Lập công ty FDI tại Long An

lập công ty FDI tại Long An

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, nếu thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thì theo quy hoạch của một số địa phương, nhà đầu tư sẽ phải đặt nhà máy trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu công nghệ cao để xử lý ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. Thành lập công ty, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang ngày càng được đơn giản hóa với các hình thức đầu tư linh hoạt nhằm giúp các nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng tiếp cận trong quá trình đầu tư. Các nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện thông qua hai cách là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Cùng Luật Trần và Liên danh tìm hiểu về lập công ty FDI tại Long An trong bài viết dưới đây.

Công ty FDI là gì?

Fdi là gì?

FDI (Foreign Direct Investment) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân, tổ chức nước này vào  nước khắc bằng các cách như thiết lập nhà xưởng, cơ sở kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận và nắm quyền sở hữu cơ sở kinh doanh này.

Công ty FDI là gì?

Công ty FDI là công ty có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng nguồn vốn này trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Doanh nghiệp FDI là gì?

– FDI là viết tắt tiếng anh của từ Foreign Direct Investment, đây là hình thức đầu tư một cách dài hạn của các cá nhân hay tổ chức từ nước này vào nước khác. Ở đây có thể hiểu là từ nước ngoài vào Việt Nam.

– Doanh nghiệp/ công ty FDI chính là những công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

– Vậy nên, thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam chính là thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư của cá nhân hay tổ chức nước ngoài ở Việt Nam.

Phương thức thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Theo Luật Công ty 2020 thì có 2 cách thức chính để thành lập một công ty FDI tại Việt Nam, bao gồm:

– Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài,  trong trường hợp này chủ đầu tư có thể thành lập công ty FDI có từ 1% đến 100% vốn nước ngoài, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

– Thành lập công ty FDI bằng cách để thương nhân nước ngoài mua cổ phần, góp vốn của công ty đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty FDI

Thủ tục thành lập công ty FDI tại Việt Nam

Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư nước ngoài trên Cổng thông tin quốc gia

Việc kê khai trực tiếp này giúp chủ đầu tư nước ngoài có thể truy cập Cổng thông tin quốc gia để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ. Đồng thời, cơ quan đăng ký đầu tư cũng sử dụng Cổng thông tin quốc gia để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp để đầu tư tại Việt Nam thì cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Đề xuất về dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.

– Đối với nhà đầu tư là cá nhân thì cần bổ sung các giấy tờ như sau:

+ Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

+ Tài liệu xác nhận số dư tài khoản tương ứng với vốn dự định thành lập công ty FDI.

– Đối với nhà đầu tư là tổ chức thì cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Tài liệu xác nhận tư cách pháp lý;

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Các tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất thuê, văn phòng thuê là hợp pháp như: Hợp đồng thuê nhà, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê, Giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu bên cho thuê là doanh nghiệp;

– Đối với dự án có thuê đất của nhà nước cần nộp thêm: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cần chuẩn bị thêm: Giải trình về công nghệ được sử dụng gồm các nội dung: tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quốc gia, nhà đầu tư nộp hồ sơ bản giấy xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục thành lập công ty FDI tại Việt Nam thông qua thức góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam

Để thuận tiện và nhanh hơn về thủ tục thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nhà đầu tư thường hay lựa chọn cách thức đầu tư này.

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ,  và việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

lập công ty FDI tại Long An
lập công ty FDI tại Long An

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài khác nhau như thế nào?

Theo định nghĩa của Luật Đầu tư 2020, công ty có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng được giải thích rõ ràng là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Quy trình lập công ty FDI tại Long An

Thành lập doanh nghiệp FDI sẽ gồm hai bước cơ bản như sau:

Bước 1: Nộp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tiến hành nộp giấy đề nghị chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời gian để cơ quan nhà nước cấp giấy là 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan.

