Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn

thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn

Nhằm giúp cho các công ty, doanh nghiệp có thể thực hiện được thủ tục thành lập văn phòng đại diện một cách nhanh chóng và thuận tiện, bài viết sau sẽ cung cấp mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất. Cùng tìm hiểu về thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn qua bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên danh.

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là gì? Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài để thực hiện chức năng và đáp ứng nhu cầu công việc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Theo khái niệm trên, văn phòng đại diện có 1 số ưu và nhược điểm sau:

– Văn phòng đại diện công ty không có chức năng kinh doanh. Do đó, không được thực hiện hoạt động ký kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng, không được trực tiếp thu tiền từ khách hàng.

– Văn phòng đại diện có chứng năng chính là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới.

– Văn phòng đại diện công ty được phép đăng ký sử dụng con dấu để phục vụ hoạt động của văn phòng như ký kết hợp đồng lao động với người lao động.

– Mục đích chính của việc thành lập văn phòng đại diện là doanh nghiệp muốn thực hiện thăm dò thị trường, hoặc quảng bá thương hiệu tới các tỉnh thành ngoài tỉnh.

Văn phòng đại diện có được ký hợp đồng không?

Căn cứ theo Luật Thương mại năm 2005 Điều 18 khoản 3: “Không được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp Trưởng Văn phòng đại diện có giấy uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài hoặc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 17 của Luật này.”

Trường hợp là đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam: Theo nghị định 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại điều 20 khoản 3: “Trong trường hợp thương nhân nước ngoài ủy quyền cho người đứng đầu Văn phòng đại diện giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.”

Đối với trường hợp này thì người đứng đầu văn phòng đại điện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam có thể giao kết hợp đồng mua bán nếu được sự ủy quyền bằng văn bản của Công ty. Việc ủy quyền sẽ phải bằng văn bản và chỉ cho từng lần giao kết hợp đồng.

Như vậy văn phòng đại diện không có chức năng giao kết, ký kết hợp đồng trừ trường hợp đó là văn phòng đại diện của thương nhân, công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài lưu ý quan trọng về thẩm quyền nêu trên khi tham gia giao dịch và ký kết hợp đồng, doanh nghiệp cần tham khảo về điều lệ, quy chế công ty của các doanh nghiệp thành lập để hiểu rõ hơn về thẩm quyền và hoạt động của chủ thể này, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.

Đặc điểm của văn phòng đại diện

– Văn phòng đại diện của công ty là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích đó. Có thể hiểu văn phòng đại diện được lập ra để thực hiện chức năng làm văn phòng liên lạc, cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và các đối tác mới. Văn phòng đại diện có thể tiến hành rà soát thị trường để phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các công ty đối thủ, đồng thời đại diện công ty sẽ tiến hành khiếu nại về các vi phạm nói trên.

– Khác với chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty không có quyền được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Việc ký kết các hợp đồng của văn phòng đại diện đều phải thông qua ủy quyền của doanh nghiệp và được đóng dấu của doanh nghiệp đó, văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.

– Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Riêng về việc ký kết hợp đồng của văn phòng đại diện thì phải theo ủy quyền của doanh nghiệp và đóng dấu doanh nghiệp đó, văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.

Điều cần biết khi thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn?

Chức năng của văn phòng đại diện là một văn phòng trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với các đối tác; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới; có thể tiến hành rà soát thị trường, phát hiện hành vi xâm phạm ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của Công ty, hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp đối thủ, đại diện công ty khiếu kiện về sự vi phạm nói trên. Dưới đây là một số lưu ý mà bạn cần tham khảo khi chuẩn bị các bước làm thủ tục đăng ký văn phòng đại diện.

Người đứng tên thành lập văn phòng đại diện là ai?

– Giám đốc công ty, và các chức danh quản lý khác có thể kiêm nhiệm là người đứng đầu văn phòng đại diện, hay bất cứ người nào có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật.

Có cần khắc con dấu mới cho văn phòng đại diện hay không?

– Cái này tùy vào nhu cầu của công ty, có thể khắc mới hoặc không khắc.

Chức năng kinh doanh của văn phòng đại diện là gì?

– Giao dịch và tiếp thị.

Văn phòng đại diện hạch toán thuế về đâu?

– Văn phòng đại diện thì hạch toán phụ thuộc theo công ty mẹ.

Thủ tục về kê khai thuế, cần đóng bao nhiêu thuế cho văn phòng đại diện?

– Mức đóng thuế môn bài cho văn phòng đại diện là 1,000,000 đ/năm

Văn phòng đại diện có được phát hành hóa đơn đỏ hay không?

– Văn phòng đại diện thì không được phát hành và xuất hóa đơn đỏ.

thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn
thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn?

Để thành lập văn phòng đại diện thì công ty, doanh nghiệp cần phải ra quyết định thành lập văn phòng đại diện. Khi soạn thảo quyết định thành lập văn phòng đại diện cần lưu ý một số nội dung dưới đây:

– Đầu tiên là phần quốc hiệu tiêu ngữ: quốc hiệu và tiêu ngữ ở phía bên phải của văn bản; dưới quốc hiệu, tiêu ngữ là ngày tháng năm ra quyết định. Phía bên trái là tên công ty, số quyết định;

– Tên quyết định: chữ QUYẾT ĐỊNH phải viết in hoa, dưới quyết định là nội dung (Về việc thành lập văn phòng đại diện);

– Căn cứ để ra quyết định: Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; Căn cứ vào Điều lệ của công ty…..; Xét tình hình kinh doanh của công ty;

– Tiếp theo là phần nội dung quyết định:

Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện; thông tin về tên của văn phòng đại diện; địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện; ngành, nghề đăng ký hoạt động;

Bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện: Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện như họ và tên; số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, ngày tháng năm cấp; nơi đăng ký hộ khẩu hường trú;…

Tiếp theo là họ và tên người có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

Những người có trách nhiệm thi hành quyết định thành lập văn phòng đại diện của công ty doanh nghiệp (Ví dụ: người đại diện theo pháp luật của công ty; người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty);

– Thời gian quyết định thành lập văn phòng đại diện có hiệu lực;

– Người có thẩm quyền ra quyết định ký, ghi rõ họ và tên.

