Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Thủ tục đăng ký, khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam là việc làm cần thiết đối với tất cả người ngoại quốc khi họ đến Việt Nam để làm việc, du lịch hay công tác. Có không ít người nước ngoài băn khoăn về việc đăng ký tạm trú. Vì lẽ đó mà trong bài viết này, Luật Trần và Liên danh sẽ hướng dẫn bạn cách khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang.

Đối tượng thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Đối tượng thực hiện thủ tục tạm trú cho người nước ngoài bao gồm:

 • Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử: Các tổ chức, cá nhân gồm:
  • Cơ sở lưu trú là khách sạn.
  • Đối với các cơ sở lưu trú khác; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam; người đứng tên trong hợp đồng mua/thuê nhà cho người nước ngoài lưu trú dài hạn khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.
 • Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú: Người khai báo tạm trú theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm:
  • Đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, Điều hành cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú. Đối với các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưu trú không cư trú tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đó (sau đây gọi chung là người khai báo tạm trú).

Điều kiện thực hiện thủ tục làm tạm trú cho người nước ngoài

 • Đối với việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử: Thủ tục tạm trú cho người nước ngoài phải thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 • Đối với việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú: Người khai báo tạm trú nộp Phiếu khai báo tạm trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

Khai và chuyển Phiếu khai báo tạm trú

 1. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) để được cung cấp mẫu Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an.
 2. Người khai báo tạm trú ghi thông tin vào Phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
 3. Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an cấp xã trước khi chuyển Phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.

Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú

 1. Trực ban Công an cấp xã tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/07 ngày.
 2. Trực ban Công an cấp xã kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú; thông báo cho đồn biên phòng nơi có cơ sở lưu trú nếu người nước ngoài tạm trú tại các cơ sở lưu trú thuộc khu vực biên giới.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là gì?

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài là việc người nước ngoài được người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của khách sạn; nhà khách; khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập; …. Khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị trấn…

Theo đó, Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định, chủ khách sạn, nhà khách… có người nước ngoài tạm trú phải khai báo trong thời hạn 12 giờ; với các cơ sở vùng sâu vùng xa thì thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến địa điểm này.

Có 02 hình thức dùng để khai báo tạm trú cho người nước ngoài:

– Khai báo qua mạng tại Trang thông tin điện tử

– Khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú

khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang
khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Lệ phí cấp đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính, lệ phí liên quan đến đăng ký tạm trú của người nước ngoài được quy định cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Mức thu

1

Chuyển ngang thẻ tạm trú, thời hạn tạm trú còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới

5 USD

2

Cấp thẻ tạm trú:

 

a

Có thời hạn từ 01 năm đến không quá 02 năm

145 USD

b

Có thời hạn từ 02 năm đến không quá 05 năm

155 USD

3

Gia hạn tạm trú

10 USD

Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất, hư hỏng các giấy tờ nêu trên phải cấp lại áp dụng mức thu như cấp mới./.

Mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Tên cơ sở lưu trú: …… (1)
Địa chỉ:…………………….
Điện thoại: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………ngày, ……tháng…… năm………

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:……………………………

 

STT

Họ Tên

Giới tính

Sinh ngày, tháng, năm

Quốc tịch

Loại, số hộ chiếu (2)

Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực (3)

Ngày, cửa khẩu nhập cảnh (4)

Mục đích nhập cảnh

Tạm trú (từ ngày đến ngày)

 

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận
(của đơn vị tiếp nhận)

Đại diện cơ sở lưu trú
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

                           

Ghi chú:

(1) Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

(2) Ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ…);

(3) Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp.

(4) Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;

Hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Lưu ý:

– Hướng dẫn trên giúp bạn đăng ký cho chủ hộ sở hữu, người đang cho khách nước ngoài là bạn, đối tác hoặc khách du lịch thuê, mượn phòng.

– Mọi Thông tin phải thật chính xác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hướng dẫn trên chúng tôi làm mẫu cho các bạn tham khảo, không tự ý điền giống mẫu trên.