Muốn tiến hành cấp giấy chứng nhận thì doanh nghiệp phải chứng minh được tính hợp pháp và khả thi của dự án với cơ quan quản lý nhà nước dựa trên những vấn đề sau:

  • Khả năng tài chính: Nghĩa là vốn đầu tư dự kiến, nguồn nhân công phục vụ thực hiện dự án và hệ thống cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.
  • Mặt pháp lý: Cần có cam kết của cơ quan nhà nước Việt Nam về luật đầu tư 2014, gia nhập WTO, Luật doanh nghiệp 2014 và những quy định luật pháp khác liên quan.

Bước 2: Nộp giấy đăng ký kinh doanh

  • Khi doanh nghiệp đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần phải thực hiện đăng ký kinh doanh ngay.
  • Trong thời hạn 5 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký để thành lập doanh nghiệp FDI.

Các trường hợp bị hạn chế vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn điều lệ nhất định. Thực tế nhà đầu tư sẽ không bị hạn chế về số vốn điều lệ nếu thể hiện dưới dạng tổ chức kinh tế cố 100% vốn nước ngoài. Chỉ trừ những trường hợp sau:

  • Với công ty niêm yết, công ty đại chúng hay các tổ chức tiến hành kinh doanh về quỹ đầu tư, chứng khoán thì số vốn điều lệ của doanh nghiệp phải tuân theo quy định về luật chứng khoán.
  • Với doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi hoặc cổ phần hóa sở hữu các hình thức được luật pháp quy định. Thì tỷ lệ vốn điều lệ ở các doanh nghiệp sẽ tiến nhành như các quy định cổ phần hóa của nhà nước.
  • Nếu là trường hợp khai thác hai trường hợp trên thì số vốn điều lệ mà nhà đầu tư nước ngoài cần được tuân thủ theo các quy định của luật pháp chuyên ngành hay các điều ước Việt Nam đã tham gia ký kết.

Những vấn đề cần lưu ý khi lập công ty FDI tại Long An, doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài trước khi muốn thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp, cần lưu ý một số vấn đề như:

+ Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu 1% đến 100% vốn tại VN tùy vào từng lĩnh vực quy định tại cam kết WTO hoặc pháp luật chuyên ngành có liên quan;

+ Các giấy tờ để chứng minh về tư cách pháp lý của nhà đầu tư đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng dịch thuật;

+ Số vốn đầu tư tối thiểu theo quy định là 20.000 USD trở lên, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

+ Địa chỉ đăng ký dự án đầu tư phải có hợp đồng thuê trụ sở hợp pháp theo quy định;

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty FDI có thể là người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam nhưng phải thường trú tại Việt Nam;

+ Trước khi công ty được phép đi vào hoạt động cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và tùy thuộc vào ngành nghề cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn để xin cấp thêm các giấy phép con khác;

+ Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế được thực hiện như các công ty Việt Nam.

Quá trình lập công ty FDI tại Long An, doanh nghiệp FDI đầu tư trực tiếp tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, lập công ty FDI tại Long An được thực hiện qua các bước sau đây:

Bước 01. Thực hiện kê khai trực tuyến thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nộp hồ sơ bản cứng sẽ được cấp tài khoản để truy cập hệ thống nhằm mục đích theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ quan đăng ký đầu tư cũng sử dụng hệ thống này để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư.

Bước 02. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện xin cấp phép cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư;

Kèm theo hồ sơ cần có các giấy tờ sau:

+ Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài: Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng; Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với số vốn dự định thành lập;

+ Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc các tài liệu khác tương đương xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; hồ sơ chứng minh trụ sở công ty;…

Bước 03. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cần tiến hành thủ tục tiếp theo là xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư để được kiểm tra, xem xét hồ sơ.

Bước 04. Khắc con dấu, thông báo mẫu dấu và Công bố thông tin của doanh nghiệp trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 05. Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở công thương đối với các doanh nghiệp có thực hiện quyền bán lẻ hàng hóa.

Bước 06. Thực hiện mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định cần thực hiện góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhà đầu tư cần thực hiện mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 07. Các công việc khác cần thực hiện: Sau khi hoàn thành các công việc trên, công ty/doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục đăng ký tài khoản. mua chữ ký số, kê khai thuế môn bài, phát hành hóa đơn,..

Trên đây là bài viết tư vấn về lập công ty FDI tại Long An của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo Hotline Công ty luật  để được tư vấn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139