Lợi ích lựa chọn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn tại Luật Trần và Liên danh

 • Tư vấn quy trình thủ tục thành lập Văn phòng đại diện công ty;
 • Tư vấn điền thông tin mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện và mẫu hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện,
 • Tư vấn lựa chọn địa chỉ văn phòng đẹp, tên công ty, người đại diện văn phòng 
 • Hướng dẫn soạn thảo, hồ sơ, các thủ tục cần thiết sau khi thành lập Văn phòng đại diện công ty như: khắc mẫu con dấu Văn phòng đại diện công ty; Công bố mẫu dấu Văn phòng đại diện công ty; mở tài khoản Văn phòng đại diện công ty;
 • Nhận ủy quyền và thay khách hàng làm thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 • Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp trọn gói với tất cả các loại hình công ty khi tìm kiếm văn phòng đại diện tại Luật Trần và Liên danh
 • Cung cấp văn phòng đại diện giá rẻ khi thuê văn phòng chia sẻ, văn phòng ảo tại các quận trên địa bàn TPHCM
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng
 • Ưu đãi cho khách hàng dịch vụ tiếp theo
 • Ưu điểm dịch vụ thành lập văn phòng đại điện tại Luật Trần và Liên danh:
 • Nhanh chóng – trọn gói – uy tín- chuyên nghiệp.
 • Giúp doanh nghiệp không tốn thời gian đi lại nhiều lần.
 • Bạn không cần bận tâm đến những thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng, chỉ cần đến với chúng tôi là hoàn thành xong hết các thủ tục.
 • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên môn cao tạo ra chất lượng phục vụ tốt nhất với mức chi phí hợp lý nhất cho tất cả các doanh nghiệp.
 • Gói dịch vụ thành lập văn phòng đại diện trên áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sau:
 • Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân.
 • Thành lập lập văn phòng đại diện của công ty TNHH 1 thành viên
 • Thành lập văn phòng đại diện của công ty TNHH 2 thành viên
 • Thành lập văn phòng đại diện của công ty cổ phần
 • Thành lập văn phòng đại diện của công ty hợp danh.

Câu hỏi liên quan đến thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

Văn phòng đại diện không thực hiện hoạt động kinh doanh nên không phải đống thuế môn bài.

Văn phòng đại diện được phát sinh hoạt động kinh doanh không?

Không, văn phòng đại diện chỉ thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới

Văn phòng đại diện có được xuất hóa đơn VAT không?

Vì không được phát sinh hoạt động kinh doanh nên văn phòng đại diện không thể phát hành và xuất hóa VAT.

Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Không, văn phòng đại diện là một đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp nên không có tư cách pháp nhân.

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện như thế nào?

Lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện được quy định cụ thể trong Thông tư số 47/2019/TT-BTC

 • 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, phí công bố 100.000 đồng.

Người đứng đầu văn phòng đại diện là ai?

Người đứng đầu văn phòng đại diện có thể là giám đốc công ty hoặc người được giám đốc công ty bổ nhiệm.

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập văn phòng đại diện?

Treo biển tại văn phòng đại diện

Biển hiệu có các thông tin: Tên văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, cơ quan chủ quản.

Thay đổi thông tin văn phòng đại diện

Nếu có bất cứ thay đổi nào có liên quan đến nội dung hoạt động và nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện phải làm thủ tục thay đổi.

Thủ tục thay đổi văn phòng đại diện được thực hiện tại: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tư vấn nên thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn hay chi nhánh?

Câu hỏi: Kính gửi Luật trần và Liên danh, tôi có một vấn đề mong nhận được giải đáp từ Quý công ty như sau: Công ty của tôi chuyên sản xuất và phân phối thiết bị ánh sáng như đèn led, đèn chùm, đèn laser,… Nay tôi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra thị trường tỉnh, cụ thể là các tỉnh miền Tây. Hiện tôi đang phân vân là nên thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện thì phù hợp hơn. Mong các Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Giải đáp: Về vấn đề mà anh thắc mắc là nên thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện, chúng tôi xin chia sẻ với anh như sau:

Lựa chọn thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện cho doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào mục đích, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đó. 

Với đặc điểm pháp lý của chi nhánh và văn phòng đại diện, chúng ta thấy thấy rằng nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận thì nên chọn thành lập chi nhánh công ty.

Ngược lại nếu doanh nghiệp muốn thuận tiện hơn trong việc trao đổi hồ sơ, trưng bày sản phẩm, chăm sóc khách hàng… thì nên thành lập văn phòng đại diện. So với chi nhánh, thủ tục thành lập cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến văn phòng đại diện đơn giản hơn rất nhiều.

Trong trường hợp của Anh là muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, mở rộng thị trường. Do đó chúng tôi thấy rằng thành lập chi nhánh công ty sẽ phù hợp hơn cho định hướng phát triển. Ưu điểm lớn mà chi nhánh công ty có được chính là có thể ký kết hợp đồng với khách hàng mà không phải thông qua doanh nghiệp. Điều này là cần thiết cho hoạt động đẩy mạnh kinh doanh, tăng doanh số tại thị trường mới.

Trên đây là bài viết tư vấn về thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Lạng Sơn của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234