Thủ tục ly hôn

Thủ tuc ly hôn với người nước ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ Luật sư, Hôn nhân gia đình, Nổi bật

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài là câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong quá trình hoạt động nghề nghiệp luật sư. Vì nhiều lý do khác nhau như bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, quan điểm, lối sống, khoảng cách địa lý… dẫn đến việc ly hôn […]

Thủ tục ly hôn

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Dịch vụ Luật sư, Hôn nhân gia đình

Thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài là câu hỏi chúng tôi thường nhận được trong quá trình hoạt động nghề nghiệp luật sư. Vì nhiều lý do khác nhau như bất đồng ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, quan điểm, lối sống, khoảng cách địa lý… dẫn đến việc ly […]

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Posted on Posted in Dịch vụ Luật sư, Doanh nghiệp, Nổi bật

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty – Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, […]