Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8

thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8

Việc đăng ký thành lập công ty từ ngày 01/01/2021 sẽ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Vậy trình tự, thủ tục đăng ký thành lập công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 như thế nào? Cùng tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 ngay trong bài viết dưới đây.

Các loại hình công ty thương mại

Hiện nay có rất nhiều loại hình công ty thương mại có thể lựa chọn thành lập bao gồm: Công ty TNHH thương mại một thành viên, Công ty TNHH thương mại hai thành viên, Công ty cổ phần thương mại,… Tùy từng loại hình công ty thì cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động sẽ khác nhau:

Thứ nhất là doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp nhỏ gọn, linh hoạt, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tải sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu là một cá nhân duy nhất và không có tư cách pháp nhân.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với mọi vấn đề của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về nó. Do đó mà chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ không thể là thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thành viên góp vốn của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Vì như thế sẽ tạo ra sự xung đột quyền lợi với bên thứ ba nếu chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh, từ đó làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ còn lại.

Thứ hai là Công ty TNHH, gồm công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay, có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Loại hình công ty TNHH gồm có hai loại hình, được phân loại dựa vào nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu dựa vào số lượng thành viên góp vốn:

– Công ty TNHH một thành viên là công ty TNHH chỉ có duy nhất 1 cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu công ty.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty TNHH có từ  2 đến 50 thành viên góp vốn.

Loại hình công ty này có chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức. Quy mô công ty TNHH một thành viên sẽ nhỏ hơn và có tính chất ít phức tạp hơn so với mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên. Các vấn đề của công ty sẽ do chủ sở hữu quyết định hoặc đại diện của chủ sở hữu quyết định và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình. Loại hình này mang bản chất là công ty đối vốn.

Thứ ba là công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình kinh doanh phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Công ty cổ phần gồm cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi song đều có chung mục đích cuối cùng là tìm kiếm lợi nhuận từ phần vốn góp của mình. Vì vậy, quá trình duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần luôn gắn liền với các quyền và lợi ích của cổ đông nói chung và cổ đông sáng lập nói riêng. Đây là loại hình công ty hoàn thiện nhất và có quy mô, cơ chế kiểm soát phức tạp hơn so với các loại hình nói trên. Công ty cổ phần thường có hai mô hình như sau:

Mô hình một: Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc hoặc giám đốc. Nếu công ty có số cổ đông dưới 11 hoặc cổ đông là tổ chức dưới 50% thì không nhất thiết phải có ban kiểm soát.

Mô hình hai: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc giám đốc. Đối với mô hình này thì công ty cần ban kiểm soát với điều kiện công ty có ban kiểm soát nội bộ và ít nhất 20% thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

Mô hình công ty cổ phần phức tạp hơn so với mô hình các công ty còn lại, với các điều kiện đặc thù về quy mô được pháp luật thừa nhận,…

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quan niệm thế giới

Trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh, vào những năm 70 của thế kỷ 19, các nhà tư bản nước ngoài, đặc biệt là các nhà tư bản Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha..do tích lũy được những khoản tư bản to lớn nên đã tiến hành các hoạt động xuất khẩu tư bản ra khỏi nước mình tới những nước có chênh lệch địa tô tư bản lớn để thu lại lợi nhuận cho mình.

Dần dần, bên cạnh các nước nói trên, các tập đoàn tư bản hàng đầu thế giới xuất hiện từ một số nước tư bản mới như Nhật, Singapore, Đài Loan…đã tiến hành hoạt động đầu tư trực tiếp tại hầu khắp mọi châu lục trên thế giới. Việc đầu tư tư bản ra nước ngoài của các nhà tư bản, của các cá nhân các nước ra nước ngoài hình thành nên các nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức kinh tế, các cá nhân nước ngoài đầu tư vào nước sở tại. Các nhà đầu tư nước ngoài là các chủ thể quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài hình thành nên các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ hình thức kinh doanh trên của các công ty xuyên quốc gia có thể hiểu: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một hình thức tổ chức kinh doanh quốc tế trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài, bỏ vốn đầu tư trực tiếp để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ hoặc các hoạt động nghiên cứu vì mục tiêu sinh lời phù hợp với các quy định luật pháp của nước sở tại và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư trực tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài vào các nước sở tại, nó là hình thức mà nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp bỏ vốn vào kinh doanh ở một nước khác.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam

Hiện nay, hoạt động đầu tư nước ngoài đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và ngày càng có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu. Tại Việt Nam, nhu cầu đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng lên thì việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được nhiều cá nhân, tổ chức kinh tế quốc tế đưa ra nhằm mục đích giúp các quốc gia hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô về đầu tư nước ngoài tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động tự do hóa thương mại, đầu tư quốc tế.

Từ khi Việt Nam ban hành Luật Đầu tư năm 2005 đã có rất nhiều cách hiểu về Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khoản 6 Điều 3 của Luật Đầu tư năm 2005 đã định nghĩa: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại”.

Tuy nhiên, trên thực tế lại tồn tại một số quan điểm xoay quanh khái niệm này, không có sự thống nhất cách hiểu giữa các cơ quan có thẩm quyền cũng như các tổ chức, cá nhân:

Thứ nhất, doanh nghiệp có trên 51% vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, doanh nghiệp có bất kỳ phần vốn góp nào do nhà đầu tư nước ngoài góp (kể cả tỷ lệ 1%).

