Lời tuyên thệ của đảng viên mới

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ là một trong những nội dung bắt buộc thực hiện trong chương trình buổi lễ kế nạp đảng viên. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới được sử dụng phổ biến trên thực tế để bạn đọc tham khảo khi bản thân đủ điều kiện và được tổ chức kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cùng tìm hiểu về lời tuyên thệ của đảng viên mới.

Đảng viên lời tuyên thệ của đảng viên mới khi nào?

Theo quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 tại mục 3.8 về tổ chức lễ kết nạp đảng viên thì một trong những nội dung của chương trình buổi lễ kết nạp đó là Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ. Như vậy có thể thấy, đảng viên đọc lời tuyên thệ khi được tổ chức kết nạp vào Đảng.

Trong chương trình, sau nội dung chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền là sẽ tới nội dung đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

Mẫu lời tuyên thệ của đảng viên mới

Đọc lời tuyên thệ là nghĩa vụ và cũng là khoảnh khắc thiêng liêng đối với người đảng viên mới khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng, do vậy, chuẩn bị nội dung lời tuyên thệ (học thuộc nếu có thể) là điều cần làm đối với đảng viên mới trước khi buổi lễ tổ chức kết nạp diễn ra. Dưới đây là mẫu lời tuyên thệ được sử dụng phổ biến trên thực tế, Luật Trần và Liên Danh xin giới thiệu tới bạn đọc:

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí trong Chi bộ.

Tên tôi là: …………. Sinh ngày……… tháng …………….. năm

Hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, trước cờ tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

Một. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chính Cưỡng lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Xin thề!

Hai. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban chấp hành Trung ương về nhừng điều đảng viên không được làm.

Xin thề!

Ba. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xin thề!

Bốn. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường cuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Xin thề!

Xin thề!

Xin thề!

Vừa rồi tôi đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới, xin cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe!

Có được cầm giấy khi đọc lời tuyên thệ không?

Theo quy định tại Hướng dẫn 01-HD/TW trong tổ chức lễ kết nạp đảng viên có nội dung: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, song không có quy định cụ thể yêu cầu đảng viên phải học thuộc rồi trình bày hay được cầm giấy đọc. Do đó, trên thực tế, tùy khả năng của đảng viên, nếu có thể học thuộc ghi nhớ trơn tru để khi đọc lời tuyên thệ được rành mạch, rõ ràng, không bị ngắt quãng thì lựa chọn hình thức học thuộc. Ngược lại, khả năng đảng viên không thể học thuộc, ghi nhớ một cách trơn tru thì để tránh tình trạng khi đọc lời tuyên thệ bị ngắt ngứ, không rõ ràng làm mất đi sự nghiêm trang của buổi lễ thì nên lựa chọn hình thức cầm giấy đọc. Tuy  nhiên, khuyến khích việc đảng viên ghi nhớ nội dung để có thể không cầm giấy mà vẫn đọc được rành mạch, rõ ràng nội dung lời tuyên thệ để thể hiện được rõ hơn nhận thức của mình về nhiệm vụ của người đảng viên.

Có được cử một đảng viên mới đại diện đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới không?

Trên thực tế có nhiều cơ sở tổ chức kết nạp đảng viên cho nhiều hơn một đảng viên mới, và tình trạng chung để không mất nhiều thời gian thì thường cử một đảng viên mới được kết nạp trong buổi lễ kết nạp đó đại diện đọc lời tuyên thệ. Tuy nhiên, tại Hướng dẫn 01-HD/TW có quy định rõ: Lễ kết nạo đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi lễ), do đó, trường hợp, trong cùng một buổi lễ tổ chức lễ kết nạp cho nhiều hơn 01 đảng viên thì phải tổ chức kết nạp cho từng người một và tới lượt kết nạp đảng viên nào thì đảng viên đó đọc lời tuyên thệ, không được cử đại diện đọc lời tuyên thệ.

Ngoài ra, đảng viên cần lưu ý, để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cá nhân đã phải có quá trình phấn đấu tích cực trước đó, học tập lý luận chính trị và được thẩm tra lí lịch nghiêm ngặt, do đó, trong buổi lễ kết nạp đảng viên cũng cần thể hiện thái độ nghiêm túc và cần chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như chú trọng tác về tác phong, cử chỉ khi đọc lời tuyên thệ. Đứng nghiêm, thẳng người, tay trái nắm hờ, đặt thẳng với chỉ quần, còn tay phải giơ lên cao để thể hiện sự quyết  tâm cũng như giữ trọn lời thề với Đảng, với dân. Mặt quay về hướng cờ tổ quốc, cờ Đảng và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc đọc lời tuyên thệ một cách nghiêm túc.

Lời tuyên thệ của Đảng viên mới viết thế nào?

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

lời tuyên thệ của đảng viên mới

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, Đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay phải và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay phải hô lớn 3 lần “xin thề”.

Đọc lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên mới cần chuẩn bị gì?

Để đọc lời tuyên thệ của Đảng viên, ngoài chuẩn bị mẫu lời tuyên thệ của Đảng viên mới, những Đảng viên vừa được kết nạp còn cần phải chuẩn bị tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ khi đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp.

Dưới đây là một số lưu ý khi đọc lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên mới:

– Trang phục: Ăn mặc gọn gàng, lịch sự… để tạo nên sự trang trọng cần thiết cho buổi lễ.

– Tư thế đứng: Đứng nghiêm, thẳng người thể hiện sự nghiêm túc của chính người Đảng viên mới trong buổi lễ. Trong đó, tay trái nắm hờ, đặt thẳng với chỉ quần còn tay phải nắm lại, giơ tay phải lên cao để thể hiện sự quyết tâm cũng như giữ trọn lời thề với Đảng, với dân.

– Vị trí đứng: Quay mặt hướng về phía cờ tổ quốc, cờ Đảng và chân dùng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Giọng đọc: To, rõ ràng các nội dung của lời tuyên thệ gồm: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh…); nội dung tuyên thệ phải được đọc một cách dõng rạc, to, rõ ràng, trôi chảy, dứt khoát và tự tin.

– Nghiêm cấm: Đảng viên vừa cười vừa đọc lời tuyên thệ, thái độ không nghiêm túc, cười cợt, mất tập trung.

Đặc biệt, Đảng viên mới có thể được cầm giấy để đọc lời tuyên thệ của Đảng viên nhưng vẫn phải đảm bảo sự mạch lạc, trôi chảy. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là học thuộc lòng, không đọc vấp. Tuyệt đối không đọc sai nội dung, đọc thiếu hoặc ngắt quãng.

Trên đây là chia sẻ về nội dung lời tuyên thệ của đảng viên mới và một số lưu ý liên quan tới việc đọc lời tuyên thệ của đảng viên. Hy vọng với những nội dung này sẽ giúp đảng viên mới chuẩn bị kỹ lưỡng , chủ động và tự tin hơn trong buổi lễ kết nạp đảng của mình. Bạn đọc có vướng mắc pháp lý về Đảng cần giải đáp vui lòng liên hệ qua Hotline để được tư vấn hỗ trợ trực tiếp bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý của Luật Trần và Liên Danh. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234