HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là sự

thỏa thuận giữa bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Các kiểu hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp gồm:

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.

Do có hai loại chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp do vậy hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cũng có hai loại. Đó là: hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Đối với chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho cá nhân hay tổ chức khác.

Đối với chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Bản chất hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Bên được chuyển quyền được giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và nhân danh chính mình, tự mình sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn và phạm vi cho phép. Đây là quyền quan trọng nhất của bên được chuyển quyền – quyền được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Đối tượng của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Là quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Đối tượng này là tài sản trí tuệ; nói cách khác là quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cụ thể nào đó. Như: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp.

Hình thức của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hình thức của hợp đồng này bằng văn bản và hợp đồng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Là sự thỏa thuận giữa hai bên; theo đó một bên chuyển quyền sở hữu độc quyền sở hữu công nghiệp sang cho bên kia. Bên được chuyển giao phải thanh toán tiền cho bên chuyển giao theo thỏa thuận.

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật sở hữu trí tuệ. Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo thủ tục đăng ký quy định hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

 Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận.

Nên, đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định đó là: Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí; nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý.

Được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng; không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Thì hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Thấy rằng, thời hạn của hợp đồng do các bên thỏa thuận. Nhưng luôn bị giới hạn bởi thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Hơn nữa, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

Những lưu ý về quy định hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền

Hiệu lực của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; sẽ theo thỏa thuận giữa các bên đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp. Được xác lập theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ gồm:

Đối với nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; sáng chế; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ theo quy định.

Đối với nhãn hiệu nối tiếng thì quyền sở hữu sẽ được xác lập trên cơ sở sử dụng. Không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được nêu ở trên. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về QSH công nghiệp.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt thì hợp đồng sử dụng; đối tượng sở hữu công nghiệp cũng bị chấm dứt hiệu lực.

Về hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng QSH và SD đối tượng SH công nghiệp. Bao gồm các tài liệu sau:

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển giao theo mẫu;

Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

Bản gốc Văn bằng bảo hộ (trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu);

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu có từ 2 chủ sở hữu trở lên;

Văn bản giải trình lý do không đồng ý chuyển giao quyền sở hữu. Của bất kì đồng chủ sở hữu nào nếu thuộc sở hữu chung (nếu có);

Chứng từ nộp phí, lệ phí chuyển giao;

Giấy ủy quyền.

Trên đây là bài viết về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về sở hữu trí tuệ hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan. Vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

Điện thoại: 024-6292- 6678

Di Động: 0969-078- 234

Email: lienhe@luatsutran.vn

Website: luatsutran.vn

Địa chỉ: Phòng 11.11, Tòa nhà C37 Bộ Công An, Số 17 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác vui lòng gọi hotline để được tư vấn.

 

 

 

 

 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139