Thứ ba, doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật Đầu tư năm 2014 ra đời thay thế Luật Đầu tư năm 2005, chính phủ Việt Nam mở cửa để khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức thành lập công ty con hoặc liên doanh với các bên khác để thành lập công ty liên doanh.

Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 không đề cập trực tiếp loại hình doanh nghiệp này mà chỉ định nghĩa một cách khái quát tại Khoản 17 Điều 3 như sau:  “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.”

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh” (Khoản 23, Điều 3 Luật đầu tư).

“Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.” (Khoản 19, Điều 3 Luật đầu tư).

Tại sao nên sử dụng dịch vụ thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 trọn gói?

Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói: Mọi giấy tờ, thủ tục sẽ được hoàn thiện đầy đủ và nhanh chóng nhất, tránh tình trạng doanh nghiệp đi lại nhiều lần và hồ sơ bị thiếu sót. Được tư vấn hoặc hỗ trợ các thủ tục bắt buộc sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ giúp quý khách yên tâm hoạt động trên con đường kinh doanh để nhanh chóng vươn tới thành công. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về dịch vụ, các bạn đừng ngần ngại liên hệ Luật Trần và Liên danh chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp nhất.

Bảng giá thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 tại Luật Trần và Liên danh

Nhân dịp kỷ niệm khách hàng thứ 10.000+ sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tại công ty. Hiện tại Luật Trần và Liên danh hỗ trợ giảm ngay 10% cho những khách hàng lần đầu tiên đăng ký sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật Trần và Liên danh. Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 trong những gói dịch vụ chi tiết dưới đây (Bảng giá này có giá trị trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận báo giá)

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 Gói Cơ Bản A: 1.200.000 đ

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty Gói Trung Bình B: 1.990.000 đ

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện

Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

Dịch vụ thành lập công ty Gói Đầy Đủ C: 4.990.000đ 

(Gói này chưa bao gồm lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký, chưa bao gồm ký quỹ ngân hàng 1 triệu): Bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc dưới đây:

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện

Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

Thủ tục thông báo phát hành sử dụng hóa đơn

Đăng ký mua chữ ký số khai thuế 1 năm

Đăng ký mua hóa đơn điện tử 200 số

Khắc con Dấu chức danh giám đốc (01 dấu)

Đặt bảng hiệu (25×35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh

Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên

thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8
thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 Gói Trọn Gói D: 5.300.000đ 

(Gói này chưa bao gồm lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký, chưa bao gồm ký quỹ ngân hàng 1 triệu): Bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc dưới đây:

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện

Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

Thủ tục thông báo phát hành sử dụng hóa đơn

Đăng ký mua chữ ký số khai thuế 1 năm

Đăng ký mua hóa đơn điện tử 200 số

Khắc con Dấu chức danh giám đốc (01 dấu)

Đặt bảng hiệu (25×35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh

Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên

Thông báo số tài khoản ngân hàng

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 Gói Vip E: 11.300.000đ 

(Gói này chưa bao gồm lệ phí môn bài theo mức vốn điều lệ đăng ký, chưa bao gồm ký quỹ ngân hàng 1 triệu): Bao gồm đầy đủ các hạng mục công việc dưới đây:

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Khắc con dấu tròn và thông báo con dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục khai thuế ban đầu tại chi cục thuế Quận/Huyện

Thủ tục áp dụng phương pháp tính thuế

Thủ tục thông báo phát hành sử dụng hóa đơn

Đăng ký mua chữ ký số khai thuế 1 năm

Đăng ký mua hóa đơn điện tử 200 số

Khắc con Dấu chức danh giám đốc (01 dấu)

Đặt bảng hiệu (25×35) treo tại trụ sở doanh nghiệp để cơ quan thuế tiến hành xác minh

Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên

Thông báo số tài khoản ngân hàng

Thuê địa chỉ đăng ký kinh doanh mở công ty 500k/tháng tại Quận 1/Tân Bình (12 tháng tặng 01 tháng)

Sau khi thực hiện xong thành lập công ty trọn gói, doanh nghiệp cần thuê một kế toán viên để làm sổ sách và báo cáo thuế hàng tháng. (Yêu cầu của kế toán viên là phải có kinh nghiệm làm được việc với mức lương giao động từ 9-15 triệu/tháng). Để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ báo cáo thuế tại Luật Trần và Liên danh với mức chi phí từ 500.000 đ/Tháng.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài, thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 của Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài được biết đến là một trong những dịch vụ trọng tâm của Luật Trần và Liên danh. Với hệ thống văn phòng luật chuyên nghiệp toàn quốc và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, Luật Trần và Liên danh tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn pháp luật, thủ tục giấy tờ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty vốn nước ngoài của Luật Trần và Liên danh bao gồm những nội dung sau:

–  Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm: 

+ Tư vấn các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

+ Tư vấn lựa chọn các hình thức đầu tư nước ngoài phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư.

+ Tư vấn về điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài

+ Tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, Luật Trần và Liên danh hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những nội dung khác liên quan như lựa chọn địa điểm đầu tư, chế độ báo cáo giám sát định kỳ sau khi lập dự án, chế độ kê khai thuế, chế độ kế toán, thủ tục đăng ký tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài,..

– Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn nước ngoài, soạn thảo các văn bản pháp ly theo quy định đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Luật đầu tư 2020, bao gồm các nội dung như:

+ Chuẩn bị hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu pháp nhân, Giấy phép kinh doanh.

+ Nghiên cứu, xem xét hồ sơ do khách hàng cung cấp. 

+ Đại diện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài; thay mặt nhà đầu tư làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp tại quận 8 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139