Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ thương mại với các quốc gia và các tổ chức là xu hướng tất yếu, là cơ hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển. Do đó, đi du học là mối quan tâm hàng đầu của các bạn học sinh, sinh viên hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu của xã hội thì có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn du học, đây là một trong những ngành nghề có điều kiện và phải đáp ứng quy định khá chặt chẽ về chuyên môn. Tuy nhiên, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì doanh nghiệp cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Giấy phép tư vấn du học) theo Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng.

Vì sao cần làm thủ tục xin giấy phép tư vấn du học?

Để kinh doanh một dịch vụ hay một ngành hàng, các cá nhân hay tổ chức sẽ bắt buộc phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định nếu đó là ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được quy định tại mục số 144 Phụ lục IV đính kèm theo Luật Đầu tư 2020. Như vậy, chủ thể nào muốn đầu tư, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học sẽ phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. 

Khái niệm giấy phép tư vấn du học

Khi một chủ thể đáp ứng được các quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ trao cho chủ thể đó một giấy tờ (hay còn gọi là “giấy phép con”) để minh chứng rằng chủ thể đó đã đủ điều kiện để kinh doanh, và còn tiện cho việc điều tra sau này. Giấy tờ đó, trong linh vực tư vấn du học, được gọi là giấy phép dịch vụ tư vấn du học.

Ai được thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học 

Như Luật Trần và Liên Danh đã phân tích ở trên, để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thì chủ thể đó bắt buộc phải đáp ứng cấc điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, không phải ai cũng được cho phép kinh doanh dịch vụ này.

Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép tư vấn du học là thể hiện rằng chủ thể đó đáp ứng được năng lực hành vi. Tuy nhiên chủ thể đó cần thêm điều kiện đủ để được phép tư vấn du học, là đáp ứng năng lực pháp luật. 

Chỉ có 03 nhóm chủ thể sau được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Luật Giáo dục.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng – Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học

Quy định trong Luật Đầu tư 2020

Việc bỏ vốn ra xây dựng cơ sở vật chất, thuê chuyên gia tư vấn hay bỏ các loại chi phí khác để kinh doanh chính là hoạt động đầu tư, phải tuân thủ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Điều 7.3 Luật Đầu tư 2020 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh như sau: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề quy định tại khoản 2 Điều này được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”. 

Từ quy định trên ta rút ra 02 điều:

Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành;

Các cơ quan nhà nước từ cấp Bộ trở xuống không được phép quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Là các chủ thể được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, các chủ thể đó phải đáp ứng được điều kiện tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.

Điều kiện xin giấy phép tư vấn du học được quy định như sau:

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên;

Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng – Hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học

Để thực hiện thủ tục bất kỳ thì hồ sơ là một điều hết sức quan trọng. Hồ sơ không chỉ có ý nghĩa về mặt lưu trữ thông tin, giấy tờ, chứng cứ mà còn thể hiện ra bên ngoài năng lực, trình độ của người làm thủ tục.

Các tài liệu, giấy tờ trong bộ hồ sơ xin giấy phép tư vấn du học gồm:

 Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng – Trình tự thủ tục xin giấy phép tư vấn du học

Sau khi đã được tư vấn và chuẩn bị xong hồ sơ, giấy tờ thì quý khách hàng cần thực hiện các bước sau để hoàn thành thủ tục xin giấy phép tư vấn du học:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (nơi đặt trụ sở);

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như trên.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng
Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng

Thời gian xin giấy phép hoạt động tư vấn du học và thời hạn giấy phép là bao lâu?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật về thời gian xin giấy phép tư vấn du học như sau:
“Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do”
Ngoài ra, thời hạn giấy phép tư vấn du học là vô hạn (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác như doanh nghiệp xin dừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép…)

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng – Quy trình kinh doanh dịch vụ tư vấn du hoc

Bước 1: Thành lập công ty

Trước khi thực hiện xin cấp phép tư vấn du học, thì doanh nghiệp cần phải đăng ký thành lập công ty, trong đó bắt buộc phải đăng ký kinh doanh ngành nghề sau: 8650- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học.

Hiện nay, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khá nhanh gọn, chỉ từ 6-8 ngày doanh nghiệp có thể hoàn thành xong tất cả thủ tục.

Bước 2: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn  du học

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng);

Hồ sơ nhân sự gồm:

Đối với người trực tiếp tư vấn du học: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường, bản công chứng CMND công chứng; bản công chứng Văn bằng đại học; bản công chứng chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng thị trường tư vấn du học, tối thiểu bậc 4 trong khung ngoại ngữ 6 bậc, bản công chứng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn; (nên có tối thiểu 2 nhân sự)

Đối với nhân sự khác: Sơ yếu lý lịch có xác nhận của xã phường, bản công chứng CMND công chứng; Hợp đồng lao động.

Thông tin thị trường tư vấn du học (đối tác) gồm: Các thoả thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài.

Thông tin về cơ sở vật chất: hợp đồng thuê nhà, bản sao công chứng sổ đỏ, địa chỉ phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Quy trình thực hiện cấp Giấy phép tư vấn du học

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Lưu ý về hồ sơ xin Giấy phép tư vấn du học

Doanh nghiệp lưu ý về chứng chỉ ngoại ngữ của người trực tiếp tư vấn phải tương ứng với thị trường sẽ tư vấn, ví dụ với những nước sử dụng tiếng Anh thì tối thiểu chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 trở lên.

Một số câu hỏi liên quan đến Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng

Cá nhân, hộ kinh doanh có thực hiện được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không?

Theo quy định pháp luật Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Do đó cá nhân, hộ kinh doanh không được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Giám đốc công ty tư vấn du học phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học không?

Trường hợp giám đốc công ty không tham gia vào đội ngũ tư vấn du học thì không yêu cầu bằng cấp. Trường hợp giám đốc công ty tham gia vào đội ngũ tư vấn du học của công ty thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có phải ký quỹ không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không phải ký quỹ.

Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng của Luật Trần và Liên Danh

Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép tư vấn du học;

Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép tư vấn du học;

Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép tư vấn du học;

Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép tư vấn du học;

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép tư vấn du học;

Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép tư vấn du học;

Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép tư vấn du học;

Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động tư vấn du học của doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết tư vấn về Dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học tại Cao Bằng của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234