Kiểm nghiệm sản phẩm

kiểm nghiệm sản phẩm

Kiểm nghiệm sản phẩm là hoạt động bắt buộc phải thực hiện trước khi doanh nghiệp muốn công bố sản phẩm của mình ra thị trường. Kiểm nghiệm sản phẩm thường được áp dụng nhiều đối với thực phẩm. Trong bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh xin gửi tới quý khách hàng thông tin liên quan đến dịch vụ xét nghiệm sản phẩm.

Kiểm nghiệm sản phẩm là gì?

Xét nghiệm sản phẩm hay còn gọi là xét nghiệm sản phẩm là hoạt động mang sản phẩm của công ty, cá nhân, tổ chức đi kiểm tra, so sánh với quy chuẩn Việt Nam liên quan đến sản phẩm đó.

Kiểm nghiệm sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm so với các quy chuẩn của nhà nước đã ban hành về quy định an toàn thực phẩm cũng như quy chuẩn trong kỹ thuật sản xuất sản phẩm, thực phẩm.

Thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp nhất đến sức khỏe con người, do đó, trước khi công bố sản phẩm ra ngoài thị trường thì các cá nhân, tổ chức phải đảm bảo sản phẩm đó không có các độc tố hoặc các chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người phải nằm trong ngưỡng cho phép.

Sau khi có kết quả xét nghiệm sản phẩm và sản phẩm đủ điều kiện để lưu hành trên thị trường thì cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh có thể an tâm mà tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Và một sản phẩm có thể tồn tại bền vững trên thị trường chỉ khi sản phẩm đó an toàn với người tiêu dùng.

Yêu cầu đối với việc kiểm nghiệm thực phẩm?

Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan;

Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Việc xét nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.

Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải đảm bảo các yêu cầu khách quan, chính xác và tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật.

Mục đích kiểm nghiệm thực phẩm

Trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc tự công bố sản phẩm thì phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ. Như vậy việc hoàn thiện phiếu xét nghiệm thực phẩm là tài liệu cần thiết để có thể công bố sản phẩm.

Kiểm nghiệm thực phẩm nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm có phù hợp với các quy chuẩn Việt Nam, đủ điều kiện được lưu hành bên ngoài thị trường hay không.

Các sản phẩm cần tiến hành kiểm nghiệm

Các trường hợp cần phẩm kiểm nghiệm sản phẩm, thực phẩm

Công bố hợp quy đối với các sản phẩm, thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật (QCVN). Trước khi làm kiểm nghiệm sản phẩm, bạn phải đối chiếu với các chỉ tiêu kiểm nghiệm là các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi cần làm hồ sơ công bố hợp quy, doanh nghiệp phải dựa theo các chỉ tiêu được quy định trong quy chuẩn để xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm:

Nước ăn uống, nước sinh hoạt

QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Nước đá dùng liền

QCVN 10:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền

Nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, đồ uống không cồn và đồ uống có cồn

QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

QCVN 6-2:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn

QCVN 6-1: 2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Sữa và các sản phẩm từ sữa

QCVN 5-5:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men

QCVN 5-4:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

QCVN 5-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ

QCVN 11-4:2012/BYT – Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

QCVN 11-3:2012/BYT – Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi

QCVN 11-2:2012/BYT – Quy chuẩn quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi

Các chất được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

QCVN 3-6:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung Iod vào thực phẩm

QCVN 3-5:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung Magnesi vào thực phẩm

QCVN 3-4:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung calci vào thực phẩm

Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

QCVN 9-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối Iod

QCVN 9-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng (đối với sản phẩm nước mắm, bột mỳ, dầu ăn, đường bổ sung vi chất)

Phụ gia thực phẩm

QCVN 4-23:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất tạo bọt

QCVN 4-22:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất nhũ hóa

QCVN 4-21:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm dày

QCVN 4-20:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm bóng

QCVN 4-19:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Enzym

Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

QCVN 12-3:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại

QCVN 12-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su

QCVN 12-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp

QCVN 12-4:2015/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

kiểm nghiệm sản phẩm
kiểm nghiệm sản phẩm

Kiểm nghiệm sản phẩm ở đâu?

Tại Tp. Hồ Chí Minh, bạn có thể thực hiện hoàn thiện hồ sơ việc kiểm nghiệm tại một số nơi như sau:

Viện Pasteur TP

Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm TP

Trung tâm Đào tạo và phát triển sắc ký TP

Trung tâm Y tế dự phòng TP

Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

Viện Vệ sinh y tế công cộng

Trung tâm kiểm tra an toàn vệ sinh thủy hải sản và thú y Nafiqaved 4 (TP.HCM)

TTTCĐLCL3

TTDVPTTN TP

Trung tâm Đào tạo và phát triển sắc ký TP, ĐH Cần Thơ.

Tại sao cần phải kiểm nghiệm sản phẩm?

Theo Quyết Định số 46/2007/QĐ – BYT ban hành ngày 19/02/2007 (quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm) thì kiểm nghiệm thực phẩm là việc làm không thể thiếu trong quá trình sản xuất cũng như trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Như vậy trước khi doanh nghiệp tiến hành công bố sản phẩm, nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm sản xuất trong nước đều phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm và định kỳ 06 tháng phải tiến hành kiểm nghiệm định kỳ theo quy định tại quyết định số 46/2007/QĐ – BYT trên.

