Văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng. Vậy văn phòng công chứng được thành lập như thế nào? Cùng tìm hiểu về văn phòng công chứng nguyễn thành hưng qua bài viết này nhé!

Những lưu ý khi thành lập văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

– Về điều kiện về tên gọi

Điều 22 Luật Công chứng 2014 quy định, tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

– Về điều kiện về trụ sở

Theo điều 17 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng 2014, trụ sở văn phòng công chứng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Phải có địa chỉ cụ thể, có nơi làm việc cho công chứng viên và người lao động với diện tích tối thiểu theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, có nơi tiếp người yêu cầu công chứng và nơi lưu trữ hồ sơ công chứng.

– Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng nộp các giấy tờ chứng minh về trụ sở tại thời điểm đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. 

– Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng khi thực hiện đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

– Về điều kiện về con dấu

Theo điều 22 Luật Công chứng 2014, Văn phòng công chứng phải có con dấu riêng, con dấu này không có hình quốc huy. Văn phòng công chứng được khắc và sử dụng con dấu sau khi có quyết định cho phép thành lập. Thủ tục, hồ sơ xin khắc dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật về con dấu. Hiện nay, việc đăng ký mẫu dấu Văn phòng công chứng sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 99/2016/NĐ-CP,  theo đó Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm đăng ký mẫu con dấu với tổ chức do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động. Như vậy, cơ quan đăng ký mẫu dấu của Văn phòng công chứng thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Về nghĩa vụ Thuế

Vì Văn phòng công chứng được xác định là doanh nghiệp tư nhân thực hiện dịch vụ công nêu cũng chịu sự điều chỉnh của các sắc Thuế cho Doanh nghiệp bao gồm những loại thuế sau: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thông qua việc kiểm toán, hóa đơn thanh toán dịch vụ để Cơ quan Thuế tiến hành thu Thuế.

– Về đăng báo nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Theo Điều 26 Luật công chứng 2014 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng công chứng phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau đây:

+ Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng;

+ Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm của công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng;

Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động.

Điều kiện mở văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng là văn phòng có trách nhiệm công chứng các loại giấy tờ sao cho đúng với bản gốc. Văn phòng công chứng có quyền công chứng các loại giấy tờ giống như các cơ quan hành chính quốc gia. Vì vậy, nó là một loại hình kinh doanh đặc biệt. Điều kiện mở văn phòng công chứng gồm:

Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng 2014

Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh và không có thành viên góp vốn mở văn phòng công chứng

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Tên gọi của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận

Văn phòng công chứng phải có trụ sở đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định

Văn phòng công chứng sử dụng con dấu không có hình quốc huy.

Đề án thành lập văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

Dựa theo điều kiện mở văn phòng công chứng, đề án thành lập văn phòng công chứng cũng cần phải đầy đủ các vấn đề, nội dung sau:

* Sự cần thiết của việc thành lập văn phòng công chứng:

Chứng minh được sự cần thiết của văn phòng công chứng tại khu vực dự kiến đặt trụ sở mở văn phòng công chứng, bên cạnh đó cần chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu công chứng của Văn phòng công chứng.

* Về tổ chức và nhân sự của Văn phòng Công chứng: Cần phải làm rõ

Loại hình mở văn phòng công chứng

Tên, số và quyết định bổ nhiệm công chứng viên, số thẻ và ngày cấp thẻ công chứng viên

Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, thừa phát lại, trọng tài viên, đấu giá viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật của công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng

Tên gọi và tên giao dịch dự kiến khi thành lập văn phòng công chứng

Dự kiến nhân sự của Văn phòng công chứng: số lượng, trình độ và kinh nghiệm…;

Khả năng quản trị Văn phòng

* Về cơ sở vật chất khi thành lập văn phòng công chứng, cần nêu rõ:

Trụ sở: Vị trí dự kiến đặt Văn phòng công chứng; Tổng diện tích sử dụng của Văn phòng công chứng; Diện tích Văn phòng dành cho lưu trữ; Diện tích mở văn phòng công chứng dành cho tiếp dân.

Cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng công chứng;

Đề án phải nêu rõ điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Phương hướng áp dụng công nghệ thông tin;

* Kế hoạch triển khai hoạt động mở Văn phòng công chứng:

Tiến độ thực hiện các dự kiến về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất khi thành lập văn phòng công chứng;

Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công chứng;

Tiến độ và các kế hoạch mở văn phòng công chứng;

Điều kiện lưu trữ, kế hoạch thực hiện việc lưu trữ, quy trình lưu trữ hồ sơ;

Các vấn đề khác liên quan khác.

văn phòng công chứng nguyễn thành hưng
văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

Hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

Khi đã đảm bảo tốt các điều kiện thành lập văn phòng công chứng, thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký mở văn phòng công chứng và tiến hành đăng ký kinh doanh theo trình tự sau:

Bước 1: Công chứng viên mở văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng;

Đề án thành lập văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện

Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng.

Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương cho phép thành lập. Mở văn phòng công chứng được hoạt động kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động.

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đăng báo nội dung đăng ký hoạt động mở văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, mở văn phòng công chứng phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau đây:

Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng;

Họ, tên, số quyết định bổ nhiệm công chứng viên của công chứng viên hành nghề trong Văn phòng công chứng;

Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và ngày bắt đầu hoạt động.

>>>Trong trường hợp được cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi. Người đại diện văn phòng công chứng phải đăng báo những nội dung giấy đăng ký hoạt động được cấp lại theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Các việc liên quan đến công chứng, chứng thực tại văn phòng công chứng nguyễn thành hưng

Trong thực tế thường phát sinh các việc liên quan cần được công chứng hoặc chứng thực, có thể liệt kê như sau:

+ Chứng thực bản sao từ bản chính: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

+ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

+ Chứng thực/công chứng Bản dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

+ Công chứng/chứng thực Hợp đồng, giao dịch.

+Công chứng/chứng thực các văn bản liên quan đến di chúc: Di chúc; văn bản từ chối nhận di sản; văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

Trong đó, một số việc pháp luật cho phép được lựa chọn để thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch vụ thành lập văn phòng công chứng nguyễn thành hung trọn gói, uy tín tại Luật Trần và Liên danh

Nếu bạn không có thời gian thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập văn phòng công chứng, hãy liên hệ với Luật Trần và Liên danh để sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh trọn gói của chúng tôi. Luật Trần và Liên danh cam kết:

Tư vấn các vấn đề cần thiết trước khi thành lập văn phòng công chứng

Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ

Thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh công chứng tại cơ quan thẩm quyền

Theo dõi, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tư vấn sau đăng ký kinh doanh văn phòng công chứng cho khách hàng.

Đến Luật Trần và Liên danh bạn không chỉ được tư vấn miễn phí mà còn được hướng dẫn tận tình mọi thủ tục, vấn đề liên quan đến xin giấy phép. Việc tư vấn sẽ do những luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, am hiểu pháp lý trực tiếp tiến hành.

Trên đây là bài viết tư vấn về văn phòng công chứng nguyễn thành hưng của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139