Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Hiện nay, công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh, các doanh nghiệp đều muốn quảng bá hình ảnh hoặc tìm kiếm khách hàng qua các website thông tin điện. Việc các cơ quan phải làm thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là hoàn hoàn cần thiết, việc này giúp nhà nước quản lý và sàng lọc các thông tin vi phạm pháp luật.

Vậy làm thể nào để các trang thông tin điện tử đăng ký hợp pháp. Trong bài viết này, Luật Trần và Liên danh sẽ tư vấn các thủ tục và quy định liên quan đến vấn đề hôm nay.

Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Luật Báo chí có quy định: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo chí hoặc trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ”.

Nghị định 72/2013/NĐ- CP cũng quy định chi tiết luật Báo chí: “Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó”.

Tại sao phải xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp ICP?

Nghị định 72/2013/NĐ- CP quy định rất rõ: ” Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định 174/2013 quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện có quy định ” Đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà không có giấy phép thì bị Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm đó, ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu phương tiện vi phạm”.

Trang thông tin điện tử tổng hợp nào cần phải xin giấy phép?

Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép:

– Trang thông tin điện tử nội bộ: Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp

– Trang thông tin điện tử cá nhân. Cá nhân có quyền chia sẻ những thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin được đăng tải, chia sẻ; không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

– Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được quy định của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

– Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành không phải cấp phép theo quy định tại Thông tư này nhưng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan.

– Diễn đàn nội bộ dành cho hoạt động trao đổi, hỏi đáp thông tin nội bộ liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó.

Trang thông tin điện tử tổng hợp cần phải cấp phép:

Theo quy định tại các trang thông tin điện tổng hợp thuộc quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP cần xin giấy phép:

– Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó

– Các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, mạng xã hội khi cung cấp thông tin tổng hợp thì phải đề nghị cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí, cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

Như vậy có những trường hợp thuộc tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP bắt buộc phải xin giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP còn các trường hợp không thuộc đối tượng tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP nếu có nhu cầu xin giấy phép phải tuận thủ theo quy định vể thủ tục xin giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP.

cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đối tượng xin giấy phép

Doanh nghiệp

Tổ chức

Điều kiện để được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Điều kiện về tên miền

– Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp có ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

– Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng tên miền có dãy ký tự giống nhau (bao gồm cả tên miền thứ cấp, ví dụ: forum.vnn.vn, news.vnn.vn là tên miền có dãy ký tự khác nhau).

– Tên miền phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

Điều kiện về tổ chức, nhân sự

Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

– Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin. Bộ phận này là đơn vị thực hiện trích dẫn và kiểm duyệt nội dung tin bài trước khi đưa lên trang thông tin điện tử tổng hợp.

– Trong bộ phận quản lý nội dung phải có người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.

– Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

– Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thường là đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp nhưng Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

Điều kiện về bộ phận kỹ thuật

Bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 27/2018/NĐ-CP về kỹ năng quản trị mạng trang thông tin điện tử và kỹ năng an toàn bảo mật thông tin.

Số lượng bộ phân kỹ thuật dựa trên quy mô và năng lực của trang thông tin điện tử tổng hợp. Nhưng các đơn vị khi hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp nên để số lượng này tối thiểu ba đến năm người

Điều kiện về kỹ thuật

– Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;

– Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

– Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;

–  Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;

– Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử.

Điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

– Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

– Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

– Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Điều kiện về năng lực tài chính

Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.

Hiện nay, trong quy định không yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức khi xin giấy phép phải có số tiền nhất định nhưng doanh nghiệp, đơn vị khi xin phép phải giải trình được trong suốt thời gian hoạt động đảm bảo được tài chính để duy trì trang thông tin điện tử tổng hợp.

Thành phần hồ sơ xin giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

– Đơn đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp, Có ngành nghề cổng thông tin (6312: Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp)

– Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép, bao gồm các nội dung chính:

– Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Thẩm quyền cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

–  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

+ Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;

+ Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);

+ Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;

+ Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;

+ Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.

– Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

+ Cơ quan báo chí;

+ Cơ quan ngoại giao và lãnh sự; tổ chức trực thuộc ở Trung ương (trừ các trường hợp do Sở Thông tin và Truyền thông cấp);

+ Tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+Tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

+ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy trình, thủ tục cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tổng hợp ICP được gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Hiệu lực giấy phép:

Giấy phép trang thông tin điện tử ICP có thời hạn tối đa 10 năm kể từ ngày cấp

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định có thẩm quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

– Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp ICP phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:

Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp;

Thay đổi tên miền;

Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;

Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;

Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp

– Tổ chức, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung và các tài liệu chứng minh có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Gia hạn giấy phép trrang thông tin điện tử tổng hợp ICP

– 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp, gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời hạn gia hạn kèm theo bản sao giấy phép đã cấp đến cơ quan cấp giấy phép.

– Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép thẩm định, cấp gia hạn giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

– Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.

Cấp lại giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

– Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép. Văn bản đề nghị phải nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép. Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì phải gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng

– Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ này nhận được văn bản đề nghị, cơ quan cấp giấy phép xem xét, cấp lại giấy phép. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của Luật Trần về hướng dẫn các quy định pháp luật về thủ tục xin cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp. Hy vọng qua bài viết này của chúng tôi đã giúp bạn nắm rõ hơn về các loại giấy tờ cần chuẩn bị.

Để nắm bắt được một cách rõ ràng và cụ thể hơn quý khách hàng vui lòng liên hệ theo Hotline. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn hoàn thành giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp một cách nhanh chóng nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139