hiện hoặc không trong nhu cầu của chủ thể nữa.

Nhu cầu sử dụng giấy cam kết:

Bản cam kết được dùng phổ biến trong đời sống, trong nhiều nhu cầu khác nhau. Giấy cam kết được thực hiện theo mẫu trình bày bên dưới với các nội dung nghĩa vụ cần quy định cụ thể. Giúp ràng buộc các bên trong tuân thủ thực hiện đúng thỏa thuận. Cam kết nhằm thực hiện công việc khi hai bên có sự thỏa thuận, thống nhất với nhau về một vấn đề nào đó. Phải có nghĩa vụ đảm bảo thực hiện của bên đối tác để nhận các quyền tương ứng. Cho nên khi đã cam kết, các bên phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Giấy cam kết mang tính chất hành chính, thực hiện thỏa thuận dân sự. Để nhà nước quản lý cũng như xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh. Nhưng đồng thời cũng là thủ tục để giúp hai bên có thể tạo được sự tin tưởng, thống nhất trong cách làm việc với nhau. Có cam kết, các bên mới đề cao hơn trách nhiệm, ý thức thực hiện nghĩa vụ.

Các dạng giấy cam kết trách nhiệm:

Giấy cam kết là loại văn bản được sử dụng phổ biến trong đời sống. Thực hiện ở các nhu cầu thỏa thuận thực hiện nghĩa vụ khác nhau. Gắn với các khía cạnh và lĩnh vực cụ thể.

Giấy cam kết có rất nhiều dạng khác nhau. Tùy theo từng mục đích sử dụng mà sẽ có những mẫu văn bản khác nhau. Như bản cam kết của học sinh thực hiện nội quy, quy định của trường học. Mẫu cam kết trả nợ, mẫu giấy cam đoan. Bản cam kết của phụ huynh học sinh. Bản cam kết thực hiện công việc. Bản cam kết chịu trách nhiệm, bản cam kết giữ bí mật. Bản cam kết tôn trọng đời tư cá nhân,… Mỗi nội dung cam kết phải đảm bảo không trái với các quy định pháp luật trong lĩnh vực đó.

Cam kết chịu trách nhiệm trong lĩnh vực lao động:

Hiện nay, bản cam kết cũng được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực lao động. Trong đó, người lao động thực hiện công việc theo yêu cầu, nhận lương và các chế độ phụ cấp khác. Các nội dung cam kết cụ thể:

Cam kết tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp:

– Doanh nghiệp cử người lao động đi học tập nâng cao kiến thức hoặc đi tu nghiệp ở nước ngoài. Hướng đến nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo người lao động đáp ứng nhu cầu công việc của người sử dụng lao động. Yêu cầu người được cử đi cam kết sau khi hoàn thành khóa học phải tiếp tục làm việc tại công ty. Để đảm bảo đúng mục đích đào tạo, huấn luyện. Cũng như xác định trong quyền lợi, nghĩa phụ hợp lý cho định hướng công việc của cả hai bên.

– Doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo nghề. Việc đào tạo nhằm xây dựng nguồn lao động có năng lực, trình độ và đáp ứng chuẩn yêu cầu công việc. Yêu cầu người học nghề cam kết sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải làm việc cho doanh nghiệp.

Trong cả hai trường hợp này, nếu người lao động chấp nhận đề nghị, yêu cầu làm việc cho doanh nghiệp. Thì họ phải viết giấy cam kết trước khi tham gia vào các khóa học, đào tạo.

Cam kết là gì
cam kết là gì

Cam kết tuân thủ nội quy lao động, làm việc;

– Người lao động mới được tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của đơn vị. Muốn làm việc trong doanh nghiệp phải cam kết chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Đảm bảo mang đến tính tổ chức, kỷ luật trong đơn vị. Người sử dụng lao động quản lý người lao động trong hiệu quả, trách nhiệm với công việc.

– Người đăng ký thi tuyển, xét tuyển đọc nội quy, quy chế lao động. Nếu đồng ý với quy định đó, thực hiện cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị. Nếu vi phạm sẽ tự động viết đơn xin thôi việc. Đây là chế tài hai bên thỏa thuận thực hiện để giải quyết trong trường hợp vi phạm cam kết.

Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng …. năm …….

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ………

Tên cá nhân/tổ chức: …………

Mã số thuế (nếu có): …………

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: …….

Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……

Địa chỉ cư trú/trụ sở: ……………

Nơi làm việc (nếu có): ………….

Điện thoại: ……………

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

……

……

…………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

– ………

– ………

– ………

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Giấy cam kết chịu trách nhiệm:

Thông tin cá nhân của người viết cam kết:

Đây là nội dung bắt buộc phải có trong bản cam kết chịu trách nhiệm. Xác định các thông tin liên quan đến chủ thể thực hiện cam kết. Cung cấp những thông tin bao gồm họ và tên, nơi sinh, Chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, năm sinh,… Yêu cầu thông tin đều cần phải được ghi rõ ràng và chính xác. Từ đó xác định được đối tượng, ý nghĩa cam kết cũng như ràng buộc nghĩa vụ cho các đối tượng xác định. Có căn cứ giải quyết trong trường hợp vi phạm cam kết.

Về nội dung:

+ Phải xác lập các cam kết ràng buộc nghĩa vụ của các bên liên quan. Đó là các bên tham gia vào thỏa thuận cũng như ký vào cam kết. Qua đó xác định quyền của bên này được bảo đảm thực hiện bằng nghĩa vụ của bên kia.

+ Trong bản cam kết phải ghi rõ cách thức giải quyết nếu có vi phạm. Bên vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo đúng như thỏa thuận đã cam kết. Hoặc các bên sẽ nhờ pháp luật can thiệp giải quyết để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của các bên.

+ Người viết Giấy cam kết phải thể hiện rõ được quan điểm của riêng mình. Quan điểm đó trình bày trong nội dung cam kết thực hiện công việc là gì? Xác định các nghĩa vụ phải làm ràng buộc họ về thời gian, không gian, nghĩa vụ vật chất hay thực hiện công việc theo yêu cầu,… Các cam kết phải không trái với quy định pháp luật, được bên cam kết tự nguyện, hiểu bản chất và đồng ý thực hiện.

+ Nội dung có ghi trong cam kết cần được trình bày khoa học, ngắn gọn, xúc tích, chính xác. Thể hiện thành các công việc khác nhau cụ thể. Cách thể hiện cam kết dễ hiệu, một nghĩa, căn cứ trên các quy định liên quan của pháp luật.

+ Những nội dung thông tin liên quan đến người làm Giấy cam kết cần chính xác, rõ ràng, cụ thể và chi tiết. Để xác định bên cam kết là ai? Bên được thực hiện các công việc theo cam kết là ai? Khi nào có căn cứ xác định vi phạm nghĩa vụ theo cam kết?

Trên đây là tất cả thông tin được cung cấp bởi công ty luật Trần và Liên Danh về thắc mắc cam kết là gì? Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề pháp lý khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ và trả lời mọi thắc mắc của quý vị.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139