Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Do nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng kinh doanh mà hộ kinh doanh muốn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh cho mình. Vì ngành nghề kinh doanh được hiển thị trên giấy chứng nhận hộ kinh doanh nên khi hộ kinh doanh có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới. Bfai viết dưới đây Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể như sau:

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP định nghĩa về hộ kinh doanh như sau: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.”

Đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh không được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020. Hộ kinh doanh và doanh nghiệp đều được coi là các tổ chức kinh tế, thực hiện các hoạt động thương mại, tuy nhiên hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh cá thể

Theo khoản 1 Điều 82 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chỉ được cấp cho hộ kinh doanh đáp ứng các điều kiện:

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này, cụ thể:

+ Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: cụm từ “Hộ kinh doanh” và Tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

+ Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

+ Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

+ Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi ngành nghề với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Thủ tục bổ sung ngành được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại trang dịch vụ công trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp chủ hộ kinh doanh không trực tiếp nộp hồ sơ, hồ sơ cần có văn bản uỷ quyền kèm giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người nhận uỷ quyền thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề ký hộ kinh doanh.

Bước 2:  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận hồ sơ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ: Trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh. Sau khi nhận thông báo, hộ kinh doanh thực hiện nộp lại hồ sơ bổ sung ngành.

Bước 3: Cấp lại Giấy chứng nhận hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

Lưu ý khi bổ sung ngành nghề cho hộ kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

Đối với các ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề, khi nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh thì Hộ kinh doanh phải nộp kèm bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện của hộ kinh doanh.

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì hộ kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định thì mới được hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số câu hỏi liên quan đến bổ sung ngành nghề của hộ kinh doanh cá thể

Một kinh doanh có thể đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề không?

Hộ kinh doanh có thể đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh. Những ngành nghề này không phải là ngành, nghề kinh doanh bị cấm theo quy định của pháp luật và hộ kinh doanh phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Lệ phí bổ sung ngành của hộ kinh doanh là bao nhiêu?

Khi nộp hồ sơ bổ sung ngành cho hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh thì lệ phí là 100.000 đồng. Chủ hộ kinh doanh nộp lệ phí ngay khi hồ sơ được tiếp nhận. Trường hợp hộ kinh doanh nộp hồ sơ trực tuyến thì lệ phí được giảm 50% và nộp khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

Một cá nhân có thể mở nhiều hộ kinh doanh không?

Do tính chất pháp lý đặc thù của hộ kinh doanh là cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh nên mỗi cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất trong phạm vi toàn quốc.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể của Luật Trần Và Liên Danh

Trước việc nhiều khách hàng không có thời gian đi đăng ký, ngại không muốn đi làm hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho hộ kinh doanh của mình hoặc gặp khó khăn khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Công ty Luật Trần và Liên Danh cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể nhanh và trọn gói tại khắp các quận/huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành. Các vấn đề về hồ sơ, thủ tục, điều kiện thành lập, thuế và phương pháp tính thuế, các ngành nghề có điều kiện khi đăng ký… của Hộ kinh doanh cá thể sẽ được chúng tôi tư vấn và giải đáp cụ thể trong quá trình thực hiện công việc. Bạn hoàn toàn yên tâm về chi phí, tiến độ thực hiện công việc của chúng tôi. Toàn bộ các công việc để đăng ký hộ kinh doanh cá thể sẽ do đội ngũ nhân viên của công ty Luật Trần và Liên Danh thực hiện. Chúng tôi sẽ giao tận tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn khi xong việc. Bạn sẽ không phải đi lại, không phải đợi chờ để thực hiện thủ tục, bạn cũng không phải đi lại nhiều lần để sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể (nếu có).

Bạn sẽ không phải đi lại hay đợi chờ để làm thủ tục. Nhân viên của chúng tôi sẽ làm tất cả các công việc liên quan để đăng ký Hộ kinh doanh cá thể cho bạn.

Trường hợp cần đăng ký gấp trong ngày, bạn hãy liên hệ với chúng tôi trước ít nhất 2 giờ đồng hồ trong giờ hành chính, chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ để bạn ký và nộp ngay trong ngày cho bạn.

Nếu bạn còn thắc mắc hoặc có điều chưa rõ về đăng ký hộ kinh doanh cá thể, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Trên đây là một số chia sẻ về Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể của Luật Trần và Liên Danh, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh hộ cá thể. Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp và nhanh nhất. Luật Trần và Liên Danh – Đồng hành pháp lý cùng bạn.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139