Thành lập doanh nghiệp

chi phí giải thể công ty

Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn chưa biết mình phải làm những việc gì cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp của mình. Cùng theo dõi bài viết để hiểu rõ về các bước thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật như thế nào nhé.

Căn cứ pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP;

Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Khái niệm về doanh nghiệp và đăng ký thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp được hiểu là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

kieu phap luat va hinh thuc phap luat
thành lập công ty

Người thành lập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp. Vậy có phải tất cả mọi người đều có thể là người thành lập doanh nghiệp? Không phải bất cứ ai cũng trở thành người thành lập doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp dù là tổ chức hay cá nhân đi chăng nữa cũng phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định do pháp luật quy định. Tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn chọn thì người thành lập doanh nghiệp đó cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là những giấy tờ liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp để đề nghị cơ quan đăng ký thành lập doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một câu hỏi chắc chắn luôn là vấn đề của mọi chủ thể khi thành lập doanh nghiệp là hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những giấy tờ gì? Tuỳ vào mỗi loại hình doanh nghiệp mà sẽ có các hồ sơ khác nhau.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đối với doanh nghiệp tư nhân hồ sơ sẽ gồm có giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh thì các giấy tờ gồm có:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; điều lệ công ty;

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Đối với trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì hồ sơ cần có những giấy tờ sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; điều lệ công ty;

Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Như vậy có thể thấy hồ sơ thành lập đăng ký doanh nghiệp khá phức tạp và không dễ dàng trong việc thực hiện.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thành lập

Khi đăng ký một điều khá đau đầu cho mỗi người đăng ký thành lập doanh nghiệp là việc xác định Cơ quan đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình. Theo quy định thì Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cần phải xem xét thẩm quyền của từng Cơ quan đăng ký kinh doanh mà người nộp hồ sơ cần phải nộp để thực hiện việc đăng ký kinh doanh của mình.

Một điểm lưu ý khi nộp hồ sơ đăng kí doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh

Khi đã nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng kí kinh doanh thì Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi: Có đủ giấy tờ có trong hồ sơ, Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp,

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh. Bạn cần phải chờ đợi kết quả từ Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Việc xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là một bước thiết yếu của Cơ quan đăng ký kinh doanh. Bởi lẽ, thông qua việc xem xét này mới biết được hồ sơ thành lập doanh nghiệp của bạn sẽ như thế nào?

Việc xem xét tính hợp lệ của hồ sơ được tính từ thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là một thời gian cực kỳ quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với doanh nghiệp.

Bởi thời hạn đó là thời hạn thừa nhận của pháp luật của nhà nước về hoạt động của doanh nghiệp đồng thời có ý nghĩa trong ràng buộc pháp lý giữa các thành viên của doanh nghiệp với nhau.

Xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ của bạn đầy đủ và hợp lệ thì trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ Cấp cho bạn Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định. Việc đặt tên doanh nghiệp phải đảm bảo đúng theo của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản kèm theo.

Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Xử lý trường hợp không nhận thông báo hay không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Vậy, trong trường nếu hồ sơ của bạn đã đầy đủ hay bạn không nhận được thông báo nào về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh nghiệp thì bạn phải làm gì?

Theo quy định trong trường hợp nếu quá thời hạn 03 ngày được quy định mà không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan.

Để giúp bạn dễ dàng trong việc dăng kí thành lập doanh nghiệp mới, chúng tôi xin cung cấp và hỗ trợ dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp trọn gói tránh gặp những sai lầm không đáng có trong thành lập doanh nghiệp.

Việc tư vấn và cung cấp gói dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp của chúng tôi sẽ được thực hiện bởi những bạn có tay nghề cao có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong việc đăng ký kinh doanh.

Hy vọng bạn đã có thêm thật nhiều kiến thức trong quá trình khởi động và vận hành doanh nghiệp. Chúc bạn thành công!

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Sư Trần! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139