Lập công ty FDI tại Lâm Đồng

lập công ty FDI tại Lâm Đồng

Việt Nam là một trong số những nước thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ nhiều nhà đầu từ ngoài nước. Sự phát triển của nền kinh tế hội nhập đã kéo theo đó là các doanh nghiệp có sự đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài được xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Các nguồn vốn đầu tư nước ngoài này được gọi chung là FDI, các công ty được đầu tư từ nguồn vốn từ nước ngoài gọi là công ty FDI. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về công ty FDI là gì? Cùng tìm hiểu về khái niệm, các loại hình đầu tư, cơ sở lý thuyết, tầm quan trọng của FDI qua bài viết sau về lập công ty FDI tại Lâm Đồng.

Tìm hiểu khái niệm, định nghĩa bản chất của FDI là gì?

FDI là từ viết tắt của Foreign Direct Investment, đây là khái niệm chỉ một đầu tư theo hình thức một quyền sở hữu chi phối trong một doanh nghiệp ở một nước bởi một tổ chức có trụ sở tại nước khác. Do đó, nó được phân biệt với một khoản đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài bởi một khái niệm kiểm soát trực tiếp.

Nguồn gốc của khoản đầu tư không ảnh hưởng đến định nghĩa, như một khoản đầu tư nước ngoài: khoản đầu tư có thể được thực hiện bằng cách mua một công ty ở quốc gia mục tiêu hoặc “hữu cơ” bằng cách mở rộng hoạt động của một doanh nghiệp hiện có ở quốc gia đó.

Bản chất của FDI hay Foreign Direct Investment chính là bao gồm sáp nhập và mua lại, xây dựng cơ sở mới, tái đầu tư lợi tức kiếm được từ hoạt động ở nước ngoài và cho vay nội bộ công ty. Theo nghĩa hẹp, đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ đề cập đến việc xây dựng cơ sở mới và lợi ích quản lý lâu dài (10% hoặc hơn số cổ phiếu có quyền biểu quyết) trong một doanh nghiệp hoạt động trong một nền kinh tế không phải là nhà đầu tư (investor).

Theo định nghĩa của tổ chức Thương mại Thế giới ta có thể hiểu về khái niệm cơ bản của FDI là: “Hình thức Foreign Direct Investment (FDI) hay chính là hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài xảy ra khi một nhà đầu tư từ một nước gọi là nước chủ đầu tư có được một tài sản, hay một khoản đầu tư có giá trị tài sản ở một nước khác gọi là nước thu hút đầu tư và nước chủ đầu tư có quyền quản lý tài sản đó. Để phân biệt hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, người ta thường dựa vào các phương diện quản lý.

FDI là tổng vốn cổ phần , vốn dài hạn và vốn ngắn hạn như thể hiện trong cán cân thanh toán. FDI thường liên quan đến việc tham gia quản lý, liên doanh , chuyển giao công nghệ và chuyên môn, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Bạn có thể hiểu đơn giản về khái niệm FDI là hình thức đầu tư dài hạn hoặc ngắn hạn của một cá nhân, một tổ chức hay doanh nghiệp cụ thể nào đó sang nước khác (không phải hình thức đầu tư vào nước mình sở tại) bằng cách thiết lập các cơ sở kinh doanh, mở rộng việc kinh doanh bằng các cơ sở sản xuất, mở rộng mặt bằng kinh doanh, buôn bán và trao đổi hàng hóa, đầu tư bằng các hình thức trên cơ sở.

Công ty FDI là gì?

Đầu tư trực tiếp nước ngoài được phân biệt với đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài, đầu tư thụ động vào chứng khoán của một quốc gia khác như cổ phiếu công cộng và trái phiếu , bởi yếu tố “kiểm soát”. Theo Thời báo Tài chính , “Các định nghĩa kiểm soát tiêu chuẩn sử dụng ngưỡng 10% cổ phần có quyền biểu quyết quốc tế, nhưng đây là một khu vực màu xám vì thường một khối cổ phiếu nhỏ hơn sẽ kiểm soát trong các công ty được tổ chức rộng rãi. công nghệ, quản lý, thậm chí đầu vào quan trọng có thể trao quyền kiểm soát trên thực tế.

Định nghĩa của công ty FDI cũng có được nhắc đến trong định nghĩa của tổ chức Thương mại Thế giới là: “Trong phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là các cơ sở kinh doanh, trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công ty”.

Các bước thực hiện thủ tục lập công ty FDI tại Lâm Đồng: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bước 1: Kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

 • Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng sẽ được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ. Đồng thời, cơ quan Đăng ký đầu tư cũng sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lập công ty FDI tại Lâm Đồng

 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến theo bước 1, nhà đầu tư nộp hồ sơ giấy (bản cứng) xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
  lập công ty FDI tại Lâm Đồng
  lập công ty FDI tại Lâm Đồng

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

Đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài cần cung cấp:

 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;
 • Xác nhận số dư tài khoản tương ứng với vốn dự định thành lập công ty FDI, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài cần cung cấp:

 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hồ sơ chứng minh trụ sở công ty: Hợp đồng thuê nhà, Bản sao coogn chứng giấy tờ nhà đất của bên cho thuê: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng; nếu bên cho thuê là công ty: cần cung cấp thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng kinhd oanh bất động sản;
 • Đối với dự án có thuê đất của nhà nước cần nộp thêm: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cần nộp thêm: Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư doanh nghiệp nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;

Thực hiện khắc con dấu công ty, đăng tải con dấu và công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Chỉ dành cho doanh nghiệp có thực hiện quyền bán lẻ hàng hóa

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh tại Sở Công thương.

Bước 5: Mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài cần góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, ngay sau khi thành lập công ty nhà đầu tư cần tiến hành mở tài khoản chuyển vốn đầu tư trực tiếp.

Bước 6: Hoàn thành các thủ tục sau lập công ty FDI tại Lâm Đồng

Sau khi thành lập công ty nhà đầu tư tiến hành các thủ tục đăng ký tài khoản, mua chữ số, nộp thuế môn bài, kê khai thuế môn bài, phát hành hóa đơn, kê khai thuế,….

Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty FDI tại Việt Nam, lập công ty FDI tại Lâm Đồng:

Đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thủ tục góp vốn, mua cổ phần công ty Việt Nam, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Để thuận tiện và nhanh hơn, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần tại công ty Việt Nam. Theo đó, thủ tục được thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng ký mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam

 • Trên thực tế vì thủ tục thành lập công ty Việt Nam đơn giản hơn nhiều, nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn thành lập công ty Việt Nam trước sau đó tiến hành thủ tục mua phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam hoặc cũng có thể mua lại phần vốn góp, mua cổ phần của công ty Việt Nam đã có sẵn.
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn Việt Nam.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bổ sung thông tin nhà đầu tư nước ngoài

 • Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau:
 • Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là bài viết tư vấn về lập công ty FDI tại Lâm Đồng của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo Hotline Công ty luật  để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139