Bản tường trình viết tay

Bản tường trình viết tay là văn bản dùng để trình bày lại một sự việc đã xảy ra. Trong văn bản thường nếu trách nhiệm của người viết tường trình. Bản tường trình viết tay thường được dùng trình bày một sự việc để lại hậu quả xấu.

Khi nào phải dùng bản tường trình viết tay?

Bản tường trình viết tay được dùng khi có một sự việc xảy ra, gây nên hậu quả xấu và khiến cho người có trách nhiệm hoặc các cấp có thẩm quyền phải xem xét.

Người liên quan đến sự việc đó phải viết bản tường trình viết tay để trình bày sự việc một cách chi tiết, rõ ràng.

Bản tường trình viết tay là văn bản mang tính pháp lý cao, những nội dung trong đó cần phải được trình bày rõ ràng, tính chính xác tuyệt đối.

Nội dung của bản tường trình viết tay gồm những gì?

Tuỳ theo mục đích, sự việc mà nội dung bản tường trình viết tay sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, một bản tường trình viết tay phải phải tuân theo thể thức bắt buộc về quốc hiệu, tiêu ngữ, người tiếp nhận… và có những nội dug sau:

Thông tin cá nhân của người viết bản tường trình viết tay

Người viết phải điền đầy đủ thông tin cá nhân như:

– Họ tên

– Ngày tháng năm sinh

– Quê quán

– Địa chỉ nơi sinh sống

– Số điện thoại

Trình bày diễn biến của sự việc

Đây là mục đích chính của của một bảng tường trình. Ở phần này, người viết cần trình bày lại toàn bộ sự việc đã diễn ra để cơ quan chức năng nắm bắt được thông tin và tiến hành điều tra, xét xử nếu sự việc đó là cần thiết.

Người viết bảng tường trình cần cung cấp thời gian, địa điểm xảy ra sự việc. Có thể nêu các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến vụ việc.

Nội dung cần phải nữa là hậu quả của sự việc thế nào, dù là mức độ nặng hay nhẹ cũng phải trình bày tường tận, đầy đủ một cách chi tiết.

Lời hứa của người làm bản tường trình viết tay

Thường thì khi viết bản tường trình viết tay, cá nhân đó sẽ chịu những hình phạt, hoặc có lời hứa đi kèm… tùy vào mức độ, tính chất vụ việc.

Nếu là học sinh có thể sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm; đối với cán bộ có thể bị trừ lương hoặc thậm chí là chuyển đổi vị trí công tác, nhẹ thì khiển trách, nhắc nhở.

Mẫu Bản tường trình viết tay sự việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

………………….., ngày…. tháng…. năm…..

BẢN TƯỜNG TRÌNH VIẾT TAY SỰ VIỆC

Kính gửi: …………………

Họ tên:

Sinh ngày:……………………………………………………………………….

Quê quán:………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn được đào tạo:……………………………………………..

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………….

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng……..):…………………………..

Tường trình diễn biến sự việc:……………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:…………………………………………….

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều……………………………

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

  Người viết tường trình

(Ký tên)

Bản tường trình viết tay vi phạm nội quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN TƯỜNG TRÌNH VIẾT TAY

(V/v vi phạm nội quy)

Kính gửi:

Họ tên:……………………………………………………………………………

Sinh ngày tháng năm:…………………………………………………………….

Quê quán: ………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:…………………………………………..

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm: ………………………

Trình tự diễn biến sự việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

 

                                                                                     Người viết tường trình
(Ký tên)

Cách viết Bản tường trình viết tay

Viết Bản tường trình viết tay không phải một công việc quá phức tạp, ai cũng có thể viết được. Tuy nhiên, viết sao cho đúng, đủ và cho hay thì không phải ai cũng làm được.

Bản tường trình viết tay thường chỉ được sử dụng khi có một việc xấu hoặc việc gây hậu quả xấu xảy ra, được lập bởi chính cá nhân người vi phạm hoặc có liên quan. Vì thế, khi lập Bản tường trình viết tay phải đảm bảo cung cấp được đầy đủ thông tin sau:

Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc.

Những người có liên quan đến sự việc.

Trình tự, diễn biến sự việc.

Nguyên nhân sự việc.

Mức độ thiệt hại (nếu có).

Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả.

Bản tường trình viết tay thường bắt đầu bằng Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) và kết thúc bằng lời cam kết của cá nhân (cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm…); ký, ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Tường trình là việc một cá nhân tự kể lại sự việc, vì thế, các nội dung kê khai trong Bản tường trình viết tay cần đảm bảo chính xác. Bởi người kê khai sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin được trình bày trong Bản tường trình viết tay do mình viết.

Những lưu ý khi làm bản tường trình viết tay

Phải tường trình sự việc một cách cụ thể, rõ ràng

Trong bản tường trình viết tay, nguyên nhân, diễn biến sự việc phải được nêu ra càng chính xác và cụ thể càng tốt. Bởi lẽ, việc trình bày chính xác sự việc sẽ giúp các cơ quan có thẩm quyền dễ dàng xử lý vụ việc hơn.

