Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình

Địa điểm kinh doanh là nơi diễn ra hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Vậy, khi lựa chọn được những địa điểm kinh doanh phù hợp, doanh nghiệp cần làm gì để nhanh chóng hoàn tất việc thông báo địa điểm kinh doanh cũng như hoàn thiện việc? Cùng tìm trong bài viết Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình dưới đây của Luật Trần và Liên danh.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là đơn vị nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, được đặt cả ở trong hoặc ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh và không cần phải nằm trong địa chỉ đăng kí trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh một nhóm ngành cụ thể đã lựa chọn từ công ty mẹ.

Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là gì?

Theo quy định pháp luật địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được cấp một Giấy chứng nhận: đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng biệt và song song với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được coi là cơ sở pháp lý mà cơ quan có thẩm quyền cấp cho việc thành lập cũng như đi vào hoạt động của địa điểm kinh doanh trên thị trường.

Doanh nghiệp không cung cấp đủ các giấy tờ hợp lệ về địa điểm kinh doanh và đặc biệt là không cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Khi đó hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm pháp lý khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh của địa điểm mình.

Ưu điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh có rất nhiều ưu điểm hơn so với chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện. Cụ thể:

+ Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã số đơn vị trực thuộc.

 + Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản, nhanh chóng hơn.

+ Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu muốn kinh doanh lại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở; không phải làm các thủ tục chốt thuế hay trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình – Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

⤿ Mã số Doanh nghiệp.

⤿ Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh.

⤿ Tên địa điểm kinh doanh.

⤿ Địa chỉ của địa điểm kinh doanh: Tương tự như trụ sở công ty, địa chỉ của chi nhánh. Văn phòng đại diện thì địa chỉ đăng ký địa điểm kinh doanh cũng không được là nhà tập thể, nhà chung cư. Nếu là nhà riêng mà có số phòng thì cũng cần cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng).

⤿ Ngoài ra, trường hợp công ty thuê địa điểm đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh tốt nhất. Cần yêu cầu bên cho thuê cung cấp các văn bản chứng minh địa điểm không thuộc nhà chung cư, nhà tập thể.

⤿ Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh: Chỉ được kinh doanh theo phạm vi hoạt động của công ty mẹ.

⤿ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh. Đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình – Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Theo Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trình tự, thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin cho việc thành lập địa điểm kinh doanh;

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cho việc thành lập địa điểm kinh doanh như thông tin địa chỉ địa điểm kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định;

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

– Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

+ Trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì thông báo địa điểm kinh doanh do người đứng đầu chi nhánh ký.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập địa điểm đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau khi soạn thảo xong hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ bằng hình thức online (trực tuyến) qua cổng thông tin quốc gia

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo kết quả xử lý hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, đồng thời cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ và các bạn nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung, sau đó chờ kết quả như ban đầu.

Hồ sơ sau khi được nộp sẽ được sở kế hoạch đầu tư xem xét tính hợp pháp để tiến hành cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh hoặc yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 5: Cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia và cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Sau khi thẩm định và xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư sẽ tiến hành cập giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp và đăng thông tin thông tin địa điểm trên cơ sở dữ liệu.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình
Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình – Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh qua mạng?

Bước 1: Đăng ký và chứng thực tài khoản đăng ký kinh doanh trên trang http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

Bước 2: Tạo hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Chọn phương thức nộp hồ sơ

Chọn hình thức đăng ký

Chọn loại hình: 

Chọn đăng ký địa điểm kinh doanh xong nhập thông tin đơn vị chủ quản xong ấn tiếp theo.

Sau đó ấn bắt đầu.

Bước 3: Kê khai thông tin trong hồ sơ thông báo lập ĐĐKD qua mạng điện tử

Nhập các thông tin từ hồ sơ đăng ký vào các khối thông tin tương ứng trong các khối dữ liệu trên màn hình.

Lưu ý:

– Các khối thông tin trong hồ sơ đăng ký điện tử cần được nhập đầy đủ và chính xác theo Giấy đề nghị của doanh nghiệp

–  Dấu tích trên màn hình chỉ thể hiện thông tin đã được LƯU; KHÔNG thể hiện thông tin đã được nhập đầy đủ, chính xác.

