Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

chuyen doi loai hinh doanh nghiep

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014. Luật Doanh nghiệp đã quy định về các loại hình doanh nghiệp khác nhau và đi theo nó là chế độ quản trị khác nhau và các đặc điểm đặc trưng của từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.
Luật Doanh nghiệp hiện tại ghi nhận những loại hình doanh nghiệp sau:Chuyen doi loai hinh doanh nghiep
1. Công ty Cổ phần
2. Công ty TNHH 1 thành viên;
3. Công ty TNHH 2 thành viên;
4. Công ty Hợp danh;
5. Doanh nghiệp tư nhân;
Vì mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Do đó, trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã quyết định thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để phù hợp vơi nhu cầu kinh doanh và điều kiện cụ thể của mình.

HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Đối với hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tùy thuộc vào doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình nào, luật Doanh nghiệp quy định đi kèm theo là hồ sơ tương ứng. Bạn có thể tham khảo thành phần hồ sơ chuyển đổi loại hình cụ thể theo các link dưới đây:

Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 2 Thành viên thành Công ty TNHH 1 Thành viên

Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 1 Thành viên thành Công ty TNHH 2 Thành viên

Hồ sơ chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH 2 Thành viên

Hồ sơ chuyển đổi Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty TNHH 1 Thành Viên

Hồ sơ chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 1 Thành viên

Hồ sơ chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 2 Thành viên

Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 1 Thành viên thành Công ty Cổ phần

Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 2 Thành viên thành Công ty Cổ phần

Lưu ý:
1. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi;
2. Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác phù hợp;
3. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp;Tu van thay doi ten cong ty
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
c) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
d) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
đ) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân
4. Trong trường hợp việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi mẫu con dấu thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp.
5. Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước như Thuế, Bảo hiểm…

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào về những giá trị khác biệt chúng tôi đã cung cấp cho các khách hàng của mình. Nếu bạn có vấn đề còn thắc mắc liên quan đến thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ miễn phí qua số hotline: 0969-078-234.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139