Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

Việc thành lập chi nhánh công ty phải tuân thủ quy trình thủ tục về điều kiện, chi phí, vốn và các công việc cần thực hiện sau khi thành lập. Trong bài viết này, Luật Trần và Liên danh sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7 theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Trình tự, thủ tục thực hiện để xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Ninh Thuận

Bước 1. Kiểm tra ngành, nghề kinh doanh

Căn cứ Điều 8 của Nghị định 07 thì nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài. Như vậy, doanh nghiệp nước ngoài cần phải so sánh, đối chiếu lĩnh vực kinh doanh của mình có phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay không rồi mới tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập chi nhánh. Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh cần phải tham vấn ý kiến từ các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan trước khi quyết định thành lập Chi nhánh tại Việt Nam.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh;

Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

Văn bản cử/ bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

Bản sao hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;

Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh bao gồm:

+ Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Chi nhánh;

+ Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh theo quy định của Điều 28 Nghị định 07 (Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh của thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật; Chi nhánh không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở).

Lưu ý: Đối với bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài phải được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự. Đối với các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bước 3. Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các văn bản trên, người thực hiện thủ tục tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công thương).  Có thể nộp trực tiếp, thông qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi dự kiến đặt Chi nhánh.

Bước 4. Trả kết quả

Thông thường trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ xem xét và ra yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ (việc yêu cầu bổ sung này chỉ thực hiện 01 lần), trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan phải ra quyết định cấp hoặc không cấp, trường hợp từ chối cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do. Như vậy, thông thường, tính cả thời gian sửa đổi bổ sung thì khoảng 10 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ có kết quả.

Trường hợp nội dung hoạt động của chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam và trường hợp việc thành lập chi nhánh chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thì Cơ quan cấp Giấy phép cần phải xin ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập chi nhánh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do.

Điều kiện để được thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

– Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

– Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

– Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của thương nhân nước ngoài;

– Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

Nội dung thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật doanh nghiệp thì:

“Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”. Chi nhánh mặc dù được phép thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng chỉ là một đơn vị trực thuộc công ty, không có tư cách pháp nhân độc lập.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7 bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ trước khi thành lập chi nhánh

a) Các thông tin cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh:

Thông tin về tên chi nhánh: Điều 40 Luật doanh nghiệp quy định về tên chi nhánh:

“1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.”

Thông tin về địa chỉ của chi nhánh: Địa chỉ chi nhánh có thể được đặt trong phạm vi cùng tỉnh hoặc khác tỉnh của địa chỉ công ty. Doanh nghiệp không được sử dụng nhà chung cư hoặc tập thể để đăng ký cho địa chỉ chi nhánh.

Thông tin về ngành nghề kinh doanh của chi nhánh: Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh không được phép kinh doanh những ngành nghề mà doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh.

Thông tin về Người đứng đầu chi nhánh: Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân được công ty cử để thực hiện việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Luật doanh nghiệp không có quy định cụ thể về điều kiện của Người đứng đầu chi nhánh. Vì vậy, mọi cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức đều có thể được công ty bổ nhiệm làm Người đứng đầu chi nhánh.

thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7
thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

b) Các giấy tờ tài liệu cần chuẩn bị khi thành lập chi nhánh:

Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty;

Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đứng đầu chi nhánh;

Bước 2: Hồ sơ thành lập chi nhánh theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

Thông báo đăng ký hoạt động chi nhánh (Theo mẫu);

Biên bản họp HĐQT/HĐTV về việc thành lập chi nhánh;

Quyết định của HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu công ty về việc thành lập chi nhánh;

Quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bản hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đứng đầu chi nhánh;

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền nộp hồ sơ, trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật của công ty không phải là người trực tiếp nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

Hồ sơ thành lập chi nhánh có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhánh đặt trụ sở hoặc nộp qua mạng trên trang “Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp”.

Trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp nộp bổ sung một bộ hồ sơ bản cứng (nếu trước đó nộp online) và nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Ngược lại, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp bổ sung thông tin và nộp lại từ đầu. 

Bước 4: Tiến hành công bố thông tin thành lập chinh nhánh theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

Theo quy định của pháp luật, sau khi thành lập chi nhánh phải công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Khắc dấu chi nhánh và Đăng tải mẫu dấu

Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì chi nhánh cũng có quyền sử dụng con dấu riêng. Nội dung con dấu chi nhánh phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên chi nhánh và Mã số thuế của chi nhánh. Sau khi khắc dấu, doanh nghiệp phải tiến hành Thông báo mẫu dấu chi nhánh lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi sử dụng.

Có thể bạn cần biết khi làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

– Hướng dẫn thành lập công ty theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7

– 11 gợi ý đặt tên doanh nghiệp khi thành lập công ty mới

– Tổ chức lại doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2020

– Tư vấn thành lập công ty Cổ phần

– Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

– Tư vấn thành lập công ty hợp danh

– Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

– Thành lập chi nhánh công ty

– Thành lập văn phòng đại diện công ty

– Thành lập hộ kinh doanh cá thể

– Những điều cần lưu ý sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

– Hướng dẫn thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động của công ty, nếu bạn có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty để mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu nếu bạn còn vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý thành lập chi nhánh cho công ty hoặc bạn cần tư vấn về những việc cần phải thực hiện sau khi thành lập chi nhánh công ty, vui lòng liên hệ với Luật Trần và Liên danh để được tư vấn, hỗ trợ.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại quận 7 của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234