Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Tinh thần kiểm điểm bản thân là một trong những phẩm chất quý báu của người đảng viên. Tinh thần trách nhiệm của mình với toàn thể xã hội là một trong những tinh thần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Để có thể vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng các thành viên dự bị cũng cần có tinh thần tự kiểm điểm mình.

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị là mẫu kiểm điểm dành cho đảng viên dự bị tự đánh giá sau một năm rèn luyện trước khi xét duyệt trở thành đảng viên chính thức. Sau đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị mới nhất mà Luật Trần và Liên Danh chia sẻ, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Đảng viên dự bị là gì?

Trước tiên, như đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam mang trong mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của tầng lớp nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đảng viên dự bị là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và lao động, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về đạo đức và pháp luật, đồng thời là một công dân gương mẫu. Các cá nhân này sẽ được tiếp thu các tư tưởng chính trị để có thể trở thành người Đảng viên chấp hành trong tương lai.

Để củng cố và phát huy toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng thì những người Đảng viên là những người có vai trò rất quan trọng. Những Đảng viên dự bị cần tiếp thu và trau dồi và giác ngộ những tư tưởng của Đảng để trở thành những người nòng cốt góp phần xây dựng đất nước phát triển như nhiệm vụ của Đảng.

Đảng viên dự bị là gì?

Trước tiên, như đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam mang trong mình là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của tầng lớp nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Đảng viên dự bị là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và lao động, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về đạo đức và pháp luật, đồng thời là một công dân gương mẫu. Các cá nhân này sẽ được tiếp thu các tư tưởng chính trị để có thể trở thành người Đảng viên chấp hành trong tương lai.

Để củng cố và phát huy toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng thì những người Đảng viên là những người có vai trò rất quan trọng.

Những Đảng viên dự bị cần tiếp thu và trau dồi và giác ngộ những tư tưởng của Đảng để trở thành những người nòng cốt góp phần xây dựng đất nước phát triển như nhiệm vụ của Đảng.

Bản tự kiểm điểm đảng viên là gì?

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là biểu mẫu với nội dung tự kiểm điểm, nhận xét của Đảng viên dự bị gửi tới cơ quan lãnh đạo, quản lí để tự mình đánh giá về bản thân sau thời gian hoạt động ở vị trí là đảng viên dự bị.

Mẫu tự kiểm điểm này cần được thành lập bằng văn bản với những nội dung phù hợp theo quy định. Các thông tin nhận xét, đánh giá Đảng viên dự bị mang tính chất chủ quan, tuy nhiên đây là một tinh thần đáng quý của những người trong hệ thống quản lí của Đảng.

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị có vai trò nhận định những ưu điểm và nhược điểm của bản thân người Đảng viên dự bị đó. Từ đó phát hiện những mặt chưa tốt của bản thân tìm giải pháp khắc phục, đồng thời phát huy những mặt tốt của chính mình.

Khi nào cần phải viết bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị?

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị là bản do Đảng viên dự bị lập và được gửi đến Chi ủy, Đảng ủy nơi mà Đảng viên dự bị tham gia sinh hoạt.

Nội dung của bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị chính là phần tự đánh giá bản thân Đảng viên đó trong quá trình sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị sau thời gian phấn đấu, rèn luyện để được kết nạp và trở thành Đảng viên chính thức.

Thông qua bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị sẽ giúp Chi ủy và Đảng ủy nắm rõ được các thông tin, nắm được được những ưu điểm và khuyết điểm của Đảng viên dự bị đó để có thể đánh giá được phẩm chất đạo đức, lối sống và đưa ra được kết luận khách quan nhất.

Những nội dung cần phải có trong bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Sau khi đã được kết nạp và trở thành Đảng viên dự bị, việc viết bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là rất quan trọng trước khi được xem xét và kết nạp để trở thành Đảng viên chính thức.

Nội dung của bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị sẽ gồm những nội dung cơ bản như sau:

– Phần ưu điểm: Cụ thể là về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những nhiệm vụ đươc giao.

– Phần khuyết điểm: Nêu cụ thể những khuyết điểm của bản thân, ví dụ như: Bản thân càn yếu trong công tác tự phê bình và phê bình; chưa mạnh dạn đấu tranh…

– Những biện pháp để khắc phục khuyết điểm đã nêu ở trên.

– Cuối cùng là lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng viên.

– Sau đó là người tự kiểm điểm ký và ghi đầy đủ họ và tên.

