Website nào phải thông báo với bộ công thương

website nào phải thông báo với bộ công thương

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức có website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là phải đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với Bộ Công thương. Đây là quy định bắt buộc trước khi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng.

Việc tạo lập website riêng đối với các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, website khi được lập còn phải phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong đó, một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm đó là Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương?

Kính mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để cùng nhau tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi website nào phải thông báo với bộ công thương?

Website nào phải làm thủ tục thông báo với bộ công thương?

Việc kinh doanh buôn bán hay cung ứng các dịch vụ trên internet sắp tới không thể nói có thể thay thế được việc buôn bán, cung cấp dịch vụ thủ công nhưng thực sự càng ngày càng phát triển bùng nổ. Sử dụng các website thương mại điện tử là lựa chọn của nhiều chủ thể hiện nay để quảng bá thương hiệu, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Tuy nhiên, không phải cứ tạo dựng và hoạt động website mà khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà được sử dụng. Dưới đây là bài viết phân tích về website nào phải làm thủ tục thông báo với Bộ Công thương.

Website thương mại điện tử (sau đây gọi tắt là website) là trang thông tin điện tử mà trên đó thực hiện việc kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ. Các hoạt động kinh doanh hàng hóa có thể chỉ là cung cấp một phần hoặc toàn bộ quá trình của hoạt động bán hàng như trưng bày giới thiệu sản phẩm đến thỏa thuận mua bán hay các hoạt động cung ứng dịch vụ từ giới thiệu dịch vụ đến giao kết dịch vụ, triển khai dịch vụ sau đó thanh toán và có thể gồm cả khâu dịch vụ sau bán hàng (ví dụ như chăm sóc khách hàng, phản hồi ý kiến,…).

Hiện nay, theo phân loại thì có 2 loại website:

+ Website thương mại điện tử bán hàng: là một loại hình website thương mại điện tử mà cá nhân, thương nhân, tổ chức sử dụng để nhằm hoạt động kinh doanh hàng hóa hoặc với mục đích xúc tiến thương mại hoặc cung ứng dịch vụ

+ Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là một loại hình website thương mại điện tử bao gồm có sàn giao dịch thương mại điện tử (thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ), website khuyến mại trực tuyến (thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng khuyến mại) và website đấu giá trực tuyến (thực hiện tất cả các hoạt động đấu giá theo quy định pháp luật cho phép).

Vậy, loại website nào phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương? Theo các quy định pháp luật hiện hành thì tất cả cá nhân, thương nhân, tổ chức khi sử dụng các website thương mại điện tử để thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, kinh doanh hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình thì khi thiết lập website đều phải tiến hành thông báo với Bộ Công thương.

Như vậy, theo các khái niệm trên thì website thương mại điện tử bán hàng là website phải làm thủ tục thông báo với Bộ Công thương khi thực hiện việc tạo dựng, công bố và sử dụng.

Do vậy, chủ sở hữu của website thương mại điện tử bán hàng là cá nhân, thương nhân, tổ chức phải có trách nhiệm:

– Thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công thương về website thương mại điện tử bán hàng.

– Thực hiện việc khai báo, cung cấp thông tin trên website đầy đủ và chính xác: về thông tin của chủ sở hữu tạo dựng website; thông tin về hàng hóa, dịch vụ để khách hàng biết được về đặc tính, giá cả; thông tin các điều khoản giao kết và thanh toán hợp đồng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Cá nhân, thương nhân, tổ chức khi thực hiện khai báo hoặc cung cấp phải chịu trách nhiệm về tính xác thực với khách hàng, người tiêu dùng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thực hiện việc bảo đảm bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

– Thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình kinh doanh nếu cơ quan nhà nước yêu cầu thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.

– Thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước theo quy định pháp luật.

Do đó nếu cá nhân, thương nhân, tổ chức đang sở hữu một website thương mại điện tử bán hàng cần phải thực hiện thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nếu không muốn bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả khác như xoá bỏ website vĩnh viễn.

website nào phải thông báo với bộ công thương
website nào phải thông báo với bộ công thương

Trình tự, thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng

để tạo lập và sử dụng website thương mại điện tử bán hàng đúng pháp luật và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra hình thức xử phạt thì cá nhân, thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử bán hàng cần thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử. Trình tự, thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện như sau:

+ Bước 1. Đăng ký tài khoản:

Truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tạo lập một tài khoản đăng nhập.

Việc đăng ký tài khoản cần các thông tin cơ bản, gồm: họ tên, mã số thuế cá nhân, địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc tên thương nhân, số đăng ký kinh doanh của thương nhân, địa chỉ trụ sở của thương nhân hoặc tên tổ chức, địa chỉ trụ sở của tổ chức, số quyết định thành lập của tổ chức; lĩnh vực thực hiện hoạt động/kinh doanh; các thông tin liên hệ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương sẽ trả kết quả cho người đăng ký qua địa chỉ thư điện tử đã cung cấp. Nếu tài khoản còn thiếu xót thì ra thông báo yêu cầu bổ sung, người đăng ký cần thực hiện bổ sung thông tin như yêu cầu. Nếu tài khoản bị từ chối đăng ký thì người đăng ký tiến hành đăng ký lại.

Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ và chính xác thì người đăng ký sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

+ Bước 2: Quy trình thông báo website:

Khi đã được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống thì có thể bắt đầu thực hiện việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng. Người thông báo website điền đầy đủ thông tin theo mẫu có sẵn trên trang điện tử.

Tiếp theo, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Bộ Công thương có trách nhiệm xem xét hồ sơ và ra thông báo. Nếu thông tin khai báo chính xác, đầy đủ và hợp lệ thì ra thông báo xác nhận đăng ký website thành công.

Nếu thông tin khai báo còn thiếu chính xác, không đầy đủ thì ra thông báo về các thông tin không hợp lệ để người đăng ký thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu; việc chỉnh sửa bổ sung được thực hiện trong vòng thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Bộ Công thương. Nếu hết thời hạn mà cá nhân, tổ chức, thương nhân không chỉnh sửa thì hồ sơ sẽ bị hủy bỏ và phải thực hiện đăng ký lại. Nếu thông tin khai báo không đủ điều kiện, hồ sơ không hợp lệ thì ra thông báo và yêu cầu đăng ký lại.

Mọi thông báo về quá trình thông báo website được thực hiện trên trang điện tử chính thức này. Cá nhân, thương nhân, tổ chức có trách nhiệm tự phải theo dõi tình hình hồ sơ của mình.

Vậy, sau khi nhận được xác nhận thông báo website thương mại điện tử bán hàng thành công của Bộ Công thương thì cá nhân, thương nhân, tổ chức hoàn toàn không bị xử phạt khi tiến hành thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Tất nhiên việc đăng ký thông báo website không đảm bảo cho các hoạt động pháp lý khác liên quan đến quá trình hoạt động của cá nhân, thương nhân, tổ chức.

Ví dụ như để một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp thì phải kèm theo việc đăng ký kinh doanh (có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), phải xin giấy phép hoạt động hay còn gọi là giấy phép con (nếu ngành nghề kinh doanh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện),….

Website bán hàng cá nhân có cần phải đăng ký không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào các anh chị trong văn phòng luật.

Em tên Quang, hiện tại là sinh viên, em viết mail này mong anh chị tư vấn giúp em về 1 vấn đề.

Hiện tại em đang có 1 dự án cùng với một nhóm nhằm phát triển các sản phẩm của riêng mình và tung sản phẩm này qua 1 trang web. Vấn đề là em sẽ là người quản lý trang web bán hàng này, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, và bán hàng. Nếu khách hàng muốn mua hàng sẽ gọi điện trực tiếp tới số của em trên website và bên em sẽ bán hàng qua chuyển phát hoặc đưa tận tay khách hàng.

Nhưng web này thì không có đăng kí với cơ quan nhà nước về buôn bán kinh doanh. Em được biết là các trang bán hàng qua mạng, hay kinh doanh qua mạng cần có đăng kí với cơ quan có thẩm quyền. Vậy những rủi do em có thể gặp là gì? Và nếu trang web phát triển lớn hơn liệu có vi phạm quy định nào của pháp luật không ạ? Em không rõ vấn đề đó, mong anh chị có thể trả lời giúp em vấn đề này.

Em cảm ơn.

Chúc anh chị vui vẻ và thành công trong công việc

Luật sư tư vấn:

Quy định của pháp luật về việc bắt buộc đăng ký trang website bán hàng đối với các cá nhân nhằm đảm bảo lợi ích cho cả người bán lẫn người mua, tránh các rủi ro không đáng có về bảo mật thông tin cá nhân.

Tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với các trường hợp không tiến hàng đăng ký website như sau:

Hành vi vi phạm về thiết lập website thương mại điện tử:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch khi thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng;

Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website thương mại điện tử bán hàng theo quy định;

Công bố thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với nội dung đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Không tuân thủ quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

Không thông báo sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi chưa được xác nhận đăng ký theo quy định, website nào phải thông báo với bộ công thương;

Nhận chuyển nhượng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mà không làm thủ tục chuyển nhượng hoặc không tiến hành đăng ký lại tên miền;

Triển khai cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không đúng với hồ sơ đăng ký;

Gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Giả mạo thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

Tiếp tục hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi chấm dứt hoặc bị hủy bỏ đăng ký.

Hình thức xử phạt bổ sung:

Xem thêm: Pháp luật thương mại điện tử là gì? Đặc điểm và vai trò của pháp luật Thương mại điện tử?

Đình chỉ hoạt động thương mại điện tử từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và điểm a, b, c và d khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi tên miền “.vn” của website thương mại điện tử đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, đ và e khoản 3 Điều này.

Như vậy, nếu bạn không tiến hành đăng ký theo quy định của pháp luật thì bạn sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung về thắc mắc website nào phải thông báo với bộ công thương. Mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ hãy liên hệ với Luật Trần và Liên Danh để được giải đáp.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139