Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Địa chỉ nhận thông báo thuế là địa chỉ tiếp nhận các thông tin, thông báo từ cơ quan thuế. Thông thường, địa chỉ nhận thông báo thuế chính là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế cần thực hiện thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật vào hệ thống thuế.

Căn cứ pháp lý

Điều 31 Luật doanh nghiệp 2020;

Điều 59 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: “Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.”

Thay đổi địa chỉ công ty

Thay đổi địa chỉ công ty là một thủ tục hành chính ghi nhận lại địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty như: Thay đổi địa chỉ trụ sở nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế; Thay đổi trụ sở chính công ty và làm thay đổi cơ quan quản lý thuế (từ quận, huyện, tỉnh này sang quận, huyện, tỉnh khác); 

Khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở cùng quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp sẽ không thay đổi. Vì vậy, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, huyện nhưng trong cùng tỉnh, thành phố hoặc thay đổi trụ sở khác tỉnh sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế quản lý vì vậy doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thực hiện với cơ quan thuế khi thay đổi trụ sở công ty

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh;

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Sau khi nhận được thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo thông tư 105/2020/TT-BTC của cơ quan thuế nơi chuyển đi, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký kinh doanh;

Người nộp thuế thuộc diện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện như sau:

– Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi: Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi). Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cụ thể như sau: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo  mẫu số 08-MS; Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp địa chỉ trên các giấy tờ này có thay đổi;

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến: Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo thông tư nay.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, gồm: văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến; Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động;

Một số lưu ý khi công ty thay đổi địa chỉ công ty

Khi thay đổi trụ sở của công ty, công ty cần lưu ý thực hiện một số nội dung sau: Thay đổi thông tin trên chữ ký số; thay đổi địa chỉ trên hoá đơn điện tử; thay đổi con dấu để phục vụ hoạt động giao dịch của công ty; thay đổi cơ quan quản lý xã hội, nếu là doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư;

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở mà không thực hiện thông báo theo quy định thì công ty có bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần cùng quận/huyện đến cơ quan đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh; 

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần;

Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh công ty cổ phần;

Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ;

Hồ sơ này công ty sẽ nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính. 

Thời hạn xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần khác quận, huyện

Trước khi thực hiện nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh, công ty thực hiện thủ tục chuyển hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Quyết định của Đại hội đồng về việc điều chỉnh địa chỉ công ty cổ phần; Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần không trực tiếp nộp hồ sơ mà uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ; bản sao điều lệ đã cập nhật địa chỉ mới của công ty cổ phần; danh sách cổ đông sáng lập; mẫu số 09-MST thông báo về việc người nộp là công ty cổ phần chuyển địa điểm của chi cục thuế.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Trường hợp doanh nghiệp chỉ thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế, Hồ sơ thay đổi bao gồm:

Thông báo về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục;

Căn cước công dân công chứng của người thực hiện thủ tục.

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế cùng với thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, hồ sơ gồm:

Thông báo về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

Biên bản họp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần;

Quyết định về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp;

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục;

Căn cước công dân công chứng của người thực hiện thủ tục.

Thủ tục thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ thay đổi cho cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dangkykinhdoanh.gov.vn.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Hiện nay hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp đã liên thông với hệ thống quản lý thuế. Do đó, doanh nghiệp, không cần phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế với cơ quan thuế;

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế không bắt buộc phải thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Trường hợp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế khác quận huyện không phải làm thủ tục chốt thuế.

thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế
thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Doanh nghiệp có phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp không?

Căn cứ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.”

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thuế cùng lúc với đăng ký doanh nghiệp thì khi thay đổi thông tin về trụ sở doanh nghiệp phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Một số câu hỏi liên quan đến thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế

Địa chỉ nhận thông báo thuế khác với địa chỉ trụ sở chính được không?

Địa chỉ nhận thông báo thuế không bắt buộc phải trùng với địa chỉ trụ sở chính. Công ty có thể đăng ký địa chỉ nhận thông báo thuế khác với địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Tại địa chỉ nhận thông báo thuế có phải đăng ký địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện, chi nhánh?

Địa chỉ nhận thông báo thuế không phải là nơi hoạt động kinh doanh hay giao dịch của doanh nghiệp do đó không bắt buộc lập địa điểm, văn phòng đại diện hay chi nhánh.

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế có phải làm lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Địa chỉ nhận thông báo thuế không là thông tin ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp công ty chỉ thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế có mất phí không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế là thủ tục được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139