Đây là những nội dung cơ bản cần phải có trong bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mà cá nhân cần phải lưu ý khi viết bản tự kiểm điểm.

mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị
mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng Viên Dự Bị

Kính gửi: Chi ủy:……………………….…………..

Đảng ủy:…………………………………

Tôi là:…………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ:………………….

Hiện công tác và sinh hoạt tại…………………………………………………………………..

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

– Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

– Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

– Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

– Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

– Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Khuyết điểm:

– Công việc là tổng hợp thống kê do các số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp vẫn còn có sai sót.

– Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

– Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

– Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

– Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20…

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

Hiện nay, có rất nhiều mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị áp dụng cho các đối tượng ngành nghề khác nhau. Dù được thực hiện theo mẫu nào đi nữa thì các bản tự kiểm điểm này cần có những nội dung chính sau:

– Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị nên chắc chắn phải có tên đầy đủ của Đảng.

– Tiêu đề của bản kiểm điểm;

– Thông tin cá nhân, đơn vị cơ quan tiếp nhận bản tự kiểm điểm này;

– Thông tin của Đảng viên dự bị, bao gồm các thông tin cụ thể như: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi ở hiện tại;

– Ưu điểm. Các nội dung về ưu điểm bản thân, gồm nhiều ý nhỏ và được trình bày theo phương pháp liệt kê;

– Khuyết điểm. Trình bày các khuyết điểm của bản thân theo nguyên tắc liệt kê giống như phần nên ưu điểm;

– Biện pháp khắc phục khuyết điểm. Với mỗi khuyết điểm sẽ có một hoặc nhiều biện pháp khắc phục khác nhau.

Có thể các bản kiểm điểm của Đảng viên dự bị có thể được trình bày theo bố không giống nhau hoàn toàn, nhưng bắt buộc phải đáp ứng đươc các nội dung nêu trên.

Mỗi Đảng viên dự bị thực hiện bản này cần nêu các thông tin chính xác, trung thực. Bởi vì Đảng viên chịu trách nhiệm trước những thông tin nêu trong bản tự kiểm điểm này và trung thực cũng là phẩm chất tốt bắt buộc mỗi Đảng viên đều phải có.

Hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị

Hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm đảng viên:

Với những nội dung trong bản tự kiểm điểm được đánh giá là không phức tạp, tuy nhiên cần đòi hỏi những thông tin mạch lạc, chính xác chính vì thế Luật Trần và Liên Danh xin hướng dẫn Quý vị viết bản tự kiểm điểm dành cho Đảng viên dự bị như sau:

– Tên “Đảng Cộng sản Việt Nam” được trình bày đầu tiên, cách đều hai bên lề của bản;

– Tiêu đề: Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị. Phần này cũng trình bày ngay dưới phần tên Đảng và được đặt cách đều hai bên lề;

– Phần Kính gửi sẽ được trình bày căn theo lề trái. Được liệt kê các cá nhân, cơ quan tiếp nhận bản này;

– Thông tin của Đảng viên dự bị được nêu như trên gồm các thông tin xác thực như: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ, ngày được vào Đảng…

– Ưu điểm bản thân. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhất của bản tự kiểm điểm. Về cơ bản Luật Trần và Liên Danh nhận thấy thông thường Đảng viên có những ưu điểm sau:

+ Kiên định, vững vàng vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn thực hiện đúng những chủ trương, chính sách đó;

+ Tuyên truyền gia đình và toàn thể xã hội thực hiện đúng quan điểm của Đảng và nhà nước;

+ Gương mẫu chấp hành các nội quy tại đơn vị học tập, làm việc. Đồng thời gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng.

– Khuyết điểm. Với mỗi cá nhân sẽ có những khuyết điểm khác nhau. Thông thường sẽ có những khuyết điểm sau:

+ Trong hoạt động học tập, làm việc chưa có tính năng động, sáng tạo cần thiết;

+ Bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội;

+ Chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động chung của đơn vị đang học tập, làm việc;

– Biện pháp khắc phục. Như đã nêu trên với mỗi khuyết điểm bản thân của Đảng viên cần tự mình tìm biện pháp khắc phục những khuyết điểm trên. Căn cứ vào tình hình, điều kiện mà Đảng viên có thể nêu nhiều hơn một biện pháp khắc phục cho một khuyết điểm mà mình đang gặp.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng với những chia sẻ trên, Quý vị đã phần nào hiểu rõ hơn về mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị. Nếu trong quá trình thực hiện mẫu này, Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234