Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Kạn  

Hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm: Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; Tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học; Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật; Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học; Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tâp; Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người dám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Theo đó, để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động được cần có giấy phép du học? Vậy Giấy phép du học là loại giấy phép gì? Bài viết Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Kạn của Luật Trần và Liên Danh sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ về vấn đề này.

Khái niệm giấy phép du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là tổ chức được hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp, thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Doanh nghiệp phải được Sở Giáo dục và Đào tạo nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (hay còn gọi là Giấy phép du học).

Như vậy, Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (hay còn gọi là Giấy phép du học) là một loại Giấy phép do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp cho các tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và có văn bản đề nghị cấp Giấy phép. Giấy phép du học đảm bảo cho các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;

Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;

Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện xin giấy phép du học tại Bắc Kạn

Điều kiện về tài chính

Pháp luật hiện hành không có một quy định cụ thể nào về vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuy nhiên, để đảm hoạt động được, trung tâm tư vấn du học cần phải có nguồn lực tài chính ổn định, phục phụ hoạt động kinh doanh lĩnh vực này. Bên cạnh nguồn tài chính ổn định và vững mạnh đó, trung tâm tư vấn du học nên thiết lập cho mình một nguồn vốn làm quỹ dự phòng đảm bảo giải quyết rủi ro trong trường hợp cần hỗ trợ học viên, sinh viên ở nước ngoài.

Điều kiện về nhân viên trực tiếp tư vấn du học

Trung tâm tư vấn du học phải đáp ứng tối thiểu có 01 nhân viên trực tiếp tư vấn du học và cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Có trình độ đại học trở lên;

(2) Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

(3) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của trung tâm

Các doanh nghiệp mong muốn xin cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng của trung tâm tư vấn du học như sau:

(1) Có trụ sở hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

(2) Khu hành chính, văn phòng làm việc phải đảm bảo đủ phòng và điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên của trung tâm tư vấn du học;

(3) Đảm bảo đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Kạngồm những gì?

Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học bao gồm những tài liệu sau đây:

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Văn bản đề nghị bao gồm nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”

– Hợp đồng lao động của nhân viên tư vấn trực tiếp tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

– Văn bằng tốt nghiệp đại học.

– Giấy giới thiệu.

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Chứng chỉ ngoại ngữ.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Kạn
Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Kạn

Thủ tục xin giấy phép du học tại Bắc Kạn

Sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện, doanh nghiệp có thể làm thủ tục xin cấp giấy phép tư vấn du học theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định xin cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 2: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở giáo dục và đào tạo nơi dự kiến đặt địa diểm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Đối với hồ sơ xin cấp phép tại Hà Nội thì phải nộp online qua cổng dịch vụ công Hà Nội: https://dichvucong.hanoi.gov.vn. Sở giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo thẩm định, kiểm tra tính chính xác của các tài liệu có trong hồ sơ, tiến hành thẩm định các điều kiện thực tế và cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học khi đã đáp ứng điều kiện;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, chưa đáp ứng yêu cầu, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ nhận thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do không được cấp phép.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học của Luật Trần và Liên Danh

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Trong quá trình xin giấy phép tư vấn du học, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau đây:

– Tư vấn về hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động tư vấn du học;

– Soạn thảo Hồ sơ, chứng thực tài liệu gốc; Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ gốc cung cấp;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Đưa đoàn kiểm tra của cơ quan tới làm việc tại trụ sở công ty (trường hợp đoàn kiểm tra quyết định kiểm tra cơ sở vật chất của tổ chức xin giấy phép tư vấn du học)

– Nhận bản gốc Giấy phép và chuyển Quý Khách hàng;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động tư vấn du học của doanh nghiệp.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu muốn được tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Việt Nam.

Các câu hỏi thường gặp liên quan tới dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học

Bao lâu để lấy được giấy phép ? 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định như sau: “Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do”.

Như vậy, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên thì sau không quá 15 ngày, quý khách hàng sẽ được cấp giấy phép tư vấn du học.

Thời hạn của giấy phép là bao lâu ?

Theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, không có quy định về thời hạn của giấy phép, đồng nghĩa giấy phép dịch vụ tư vấn du học là không xác định thời hạn.

Vi phạm về tư vấn du học sẽ bị xử phạt ra sao ?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục.

Trong đó, vi phạm nhẹ nhất với hoạt động tư vấn du học là mức phạt 10.000.000đ còn mức phạt nặng nhất lên tới 50.000.000đ đối với hành vi tiếp tục kinh doanh tư vấn du học trong thời gian bị đình chỉ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Trần và Liên Danh. Nếu Quý khách muốn xin giấy phép tư vấn du học tại Bắc Kạn nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất, hãy liên hệ ngay với Chúng tôi để được trải nghiệm dịch vụ tư vấn du học chi tiết và hàng đầu trên toàn Quốc.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234