Bên cạnh đó, người viết bản tường trình viết tay cũng cần nêu được rõ ràng hậu quả mà sự việc gây ra đối với cá nhân hoặc tập thể để thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Phải trung trung thực khi làm tường trình

Người viết bản tường trình viết tay cần thể hiện được sự trung thực qua từng câu chữ. Trình bày chính xác sự việc đã xảy ra, đặc biệt không thêm hoặc bớt thông tin ảnh hưởng đến việc điều tra, xét xử bị sai lệch.

Bản tường trình viết tay viết tay gồm những nội dung gì?

Bản tường trình viết tay là loại văn bản rất phổ biến trong các trường học, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hay các tổ chức khác, được dùng để trình bày hay thuật lại một sự việc nào đó, phần lớn là những sự việc gây hậu quả xấu và cần làm rõ. Vậy trong bản tường trình viết tay cần những nội dung nào là chủ yếu? 

Tường trình viết tay quy định thế nào?

Việc đặt ra quy định về bản tường trình viết tay xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong cuộc sống. Theo cách hiểu của đại đa số người dân hiện nay, bản tường trình viết tay được tạo lập nên khi xảy ra một sự việc mang tính chất tiêu cực, gây hậu quả xấu cho một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức hay toàn xã hội. 

Cụ thể hơn, đây là loại văn bản ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra mà gây thiệt hại về người hoặc tài sản cho cá nhân, tổ chức, công ty. Người viết bản tường trình viết tay không chỉ là người gây ra sự việc mà còn bao gồm cả những người chứng kiến, người có liên quan đến sự việc đó. Thông thường khi lập bản tường trình viết tay viết tay, người lập văn bản sẽ phải trình bày đầy đủ, trung thực về sự việc đã xảy ra đồng thời chỉ rõ mức độ trách nhiệm của mình.

Mục đích của văn bản tường trình viết tay

Khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra, người có thẩm quyền cần phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, trong trường hợp cần thiết phải yêu cầu người thực hiện hành vi đó hoặc người chứng kiến, người có quyền và nghĩa vụ liên quan viết bản tường trình viết tay. 

Mục đích của văn bản này nhằm giúp cho người có thẩm quyền hiểu đúng bản chất sự việc, là tài liệu quan trọng đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi cá nhân cũng như hỗ trợ cho việc thực hiện các công tác quản lý, giải quyết các vấn đề về trách nhiệm pháp lý bắt nguồn từ sự cố của các tổ chức, đoàn thể và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thông qua bản tường trình viết tay mà người gây ra sự việc cũng như những người có liên quan trình bày thì cơ quan có thẩm quyền hoặc người có trách nhiệm sẽ xem xét giải quyết vụ việc đã xảy ra một cách công bằng, không thiên vị và đảm bảo quyền lợi cho những người có liên quan chịu ảnh hưởng và xử phạt bằng chế tài đối với những người vi phạm quy định pháp luật. 

Bản tường trình viết tay viết tay gồm những nội dung gì? 

Hiện nay, các văn bản pháp luật chưa có quy định cụ thể về hình thức đối với bản tường trình viết tay. Điều này cũng xuất phát từ thực tiễn bởi văn bản này giống như việc thuật lại lời nói của người lập văn bản từ những việc mà họ đã trải qua, chứng kiến hoặc biết rõ. Vì vậy, việc giảm thiểu những quy định khắt khe về hình thức sẽ tạo ra sự linh hoạt, thuận lợi cho những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc. 

bản tường trình viết tay

Dù vậy, để đảm bảo giá trị pháp lý của một văn bản thông thường cũng như tăng tính xác thực, bản tường trình viết tay cần cung cấp những thông tin chính như sau: 

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Thời gian, địa điểm viết bản tường trình viết tay

– Tên bản tường trình viết tay, vấn đề tường trình

– Đơn vị, cá nhân, cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản tường trình viết tay

– Thông tin cá nhân của người viết bản tường trình viết tay, bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; chỗ ở hiện nay; trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, chức vụ; nghề nghiệp, nơi công tác, địa chỉ làm việc

– Thời gian và địa điểm xảy ra sự việc

– Danh sách những cá nhân, tổ chức có liên quan đến sự việc, người làm chứng

– Trình tự, cũng như diễn biến, tình tiết của sự việc

– Nguyên nhân của sự việc (khách quan, chủ quan)

– Mức độ thiệt hại (nếu có)

– Trách nhiệm của người viết bản tường trình viết tay nếu như sự việc nói trên gây ra hậu quả

– Những đề nghị cụ thể (nếu thấy cần thiết)

– Phần kết thúc, thường bao gồm lời cam đoan, lời hứa, lời đề nghị và họ tên, chữ ký của người viết bản tường trình viết tay.

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng như sách báo, internet, … rất nhiều các trang mạng, cổng thông tin có cung cấp mẫu đơn tường trình có sẵn, nếu quý bạn đọc có nhu cầu viết bản tường trình viết tay có thể tham khảo các nguồn tin đó, miễn sao đảm bảo đầy đủ các thông tin như chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây là hướng dẫn cách viết bản tường trình viết tay kèm mẫu mới nhất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc gọi ngay tổng đài tư vấn của Luật Trần và Liên Danh để được hỗ trợ tốt nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234