– Kiểm tra thông tin hồ sơ

 Nhấn nút [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra xem các thông tin cần nhập đã đầy đủ và đúng theo yêu cầu 

Màn hình hiển thị các nút chức năng xử lý hồ sơ

– Hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo lỗi nếu thông tin đã nhập chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.

Màn hình hiển thị cảnh báo lỗi

– Trong trường hợp có cảnh báo lỗi: tích vào dòng cảnh báo lỗi à Hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình có trường thông tin bị lỗi;

– Sau khi sửa lỗi, nhấn nút [Đóng báo cáo KT thông tin] để đóng các cảnh báo lỗi; 

 Nhấn nút [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra lại thông tin hồ sơ: Nếu không còn cảnh báo lỗi, thực hiện tiếp các bước tiếp theo; Nếu còn cảnh báo lỗi, thực hiện lại các bước trên.

–  Nhấn nút [Xem trước] để hiển thị Dự thảo Giấy chứng nhận; 

Bước 4: Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

– Khi nộp hồ sơ đăng ký điện tử, người dùng cần tải lên đầy đủ các giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ (giống như hồ sơ bản giấy).

– Yêu cầu đối với tài liệu đính kèm là văn bản điện tử:

Được tạo trực tuyến hoặc được quét (scan) từ văn bản giấy

Có định dạng “.doc” hoặc “.pdf”

Thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (đã được ký tên theo quy định)

Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy

Có dung lượng không quá 15Mb

Cách tải tài liệu đính kèm

– Nhấn chọn vào từng tài liệu đính kèm và tiến hành tải các tài liệu theo các mục tương ứng.

– Hệ thống chấp nhận cả 2 loại tài liệu đính kèm:

Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu);

Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.

Tải các tài liệu đính kèm 

Bước 5: Chỉ định người ký hồ sơ doanh nghiệp.

Người ký hồ sơ là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được ủy quyền thành lập ĐĐKD hoặc người được người đại diện ủy quyền.

Nhập Email người nộp vào phần tìm kiếm. (Email đăng ký tài khoản ĐKKD)

Chọn người ký hồ sơ đăng ký qua mạng và nhập chức danh của người ký

Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút [Chuẩn bị];

Ký số/ Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử 

Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”; 

Nhập mật khẩu tài khoản đăng ký kinh doanh xong ấn xác nhận.

Bước 6. Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh và xem kết quả.

Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ 

Tại danh sách hồ sơ, người sử dụng có thể nhìn thấy tình trạng xử lý bộ hồ sơ đã đăng ký.

Lưu ý khi thành lập địa điểm kinh doanh theo Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình

Địa điểm kinh doanh không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng;

Chế độ kế toán của địa điểm kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính của công ty hoặc chi nhánh chủ quản;

Địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản.

Mỗi địa điển kinh doanh của doanh nghiệp dù không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế, mở sổ sách kế toán riêng nhưng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm (khác với văn phòng đại diện công ty không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài).

Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ cùng với tỉnh, thành phố với doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản thì chỉ phải kê khai và đóng thuế môn bài theo địa chỉ của doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Đối với địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động kinh doanh thì: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh;

Đối với địa điểm kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đặt.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình tại Luật Trần và Liên danh

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Luật Trần và Liên danh với hơn 8 năm hỗ trợ các doanh nhân trong công tác giấy tờ, thủ tục hành chính. Như những người bạn, chúng tôi hiểu được rằng khi một doanh nghiệp cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ, những điều cần nhất chính là:

✔️ Sự nhanh chóng, mau mắn;

✔️ Thủ tục gọn nhẹ để mọi việc diễn ra “suôn sẻ” và “êm đẹp”;

✔️ Một chi phí hợp lý;

✔️ Đảm bảo mọi thủ tục phải tuân theo và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật;

✔️ Luôn sẵn sàng, có khả năng giải quyết các vấn phát sinh.

Vì thế, chúng tôi đưa ra một quy trình chuẩn khép kín để có thể cung cấp một dịch vụ “rẻ nhất”; “nhanh nhất” và “uy tín” nhất.

Trên đây là bài viết tư vấn về Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Thái Bình của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139