Ngoài ra, theo như những kết quả kiểm nghiệm đã có sẽ giúp công ty, doanh nghiệp của bạn đủ tự tin cũng như đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước và luật an toàn thực phẩm, bên cạnh đó cũng sẽ phát hiện ra những sai sót trong quy trình sản xuất chế biến sản phẩm, thực phẩm, từ đó hoàn thiện và phát triển biền vững, đảm bảo tính vệ sinh an toàn thực phẩm hơn.

Mang lại sự hài lòng về sản phẩm cho người tiêu dùng.

Các chỉ tiêu cơ bản khi xét nghiệm thực phẩm

Tùy vào từng loại sản phẩm sẽ cần các chỉ tiêu nhất định:

Kiểm nghiệm vi sinh có trong thực phẩm.

Kiểm nghiệm độc tố vi nấm.

Kiểm nghiệm chất ô nhiễm hữu cơ.

Kiểm nghiệm về hóa chất độc hại, lượng kim loại, thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng chủ yếu.

Kiểm nghiệm tiêu chí chất lượng bao bì thực phẩm…

Quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm:

Bước 1: Khách hàng đưa yêu cầu, đề nghị. Trong đơn yêu cầu đề nghị của khách hàng:

Khách hàng cần phải điền đầy đủ Tên của cơ quan/đơn vị; địa chỉ và thông tin liên hệ của người gửi mẫu;

Thông tin về mẫu sản phẩm cần tên đầy đủ của mẫu sản phẩm, các chỉ tiêu cần kiểm nghiệm và các thông tin kèm theo có thề là COA; Specification hoặc bản công bố sản phẩm. Trong đó, mẫu thực phẩm: 100gr (ml) – 500gr (ml)/ 1 phần mẫu và mẫu nước sinh hoạt, nước uống đóng chai: 3-5 lít/ mẫu.

Bước 2: Xác nhận yêu cầu. Sau khi nhận đơn yêu cầu của Khách hàng, các cơ sở, trung tâm nhận được yêu cầu đó sẽ xác nhận là có thực hiện kiểm tra, xét nghiệm sản phẩm đó hay không.

Bước 3: Thử nghiệm mẫu. Trong bước này, cơ sở, trung tâm có đủ điều kiện kiểm nghiệm sản phẩm và nhận yêu cầu của Khách hàng sẽ mang sản phẩm đó đi kiểm nghiệm, so sánh với quy chuẩn, tiêu chuẩn đã được ban hành.

Bước 4: Sau khi có kết quả kiểm nghiệm thì cơ sở, trung tâm kiểm nghiệm sẽ lập phiếu kết quả, soát xét và trình ký, đóng dấu kết quả.

Bước 5: Cuối cùng là trả kết quả cho khách hàng và lưu hồ sơ.

Hiện nay chưa có chế tài liên quan đến không kiểm nghiệm sản phẩm bời bì phiếu kiệm nghiệm sản phẩm là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ xin Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, thủ tục công bố chất lượng sản phẩm ra thị trường.

Do đó, khi không có phiếu kiểm nghiệm sản phẩm thì sản phẩm đó cũng không tiến hành các thủ tục để sản phẩm đó được lưu hành trên trên thị trường.

Thời gian thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm

Cũng tùy theo từng chỉ tiêu thử nghiệm mà thời gian thử sẽ nhanh hay chậm. Nhưng đa phần chung các sản phẩm sẽ được thử nghiệm xong trong vòng thời gian từ 01 – 07 ngày. (có thể nhanh hơn còn đa phần ít khi chậm hơn).

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi là một trong những đơn vị hỗ trợ giấy phép, uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thực phẩm, tư vấn Thực phẩm, hỗ trợ mọi lĩnh vực về giấy phép thực phẩm và công nghệ kiểm nghiệm thực phẩm tại Việt Nam.

Đặc biệt để hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc kiểm định, chúng tôi đã và đang tư vấn, xây dựng chỉ tiêu và tiến hành kiểm định phù hợp quy định và yêu cầu về sản phẩm.

Chứng nhận có giá trị trên toàn quốc và được sự chấp thuận của các cơ quan: Cục an toàn thực phẩm, sở y tế các tỉnh thành, hải quan, bộ công thương, sở công thương, bộ nông nghiệp, sở công nghiệp… và các chi cục trực thuộc.

Dịch vụ kiểm định của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn và lấy mẫu phù hợp chỉ tiêu kiểm định phù hợp với sản phẩm và quy chuẩn sản phẩm.

Lấy mẫu và tiến hành kiểm định sản phẩm cho doanh nghiệp.

Tính kết quả và ra giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian nhanh nhất.

Bổ sung và cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc, hỗ trợ hoàn thiện mọi hồ sơ về kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm

Thời gian tiến hành: 01 – 07 ngày tùy chỉ tiêu và tính chất của sản phẩm.

Như vậy kiểm nghiệm sản phẩm không những giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn có thể dùng kết quả kiểm nghiệm để thực hiện các thủ tục khác. Luật Trần và Liên Danh đã giới thiệu, làm rõ cho quý khách hàng nắm được dịch vụ kiểm nghiệm sản phẩm.

Qúy khách hàng có nhu cầu thực hiện dịch vụ kiểm nghiệm hoặc cần tư vấn thêm về dịch vụ kiểm nghiệm có thể liên hệ công ty TNHH Luật Trần và Liên Danh qua Hotline để được tư vấn tốt nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139