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Bước 1: Để có thể khao báo tạm trú cho người nước ngoài bạn hãy nhập địa chỉ đường dẫn vào thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn

Trong đó “tentinh” là tên của Tỉnh, thành phố khai báo tạm trú cho người nước ngoài, VD: hanoi, danang, thainguyen, namdinh, haiduong, …

Bước 2: Sau khi vào địa chỉ trên, Tại đây chúng ta có thể bấm vào tải xuống để xem hướng dẫn cụ thể hoặc bấm vào đăng ký để tiến hành tạo tài khoản khao báo tạm trú cho người nước ngoài ngay lập tức.

Bước 3: Ở đây chia làm 2 phần, phần trên chính là người đại điện, chủ hộ gia đình hoặc kinh doanh.

Tại mục Loại sơ sở lưu trú có chia làm 4 loại là cơ quan, khu công nghiệp, Khách sạn, Nhà dân kinh doanh và Nhà nhân không kinh doanh. Tùy vào bạn là ai, làm nghề gì mà chúng ta theo đó điền chính xác vào.

Bước 4: Ở dưới là tất cả các thông tin liên quan đến tài khoản của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng tài khoản này để quản lý cũng như khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến Việt Nam.

Sau khi điền đầy đủ thông tin bạn hãy nhấn vào hoàn tất đăng ký nhé và nếu có thông báo này hiện ra tức là bạn đã đăng ký tài khoản thành công rồi, và bây giờ bắt đầu khao báo tạm trú cho người nước ngoài.

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động chuyển bạn qua trang đăng nhập, điền tài khoản vừa đăng ký vào để vào đăng nhập.

Bước 6: Sau khi đăng nhập bạn sẽ thấy tại phần chức năng có tất cả 5 chức năng như sauL

– Quản ký khách: nơi bạn tạo và chỉnh sửa thông tin khao báo tạm trú cho người nước ngoài.

Tìm kiếm thông tin: Tra lại thông tin về khách du lịch, khác ở nhà của bạn.

– Thống Kê: Dạng in báo cáo, truy xuất dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.

– Quản lý tài khoản: Nơi thêm người đại diện, chỉnh sửa thông tin cá nhân cho tài khoản.

– Đổi Mật Khẩu: Thay đổi mật khẩu tài khoản.

Tại đây bạn chỉ cần chú ý đến phần Quản lý khách mà thôi.

Bước 7: Trong này có 2 cách thêm là thêm mới và Import dữ liệu, bạn hãy lựa chọn thêm mới để tiến hành khao báo tạm trú cho người nước ngoài đơn giản thay vì nhập file từ ngoài vào.

Bước 8: Điền đầy đủ các thông tin theo mẫu tham khảo dưới đây, Để kiểm tra xem thông tin có chính xác về khách hay không bạn hãy nhớ ân vào tìm theo số hộ chiếu và quốc tịch.

Ngoài ra điền chính xác ngày đi cũng như lưu trú cho khách và sau đó bấm vào lưu thông tin, nếu có thông báo thêm mới thành công, bạn đã khao báo tạm trú cho người nước ngoài rồi đó.

Ra ngoài phần Quản lý khách bạn sẽ thấy tại danh sách có hiện tại một khách đã đăng ký tạm trú.

Bước 9: Bạn có thể xóa, sửa hay gia hạn hoặc trả phòng tùy vào tình trạng hiện tại của khách.

Bước 10: Nếu gia hạn phòng, bạn được phép chỉnh sửa ngày đi sang một thời gian khác.

Bước 11: Còn nếu trả phòng, mọi giao dịch sẽ chấm dứt và khách sẽ không còn trong danh sách quản lý của bạn, thay vào đó bạn có thể vào phần Thống kế để kiểm tra thông tin vừa rồi.

Bắt buộc khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Theo Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam:

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

Theo đó, cơ sở lưu trú là nơi tạm trú của người nước ngoài gồm: Khách sạn; nhà khách; khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập; cơ sở khám, chữa bệnh; nhà riêng.

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đến tạm trú, chủ cơ sở lưu trú phải hoàn thành khai báo tạm trú (đối với vùng sâu, vùng xa thời hạn là 24 giờ).

Hiện nay, có 2 hình thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài:

 1. Khai báo qua mạng tại Trang thông tin điện tử

Các khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử.

 1. Khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú

Các cơ sở lưu trú khác được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài nêu trên, khuyến khích thực hiện qua Trang thông tin điện tử.

Trên đây là bài viết tư vấn về khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Bắc Giang của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139