Dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Bài viết này sẽ tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty luật, giúp khách hàng có thể hiểu đồng thời thực hiện một cách đầy đủ nhất. Qua đây, thành lập chi nhánh công ty không còn là vấn đề lớn nữa. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty luật trước đây có thể là nỗi lo thường trực của bạn khi quyết định thành lập chi nhánh công ty. Nhưng giờ đây đã có Luật Trần và Liên danh đồng hành cùng bạn để thực hiện dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8.

Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh ở đâu?

Khi đã có đủ hồ sơ, chủ đơn hoặc bên làm dịch vụ sẽ nộp hồ sơ, đóng phí và lệ phí tại Sở Kế hoạch và đầu tư tại nơi dự định đặt trụ sở chính của công ty. Trong thời gian 5 ngày từ ngày nộp đơn, Chuyên viên sẽ xử lý hồ sơ và đưa ra quyết định chấp nhận hồ sơ hợp lệ hay không.

Trường hợp nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ

Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh công ty theo dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Hồ sơ thành lập cho nhánh công ty        

– Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

(1) Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(2) Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc lập chi nhánh (đối với công ty TNHH 1 thành viên);

(3) Bản sao biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

(4) Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện của công ty;

(5) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Người đứng đầu chi nhánh

– Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần gồm:

(1) Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

(2) Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh;

(3) Biên bản của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh

(4) Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này (nếu có);

(5) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu Người đứng đầu chi nhánh

Thủ tục đăng kí thành lập chi nhánh công ty

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đã được đề cập tại mục 4.2 bài viết

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tiến hành nộp tại văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Bước 2: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phường đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

+ Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Các công việc liên quan đến thuế khi thành lập chi nhánh

– Kê khai, nộp thuế môn bài. Chi nhánh công ty sau khi được thành lập có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi chi nhánh đặt địa chỉ

+ Trong trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính của công ty thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.

+ Trong trường hợp chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với địa chỉ trụ sở chính của công ty thì chi nhánh sẽ tự thực hiện kê khai và nộp lệ phí môn bài với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình.

– Nộp thuế Giá trị gia tăng

+ Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh khi đáp ứng một trong hai điều kiện: Chi nhánh hạch toán độc lập hoặc Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính

+ Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:Chi nhánh hạch toán phụ thuộc; Không phát sinh doanh thu, hoặc Cùng tỉnh với trụ sở chính.

– Ngoài ra, chi nhánh còn phải nộp thêm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập Chi nhánh của công ty nước ngoài theo gói dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 07/2016/NĐ-CP, thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Căn cứ Điều 12 Nghị định 07/2016, hồ sơ cấp Giấy phép thành lập chi nhánh bap gồm:

(1)  Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

(2)  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

(3) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

(4)  Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

(5)  Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

(6)  Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

(7)  Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

– Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

– Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định tại Điều 28 Nghị định này và quy định pháp luật có liên quan.

dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8
dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Thủ tục thành lập chi nhánh thương nhân nước ngoài theo dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Bộ Công Thương (trừ trường hợp việc thành lập chi nhánh được quy định trong văn bản pháp luật chuyên ngành)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp trường hợp việc thành lập Chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có giấy phép hoạt động chi nhánh thực hiện đăng ký con dấu và mẫu dấu tại Cơ quan công an PC64 thuộc công an tỉnh, thành phố nơi đặt chi nhánh

Bước 3: Sau khi có dấu thực hiện đăng ký mã số thuế tại cục thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở hồ sơ gồm:

– Tờ khai đăng ký mã số thuế

– Bản sao giấy phép thành lập

– Giấy giới thiệu cho nhân viên nộp hồ sơ

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

Lưu ý: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, chi nhánh phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế. Nếu quá thời hạn trên chi nhánh sẽ bị xử phạt hành chính về việc chậm đăng ký mã số thuế.

Theo đó, thương nhân nước ngoài chỉ được cấp giấy phép thành lập chi nhánh khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thương nhân nước ngoài được phép thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết hoặc được pháp luật của các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;

Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký;

Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó ít nhất là 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ;

Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong việc mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký

kết và với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không phải là quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì việc thành lập chi nhánh phải được Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành chấp thuận.

Điều kiện tại điểm 4 và điểm 5 nêu trên là điều kiện mới phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên sau ngày ban hành Luật Thương mại năm 2005. chi nhánh thương nhân nước ngoài phải bảo đảm các điều kiện chung theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thành phần hồ sơ dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần) theo gói dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký

Phụ lục II-7.docx

Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

 

Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện

 

Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ lập chi nhánh công ty tại quận 8 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139