Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật sư Tư vấn Ly Hôn

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có tính chất phức tạp nhất. Nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, chi phí để tìm hiểu và thực hiện thủ tục.

Khi làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thay đổi giấy phép kinh doanh? Có phải thay đổi người đại diện trên giấy chứng nhận đầu tư? Có phải thay đổi các loại giấy phép con của doanh nghiệp? Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cần những thành phần hồ sơ giấy tờ gì? Quy định về người đại diện theo pháp luật ra sao?

Người đại diện theo pháp luật là gì

Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của công ty là :

 • Phải là cá nhân, khác với thành viên hay chủ sở hữu công ty có thể là một cá nhân hay tổ chức thì người đại diện theo pháp luật bắt buộc phải là cá nhân
 • Người đại diện theo pháp luật có thể là cá nhân mang quốc tịch trong hoặc ngoài nước.
 • Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên phải thể hiện rõ trong điều lệ, nội quy công ty
 • Luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam
 • Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ sở hữu, thành viên công ty, hoặc cổ đông sáng lập của công ty.

Khi nào cần thay đổi người đại diện theo pháp luật

Từ nội dung về khái niệm, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trên đây, có thể thấy rằng: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Cũng bởi lẽ đó, khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp có quy định:

“Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Pháp luật hiện nay không quy định cụ thể về các trường hợp phải thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi người đại diện để đảm bảo doanh nghiệp có người đại diện phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh phải làm thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định thay đổi.

Điều kiện của người đại diện theo pháp luật

Tương tự như chủ sở hữu/thành viên góp vốn hoặc cổ đông công ty khi thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty cũng phải không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể :

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài các trường hợp trên, công ty có thể có quy định hoặc điều kiện riêng cho người đại diện theo pháp luật của công ty như phải có năng lực kinh nghiệm 05 năm trở lên, có bằng cấp chuyên môn lĩnh vực quản lý…vv.

Hồ sơ thay đổi người đại diện

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các loại giấy tờ như sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Kèm theo Thông báo, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ còn có một trong các tài liệu sau:
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài

Để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài thì doanh nghiệp cần đảm bảo hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới là người nước ngoài;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản thông báo về thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài;
 • Đối với công ty cổ phần: Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Văn bản giới thiệu hoặc ủy quyền thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là mẫu văn bản được lập ra và gửi cho Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố) để thực hiện việc thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là văn bản ghi nhận những thông tin về doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật cũ và mới, và những cam kết của doanh nghiệp,… Hơn thế nữa, thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ là căn cứ pháp lý để Cơ quan Nhà nước, chủ thể có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố) xác nhận việc doanh nghiệp thanh đổi người đại diện theo pháp luật. 

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ nêu trên hoặc thông qua dịch vụ của Luật Luật Trần và Liên Danh để được hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

Công ty nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp, hoặc qua hình thức điện tử hoặc dịch vụ bưu chính tùy thuộc vào từng nơi đăng ký doanh nghiệp. Đa số các tỉnh/ thành phố hiện nay đã triển khai nhận hồ sơ thay đổi qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp lệ phí khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Thời gian, chi phí để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, thời gian cơ quan đăng ký doanh nghiệp xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty nộp lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp 100.000 VNĐ.

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn giúp bạn chuẩn bị và thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nếu sau khi tham khảo và tư vấn và nhờ thực hiện dịch vụ. Chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tốt nhất trên thị trường.

 • Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn trực tiếp qua điện thoại, qua email hoặc trực tiếp đến công ty của bạn để trao đổi các thông tin pháp lý cần thiết, các nội dung cần thực hiện.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo yêu cầu của khách hàng.
 • Cử nhân viên đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với cơ quan chức năng, và tiến hành các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Chuẩn bị giấy tờ để thực hiện dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Bản sao công chứng không quá 03 tháng các giấy tờ chứng thực còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới như: Chứng minh thư/ hộ chiếu/Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nếu cá nhân là người nước ngoài.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có);

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật được công ty Luật Trần và Liên Danh soạn thảo bao gồm:

 • Thông báo nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định được thực hiện bằng văn bản về nội dung thay đổi;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp (Đối với trường hợp là công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty Cổ phần);
 • Giấy ủy quyền dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đại diện khách hàng thực hiện các công việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đại diện nộp hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Bộ phận một cửa liên thông về đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/ Thành phố sở tại.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra đầu mục hồ sơ, nội dung cần thiết bên trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ điều kiện giấy tờ sẽ giao biên nhận hồ sơ cho người nộp;

Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả hồ sơ là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Bàn giao lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới tới khách hàng;

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty là 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Đến với dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Luật Trần và Liên Danh bạn sẽ cảm thấy yên tâm và hài lòng. Bởi vì, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí rẻ nhất. Khách hàng sẽ được đạt lợi ích cao nhất và tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng để bạn chuyên tâm vào các công việc kinh doanh.

Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline Công ty luật để được hỗ trợ với chi phí rẻ nhất!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139