Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ

Đề nghị Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan nhưng cần thiết để chứng minh quyền đối với tác giả và chủ sở hữu tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra. Nhưng với vai trò là chủ sở hữu, tác giả thì khi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả Quý vị sẽ không phải chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp. Vì vậy, bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên danh sẽ giói thiệu tới quý khách hàng thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ nhất như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2019

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả

Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

Đăng ký bản quyền tác giả là gì?

Bản quyền tác giả là gì?

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009, quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, ngôn ngữ, phương tiện, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Đăng ký bản quyền tác giả là gì?

Đăng ký bản quyền tác giả việc tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp hồ sơ cho Cục Bản quyền Tác giả để cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm nhằm ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm.

Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, cá nhân như:

Đăng ký quyền tác giả là việc làm rất cần thiết để đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm đó chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Để tạo ra một tác phẩm có giá trị và sáng tạo, đòi hỏi sự lao động trí óc, trí tuệ, thời gian và tài chính. Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của con người, bằng việc trao cho tác giả các phần thưởng xứng đáng, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo.

Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. Nếu người khác muốn sử dụng hoặc sao chép thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, tác giả hoặc chủ sở hữu chứng minh quyền sở hữu của mình thông qua Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Đảm bảo quyền sở hữu đối với tác giả khi có tranh chấp xảy ra;

Hạn chế các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ;

Thuận lợi cho việc tác giả chuyển nhượng các tác phẩm do mình sáng tạo ra, tạo niềm tin tuyết đối với người nhận chuyển nhượng.

 

Thành phần hồ sơ

STT

Danh mục hồ sơ

Số lượng

Tình trạng

1

Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016

1

Bản chính

2

Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

2

Bản sao

3

Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

1

Bản chính

4

Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

1

Bản chính

5

Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả

1

Bản chính

6

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung

1

Bản chính

Trình tự thực hiện

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả mới nhất được thực hiện theo quy trình các bước sau:

Bước 1: Xác định loại hình tác phẩm cần bảo hộ quyền tác giả

Trước khi đăng ký bảo hộ cho tác phẩm thì tác giả, chủ sở hữu cần xác định tác phẩm của mình thuộc loại hình tác phẩm nào để chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đăng ký theo loại hình đó.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Khi đã xác định loại hình tác phẩm sẽ đăng ký bảo hộ thì tác giả, chủ sở hữu tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm các tài liệu như trên

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ chuẩn bị 01 bộ gồm các tài liệu nêu trên sau đó nộp trực tiếp hoặc có thể gửi qua bưu điện đến trụ sở chính Cục Bản quyền tac giả tại Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Lưu ý: Để tránh những phát sinh không cần thiết thì chủ đơn nên nộp trực tiếp nếu có thể thay vì gửi qua bưu điện tới Cục Bản quyền tác giả.

Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội: địa chỉ: Số 33, Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; 

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: địa chỉ: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: địa chỉ: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; 

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ
thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ

Bước 4: Theo dõi hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả sau nộp

Khi nhận được hồ sơ đăng ký, Cục BQTG sẽ cử chuyên viên thẩm định. Trong quá trình thẩm định nếu có sai sót hoặc thiếu giấy tờ Cục sẽ thông báo cho người nộp đơn để sửa đổi, bổ sung cho hợp lệ.

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và người nộp đơn nộp đầy đủ phí đăng ký đúng hạn, Cục sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. Nếu từ chối cấp thì Cục sẽ phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Thời hạn giải quyết

Căn cứ Điều 52 VBHN 07/VBHN-VPQH 2019 quy định như sau:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn

Lệ phí

STT

Loại hình tác phẩm

Phí, lệ phí (VNĐ)

1

– Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác (gọi chung là loại hình tác phẩm viết);

– Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

– Tác phẩm báo chí;

– Tác phẩm âm nhạc;

– Tác phẩm nhiếp ảnh.

100.000

2

– Tác phẩm kiến trúc;  

– Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.

300.000

3

– Tác phẩm tạo hình;

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng.

400.000

4

– Tác phẩm điện ảnh;

– Tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa.

500.000

5

– Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

600.000

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp

Nộp qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả

Căn cứ theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2009:

Quyền nhân thân của tác giả: Quyền đặt tên cho tác phẩm; Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản quy định có thời hạn bảo hộ sau:

Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo quy định dưới đây;

Tác phẩm không thuộc loại hình quy định trên có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Thời hạn bảo hộ quy định trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Chi tiết Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ của Luật Trần và Liên danh

Luật Trần và Liên danh được rất nhiều các cá nhân, tổ chức tin tưởng và ủy quyền thực hiện đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm của mình. Nếu bạn đang chưa biết đăng ký bản quyền cho tác phẩm của mình như thế nào thì liên hệ ngay cho Luật Trần và Liên danh để được các luật sư hỗ trợ. Khi khách hàng ủy quyền cho chúng tôi thực hiện thì việc của quý khách là chờ chúng tôi thông báo tới nhận Giấy chứng nhận, mọi việc còn lại Luật Trần và Liên danh sẽ làm, như:

Tư vấn, hướng dẫn quý khách cung cấp các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký;

Tư vấn phân loại hình đăng ký;

Soạn thảo hồ sơ đăng ký và cung cấp các biểu mẫu mới nhất, phù hợp cho khách hàng;

Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tới cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và nộp các khoản phí, lệ phí đăng ký;

Theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có sai sót hay thiếu giấy tờ,…

Thay mặt tiếp nhận Giấy chứng nhận và gửi tới quý khách hàng;

Tư vấn, hỗ trợ để xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả nếu có. 

Trên đây là một số chia sẻ về Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả chi tiết đầy đủ của Luật Trần và Liên danh, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp và nhanh nhất. Công ty luật uy tín Luật Trần và Liên danh – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139