Tư vấn luật tai nạn giao thông

tư vấn luật tai nạn giao thông

Tư vấn giải quyết tai nạn giao thông là quá trình luật sư hỗ trợ Quý khác hàng các quy định pháp luật về trách nhiệm, lỗi của các bên, nguyên tắc, mức độ bồi thường khi gây tai nạn.

Tai nạn giao thông vốn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên khi rơi vào trường hợp này, kể cả bên gây tại nạn hay bên bị tại nạn cũng cần có sự tư vấn của luật sư tư vấn luật tai nạn giao thông để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong tai nạn giao thông

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Căn cứ Điều 589 Bộ luật dân sự 2015 thì thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

Tài sản bị hủy hoại hoặc hư hỏng;

Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị hư hỏng…

Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Thiệt hại khác do luật quy định.

Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

Điều 590 BLDS 2015 quy định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường, cụ thể:

Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

Thiệt hại khác do luật quy định.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm khi bị tai nạn giao thông được bồi thường được quy định tại Điều 591 BLDS 2015 như sau:

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

Thiệt hại khác do luật quy định

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại.

Trách nhiệm hình sự trong tai nạn giao thông

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

Không có giấy phép lái xe theo quy định;

Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Làm chết 02 người;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

Làm chết 03 người trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

tư vấn luật tai nạn giao thông
tư vấn luật tai nạn giao thông

Nội dung dịch vụ luật sư giải quyết tai nại giao thông

Tư vấn giải quyết tình huống

Tư vấn giữ nguyên hiện trường, giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông

Tư vấn cách giải quyết tai nạn giao thông đúng pháp luật

Tư vấn về vấn đề bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông

Tư vấn trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp: Người chết là lao động chính, nhiều người phụ thuộc…

Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm giữ phương tiện, giấy tờ khi tai nạn giao thông

Tư vấn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về giải quyết tai nạn giao thông

Tư vấn các quy định pháp luật khác về giao thông đường bộ….

Tư vấn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Xác định có được được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không

Tư vấn mức độ thiệt hại về sức khỏe và tinh thần

Tư vấn các chi phí phải bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tinh thần, tính mạng

Tư vấn thời hạn bồi thường thiệt hại

Tư vấn hướng giải quyết đàm phán

Tư vấn thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Tư vấn quy trình thủ tục khởi kiện

Tư vấn viết soạn đơn khởi kiện

Tư vấn thẩm quyền Tòa án nhân dân có thể giải quyết tranh chấp

Đại diện nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Tư vấn trong quá trình tố tụng bồi thường thiệt hại

Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

Tư vấn thu thập chứng cứ

Đại diện cho thân chủ trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn về trách nhiệm hình sự trong vụ án

Nghiên cứu, xác minh, thu thập chứng cứ để bảo vệ thân chủ trong vụ án.

Được tiếp xúc, trao đổi với bị can trong giai đoạn tạm giam; Tư vấn cho thân chủ về những quyền mà pháp luật cho phép trong giai đoạn điều tra;

Tham gia các buổi hỏi cung, đối chất của bị can trong giai đoạn điều tra;

Đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan tiến hành tố tụng, yêu cầu họ thực hiện những hành vi tố tụng đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ cho thân chủ.

Tham gia bảo vệ (bào chữa) cho thân chủ tại những phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Giúp phiên tòa có cái nhìn khách quan hơn về động cơ, hoàn cảnh của thân chủ.

Trách nhiệm pháp lý khi gây tai nạn giao thông theo Bộ luật Dân sự 2015

Tất cả những hành vi vi phạm an toàn giao thông, gây tai nạn nếu bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý thì có thể phải chịu bồi thường, xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

  1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  2. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  1. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp TNGT xảy ra do lỗi của người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ như chạy xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ, bên cạnh việc bồi thường kể trên, tùy trường hợp sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2014, theo đó, mức xử phạt đối với hầu hết các hành vi vi phạm được giữ nguyên như các nghị định trước đây và có giảm nhẹ đối với một số hành vi.

Ngoài ra, trong nghị định mới, một số hành vi vi phạm cũng được mô tả chi tiết, cụ thể hơn, giúp việc xác định hành vi vi phạm được chính xác hơn.

Ở mức độ hình sự, hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ có thể cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại Điều 260 Bộ luật Hình sự hiện hành, nếu gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác. Khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Trường hợp không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định, lái xe khi sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định… bị xem là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Do đó, một khi đã uống bia rượu, tuyệt đối không tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình cũng như cho người khác. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Không sai khi nói rằng “lái xe thể hiện bản chất con người”, việc chấp hành luật giao thông không chỉ thể hiện ý thức, văn hóa ứng xử của từng cá nhân mà còn là sự tôn trọng pháp luật.

Người tham gia giao thông cần tự giác nâng cao ý thức về đảm bảo an toàn giao thông, hiểu rõ và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh xảy ra những TNGT đáng tiếc.

Trên đây là lời tư vấn của chúng tôi. Công ty TNHH Luật Trần và Liên Danh hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139