Giấy phép icp

giấy phép icp

Giấy phép icp là giấy phép cung cấp thông tin trên thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Giấy phép này trước đây do cơ quan Bộ Văn hóa Thông tin cấp, hiện tại do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Bất kỳ một website nào, cung cấp thông tin về lĩnh vực nào cũng cần đăng ký giấy phép ICP do bộ cấp.

Giấy phép icp được xem là rất cần thiết cho một trang báo điện tử. Bài viết dưới đây chúng tôi xin trình bày các thông tin cơ bản về giấy phép ICP và thủ tục xin cấp giấy phép mời bạn đọc cùng tham khảo.

Một số thông tin cơ bản về giấy phép ICP

Khái niệm giấy phép ICP

Giấy phép ICP là trang thông tin điện tử tổng hợp của các đối tượng là cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp dựa trên cơ sở trích dẫn nguyên văn các nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Lý do phải xin giấy phép ICP

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2, Điều 63, nghị định số 174/2013/NĐ-CP của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, mức phạt tiền cụ thể sẽ là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp nhưng lại không có giấy phép được cấp hoặc đang sử dụng giấy phép hết hạn.

Điều kiện cấp phép giấy phép ICP

Để được cơ quan chức năng cấp giấy phép icp, đơn vị của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý thông tin

Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.

Người chịu trách nhiệm có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

Thứ hai, điều kiện về kỹ thuật xin giấy phép ICP

Lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải. Lưu trữ tối thiểu 02  năm đối với các nhật ký xử lý thông tin đã được đăng tải;

Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;

Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp đảm bảo an toàn thông tin;

Có phương án dự phòng để duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục sự cố xảy ra;

Đảm bảo phải có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

Thứ ba, điều kiện về quản lý thông tin

Có quy trình quản lý thông tin công cộng;

Có cơ chế kiểm soát nguồn tin chính xác đúng nguồn;

Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm.

Thứ tư, đáp ứng điều kiện về tên miền

giấy phép icp
giấy phép icp

Hồ sơ cấp giấy phép ICP 2022

Hồ sơ cấp giấy phép icp được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;

Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đầu tư;

Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp);

Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí);

Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.

Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép.

Cơ quan cấp giấy phép ICP

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp các đối tượng sau:

Tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước của địa phương cấp quyết định thành lập, cấp phép hoạt động hoặc cấp đăng ký hoạt động;

Hệ thống tổ chức (theo ngành dọc) của các tổ chức trực thuộc ở Trung ương tại địa phương (bao gồm các tổ chức trong hệ thống nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhà nước);

Các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng, cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có trụ sở chính tại địa phương;

Các doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương cấp phép hoạt động có trụ sở chính tại địa phương;

Đơn vị trực thuộc các tập đoàn có trụ sở chính tại địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí tại địa phương và có văn bản (kèm hồ sơ) đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp giấy phép.

Thời gian xin Giấy phép ICP

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày là​m việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép ICP

Khi có nhu cầu thay đổi quy định trong giấy phép về nội dung thông tin, người chịu trách nhiệm, tên miền, tên tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở giao dịch, tổ chức, doanh nghiệp phải có đơn đề nghị.

Trong đó nêu chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và lý do thay đổi nội dung giấy phép, bản sao giấy phép đang có hiệu lực, gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông;

Trong trường hợp giấy phép icp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới các hình thức khác, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải gửi văn bản đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền Thông;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành xét duyệt hồ sơ.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có quyết định bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại giấy phép.

Trong trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Gia hạn giấy phép ICP

Thủ tục gia hạn giấy phép ICP sẽ được thực hiện như sau:

Giấy phép icp có thời hạn tối đa không quá 05 năm.

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép ICP phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin gia hạn giấy phép và bản sao giấy phép đang có hiệu lực;

Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và xét gia hạn giấy phép trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp từ chối gia hạn giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn biết;

Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm.

Trường hợp Thu hồi giấy phép ICP

Tổ chức bị thu hồi giấy phép khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

Cung cấp nội dung thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định này và các quy định về quản lý thông tin điện tử trên Internet theo văn bản kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép không triển khai hoạt động cung cấp thông tin lên mạng Internet theo quy định tại giấy phép được cấp.

Tổ chức, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép không được cấp phép lại ít nhất trong vòng 01 năm, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép ICP .

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép ICP của Luật Trần và Liên Danh 

Luật Trần và Liên Danh  sẽ thực hiện các công việc sau đây để tiến hành xin giấy phép icp cho khách hàng.

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến việc xin giấy phép ICP;

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng tiến hành chuẩn bị hồ sơ cho việc xin giấy phép;

Luật Trần và Liên Danh soạn thảo hồ sơ và tài liệu cần thiết để chuyển cho khách hàng tham khảo và hướng dẫn khách hàng thực hiện ký kết hồ sơ;

Luật Trần và Liên Danh thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép

Luật Trần và Liên Danh  thay mặt khách hàng trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ trong trường hợp mà hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung

Luật Trần và Liên Danh thay mặt khách hàng nhận kết quả và thực hiện bàn giao lại cho khách hàng.

Trên đây là các tư vấn giải đáp của Luật Trần và Liên Danh mang đến cho bạn đọc giải đáp các thắc mắc về các vấn đề pháp lý giấy phép icp.

Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc  và nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong về các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình đăng ký bạn có thể nhờ sự tư vấn hỗ trợ từ chúng tôi.

Luật Trần và Liên Danh là đơn vị tư vấn hỗ trợ pháp lý tốt nhất sẽ luôn là một lựa chọn phù hợp tuyệt vời dành cho các bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp nhanh nhẹn và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp nhanh chóng đúng thời hạn cam kết với khách hàng.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139